Стабільність екосистем та причини її порушення

Додано: 14 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 285 разів
12 запитань
Запитання 1

Здатність екосистем протистояти зовнішнім впливам - це

варіанти відповідей

1)стабільність

2)стійкість

обидва варіанти правильні

Запитання 2

Стійкість екосистем, що проявляється в здатності опиратися змінам, називається

варіанти відповідей

пружна

резистентна

Запитання 3

Стійкість екосистем, що проявляється в здатності швидко відновлюватись після руйнівних змін, називається

варіанти відповідей

резистентна

пружна

Запитання 4

Більш високу резистентну стійкість до полум'я будуть мати

варіанти відповідей

ліси

степи

Запитання 5

Вищу пружну стійкість до полум'я будуть мати

варіанти відповідей

ліси

степи

Запитання 6

Сукцесія - це

варіанти відповідей

стійкість біологічного угруповання до впливу несприятливих абіотичних і біотичних факторів

здатність екосистем повертатися у вихідний стан після змін, що в ній сталися

здатність організмів з плином часу переходити на вищий трофічний рівень в екологічній піраміді

сезонні коливання чисельності живих організмів в екосистемі під дією абіотичних факторів

послідовна закономірна зміна угруповання на певній території

Запитання 7

Ключову роль у грунтоутворенні на початкових етапах первинної сукцесії відіграють такі живі організми, як

варіанти відповідей

лишайники й мохи

злаки й інші однодольні

дерева й чагарники

черви й комахи

ссавці й птахи

Запитання 8

Клімаксною називають екосистему,

варіанти відповідей

яка завершує сукцесію та в якій відсутні внутрішні передумови для подальшої зміни угруповань живих організмів

що містить перше угруповання організмів у первинній сукцесії, представлене переважно лишайниками та мохами

у якій перевищена межа пружної стійкості до певного екологічного фактора

яка не здатна більше підтримувати своє існування й вимирає

що характеризується найменшим біорізноманіттям й найнижчою стійкістю

Запитання 9

Грунтоутворення - це ключовий фактор

варіанти відповідей

первинної сукцесії

вторинної сукцесії

клімаксної екосистеми

Запитання 10

Біорізноманіття

варіанти відповідей

визначається лише кількістю біологічних видів, що мешкають на певній території

не залежить від кількості біологічних видів в екосистемі

як термін позначає різноманіття живих організмів у межах виду, між видами й екосистемами

чим вище в екосистемі, тим нижча її резистентна стійкість

чим нижче в екосистемі, тим вища її пружна стійкість

Запитання 11

Сукцесії розрізняють

варіанти відповідей

стійку та стабільну

резистентну та пружну

первинну та вторинну

головну та додаткову

Запитання 12

Яка сукцесія відбувається швидше?

варіанти відповідей

первинна

вторинна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест