Спрощення в групах приголосних

Додано: 27 листопада 2021
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 241 раз
12 запитань
Запитання 1

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в словах

варіанти відповідей

тиж..невий

нещас..ний

контрас..ний

піаніс..ці

Запитання 2

Спрощення приголосних позначається на письмі

варіанти відповідей

бриз..нути

випус..ний

облас..ний

артис..ці

Запитання 3

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в словах

варіанти відповідей

радис..ці

прихвос..ні

балас..ний

піс..ний

Запитання 4

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в обох словах

варіанти відповідей

буревіс..ник, перс..ні

вартіс..ний, пес..ливий

швидкіс..ний,умис..ний

невіс..чин,модис..ці

Запитання 5

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в обох словах

варіанти відповідей

перес..лати, заїз..ний

боліс..ний, аген..ство

мас..ний, нещас..ний

облас..ний, методис..ці

Запитання 6

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в обох словах

варіанти відповідей

наміс..ник, студен..ство

хрес..ний, контрас..ний

хрус..нути, страс..ний

якіс..ний,чес..ний

Запитання 7

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах

варіанти відповідей

кількіс..ний, мес..ник, гіган..ський

чес..ний, шіс..десят, форпос..ний

навмис..не, капос..ний, почес..ний

перелес..ник, радіс..ний, ус..ний

Запитання 8

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах

варіанти відповідей

беззахис..ний, збриз..нути, звіс..но

надкіс..ниця, наміс..ник, хворос..няк

проїз..ний, тиж..невий, улес..ливий

сер..цевий, доблес..ний, невіс..чин

Запитання 9

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах

варіанти відповідей

напас..ник, безжаліс..ний, шіс..сот

безшелес..ний, мас..ний, млос..ний

ляс..нути, щас..ливий, окупан..ський

чен..ці, особистіс..ний, ціліс..ний

Запитання 10

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

якісний, агентство, невиїзний

корисний, кількісний, туриський

журналісці, прихвосні, пестливий

персні, перехресний, улесливий

Запитання 11

Спрощення на письмі треба позначати в прикметниках, утворених від усіх іменників, ОКРІМ

варіанти відповідей

об'їзд

злість

контраст

баласт

Запитання 12

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

власне агенство

пристрастній артистці

рідкісній бандуристці

шістдесятилітній туристці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест