Спрощення у групах приголосних

Додано: 20 січня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 6640 разів
12 запитань
Запитання 1

Позначте рядок, у якому всі слова записано правильно

варіанти відповідей

свистнути, провісник, тиждневий, кістлявий, месник

хворостняк, блиснути, кістлявий, честний, рискнути

форпостний, якісний, щасливий, улесливий, користний

доблесний, усно, баластний, хвастливий, агентство

Запитання 2

Позначте рядок, у якому всі слова записано правильно

варіанти відповідей

мілітариський, безвиїздний, заздрісний, цілісний

месник, цілісний, чесний, ненависний, зап’ястний

вісник, перехресний, пристрастний, тріснути, шістсот;

баластний, шістдесят, обласний, безшелестно, компостний

Запитання 3

Усі слова записано відповідно до правопису у рядку

варіанти відповідей

пестливий, шістдесят, аванпостний, пристрасний, кістлявий

марксиський, заздрісний, студентський, хвастнути, невістці

ремісник, власний, проїздний, хвастливий, якісний

альпіністський, пристрасний, хворостняк, брязкнуло, усно

Запитання 4

Усі слова записано відповідно до норм правопису у рядку

варіанти відповідей

агентство, учасник, скатерка, арештанський, пестливо

шістнадцять, серцевий, аспіранський, нещасний, пізній

кістлявий, контрастний, тижневий, обласний, якісний

ремісник, совісний, захисник, мастний, вісник

Запитання 5

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

корис...ний, контрас...ний, доблес...ний, бряз...нути, пис...нути

ненавис...ний, гіган...ський, пристрас...ний, навмис...не, тиж...невий

очис...ний, мес...ник, тріс...нути, виїз...ний, ціліс...ний

хрес...ний, провіс...ник, випус...ний, піс...ний

Запитання 6

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

влас...ний, плюс...нути, доцен...ський, безсовіс...ний, щас...ливий

облас...ний, свис...нути, скатер...ка, капос...ний, зліс...ний

перс...ня, сер...цевий, почес...ний, абонен...ський, тиж...невий

прос...ланий, наміс...ник, шіс...надцятий, тис...нути

Запитання 7

У якому рядку записані слова, у яких спрощення відбувається лише у вимові?

варіанти відповідей

пес...ливий, хвас...нути, форпос...ний, учас...ник, ус...ний

тиж...невий, пропаганди...ський, гіган...ський, ненавис...ний, чес...ний

курсан...ський, форпос....ний, артис...ці, хворос...няк, турис...ський

президен...ський, шіс...надцять, вартіс...ний, с...нара, перс...ні

Запитання 8

Спрощення приголосних не позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

шіс...сот, контрас...ний, гіган...ський, нещас...ний, прихвос...ні

аванпос...ний, шіс...надцять, медаліс...ці, компос..ний, комендан...ський

турис...ський, хвас...ливий, гус...нути, випус...ний, пес...ливий

буревіс...ник, альпініс...ський, перехрес...ний, аспіран...ський, пристрас...ний

Запитання 9

У котрому зі слів на місці крапок потрібно написати приголосну букву

варіанти відповідей

кількатиж..невий курс

чес..ний чоловік

голосно пис..нути

форпос..на служба

Запитання 10

Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка

варіанти відповідей

прудкий буревіс..ник

раптово тріс..нути

улес..ливий голос

хвас..нути перед друзями

Запитання 11

Укажіть слова, в яких на місці крапок НЕ потрібно написати приголосну букву

варіанти відповідей

пес..ливий

тос..ний

налис..ник

безвиїз..ний

кореспонден..ський

свис..нути

совіс..ливий

пропус..ний

Запитання 12

Укажіть слова, в яких на місці крапок потрібно написати приголосну букву

варіанти відповідей

провіс..ник

(на) перс..ні

артис..ці

блис..нути

віс..ник

ад'ютан..ський

компос..ний

хворос..няк

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест