2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

СРСР в другій половині ХХ ст.

Додано: 22 січня
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
Тест виконано: 150 разів
28 запитань
Запитання 1

Мета операції "Вісла" полягала у

варіанти відповідей

переселенні українців у західні регіони Польщі

переселенні українців у західні регіони України

переселенні українців у східні регіони НДР

переселенні українців у східні регіони Угорщини

Запитання 2

У якому році було створено РЕВ?

варіанти відповідей

1949

1955

1945

1959

Запитання 3

У якому році М. Хрущов розвинчав "культ особи" Й.Сталіна?

варіанти відповідей

1953

1955

1956

1961

Запитання 4

З якою метою партійно-радянське керівництво  СРСР і УРСР наприк. 1950 — на поч. 1960-рр. розповсюджувало зображений плакат?

варіанти відповідей

переконати суспільство в необхідності ведення здорового способу життя

пропаганди успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві

мобілізувати колгоспників на здійснення відбудови народного господарства

продемонструвати молоді престижність та почесність праці жінок-колгоспниць

Запитання 5

«Реабілітація» — це

варіанти відповідей

акт вищого органу державної влади про повне або часткове звільнення від покарання осіб, щодо яких суд виніс вирок.

форма оскарження офіційно прийнятого судового рішення, що подається засудженими або їхніми захисниками до вищої посадової особи.

запобіжний захід державного впливу, застосований до осіб, що вчинили злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

комплекс заходів державних органів, спрямованих на виправдання й відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

Запитання 6

Який фактор став визначальним у соціальний політиці доби «Відлиги»?

варіанти відповідей

зростання пенсійного віку 

запровадження оплати навчання у спеціалізованих закладах середньої освіти     

завершення паспортизації селян

масове житлове будівництво

Запитання 7

Економіку СРСР і його союзників у роки НТР характеризували

варіанти відповідей

нарощування виробництва високотехнологічних товарів широкого вжитку

помітне відставання від країн Заходу

зменшення виробництва товарів групи "А"

випереджання країн Заходу в якості та відставання у кількості продукції

Запитання 8

Процес лібералізації в СРСР повязаний з постаттю

варіанти відповідей

Й. Сталіна

М. Хрущова

Л. Брежнєва

Г. Маленкова

Запитання 9

Політика гласності в період «перебудови» — це:

варіанти відповідей

 політика «відкритих дверей» для країн зарубіжжя, розсекрече-ння всіх архівів СРСР.

лише поміркована свобода високопосадовців у питаннях політики  та економіки СРСР.

економічна свобода суб’єктів господарювання, які самі могли ви­значати річний план.

 відкритість у політиці, широкий доступ до інформації й відмова від  цензури.

Запитання 10

Встановіть відповідність між подіями та їх наслідками: А перебудова в СРСР; Б Хрущовська «відлига»; В період «застою»; Г перебування при владі гене­рального секретаря КПРС Ю. Андропова; Д фальсифікація парламент­

ських виборів 2003 р. у Грузії. 1 відставка Е. Шеварнадзе; створення громадських комісій щодо трудової дисципліни, по­силення контролю за розподі­лом товарів; 3 масова реабілітація політв’язнів; 4 ліквідація тоталітарного режи­му, знищення гегемонії КПРС.

варіанти відповідей

А4 Б3 Г2 Д1

А3 Б4 В2 Д1

А4 Б2 В3 Д1

Б3 В4 Г2 Д1

Запитання 11

Установіть хронологічну послідовність перебування на посаді генеральних секретарів ЦК КПРС:

А) М. Горбачов; Б) Ю. Андропов; В) Л. Брежнєв;

Г) К. Черненко.

варіанти відповідей

ВГБА

ВБГА

 ВГАБ

АВБГ

Запитання 12

Під час економічних реформ прискорився розвиток:

варіанти відповідей

а) паливно-енергетичного комплексу

б) легкої промисловості

в) фермерського господарства

Запитання 13

З кінця 60-х рр. різко посилилася тенденція до:

варіанти відповідей

а) централізації влади в руках партійного керівництва

б) децентралізації влади

в) запозичення західного досвіду в управлінні державою

Запитання 14

"Застій" тривав протягом:

варіанти відповідей

а) 1960-1975 рр.

б) 1965-1985 рр.

в) 1975-1991 рр.

Запитання 15

Доба "застою" стосується правління:

варіанти відповідей

а) М.Хрущова

б) Л.Брежнєва

в) М.Горбачова

Запитання 16

Період "відлиги" завершився:

варіанти відповідей

а) відставкою Л.Брежнєва

б) новими реформами М.Хрущова

в) перестановкою кадрів у вищому партійному керівництві

Запитання 17

В якому році до влади в СРСР прийшов М. Горбачов? 

варіанти відповідей

березень 1985 р.

квітень 1985 р.

березень 1990 р.

квітень 1990 р.

Запитання 18

Коли почалася перебудова? 

варіанти відповідей

березень 1985 р.;

квітень 1985 р.;

березень 1990 р.;

травень 1985 р.

Запитання 19

.... - загальна назва сукупності політичних та економічних реформ, що проводили в СРСР у 1985 - 1991 рр.

варіанти відповідей

"Відлига";

"Застій";

"Перебудова";

"Гласність"

Запитання 20

Якою була позиція тодішнього українського керівництва щодо перебудови? 

варіанти відповідей

Гальмування перебудови

Допомога у проведенні реформ

Підтримка реформ

Ініціативність щодо необхідності змін

Запитання 21

Що означає дата: 26 квітня 1986р.? 

варіанти відповідей

Початок перебудови

Чорнобильська трагедія

Початок антиалкогольної компанії

Початок проведення рефом.

Запитання 22

Під якими гаслами в країні почалися демократичні реформи? 

варіанти відповідей

Політизації , демократизації, перебудови

Перебудови, демократизації і гласності

Децентралізації, нового мислення і гласнсті

Політизації, демократизації, гласності

Запитання 23

Вкажіть до чого привела антиалкогольна кампанія

варіанти відповідей

збільшення обсягу збору винограду, збільшення надходжень до бюджету

зменшення обсягу збору винограду, знищення унікальних сортів винограду, початок самогоноваріння, спекуляція горілчаними виробами

збільшення обсягу збору винограду, початок самогоноваріння, спекуляція горілчаними виробами

ніяких змін не відбулося

Запитання 24

В економічній сфері у період «перебудови» партійно-державне керівництво УРСР здійснило

варіанти відповідей

ліквідацію галузевої системи управління народним господарством

обмеження господарської самостійності промислових підприємств

освоєння цілинних земель Казахстану, Сибіру, Північного Кавказу

впровадження елементів ринкової економіки

Запитання 25

 Установіть відповідність:

1) Ю. Андропов; 2) К. Черненко; 3) М. Горбачов; 4) Л. Брежнєв

 а) 1982-1984; б) 1984-1985; в) 1985-1991 г)1964 - 1982

варіанти відповідей

 1а 2б 3в 4г

1б 2а 3в 4г

1в 2б 3а 4г

1в 2а 3б 4г

Запитання 26

Політика гласності в роки «перебудови» сприяла

варіанти відповідей

 загостренню соціально-економічної кризи,

стрімкому зростанню цін  

 проведенню перших альтернативних виборів

до Верховної Ради УРСР 

зростанню соціальної та національної

активності українського суспільства  

запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами  

Запитання 27

 Позначте, з якою метою в листопаді 1986 р. був прийнятий закон «Про індивідуальну трудову діяльність»:

варіанти відповідей

 посилити ефективність директивного планування

 стимулювати розвиток приватної власності

стимулювати розвиток державних підприємств

стимулювати розвиток кооперативів у сфері торгівлі, послуг, громадського харчування

Запитання 28

Що з названого належить до причин перебудови?

варіанти відповідей

 розпад світової соціалістичної системи

кризові явища у всіх сферах життя суспільства

вимоги міжнародних організацій

 зміцнення позицій КПРС як "керівної і направляючої" сили радянського суспільства

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест