Сталінська індустріалізація УСРР (20-30-ті роки ХХ століття)

Додано: 3 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 29 разів
16 запитань
Запитання 1

XV з'їзд ВКПб ухвалив перший п'ятирічний план розвитку народного господарства на ...(оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

1925-1930 рр.

1928-1933 рр.

1929-1934 рр.

1921-1928 рр.

Запитання 2

Стаття Й. Сталіна "Рік великого перелому" спричинила перехід до форсованої індустріалізації ... (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

так

ні

ця стаття не мала відношення до питань індустріалізації

Запитання 3

Вислів "...тепер гасло одне: не озираючись - вперед! План переглядається у бік збільшення..." належить (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

Володимиру Леніну

Йосифу Сталіну

Льву Троцькому

Миколі Бухаріну

Запитання 4

Й. Сталін охарактеризував розпочату в кінці 1920-х в СРСР політику форсованої індустріалізації та колективізації сільського господарства "Роком великого перелому". Який рік називали... саме так (оберіть правильну відповідь)?

варіанти відповідей

1925 рік

1927 рік

1928 рік

1929 рік

1930 рік

Запитання 5

Поштовхом до організації масового соціалістичного змагання треба вважати: (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

постанову ЦК ВКПб "Про організацію соціалістичного змагання заводів і фабрик" від травня 1929 року

підписання 31.01.1929 року керівництвом шахт "Центральна" та "Північна" тресту "Артемвугілля" першої в країнї господарчої угоди про змагання

публікація у газеті "Правда" статті В. Леніна "Як організувати змагання" у січні 1929 році

рух виник стихійно

Запитання 6

Перехід до форсованої індустріалізації ілюструє вислів.... (оберіть правильний вислів)

варіанти відповідей

"...одним махом вийти з економічної відсталості..."

"...здійснити економічний стрибок..."

"..за будь яку ціну прискорити розвиток промисловості..."

".....переглянути планові завдання у бік підвищення..."

Запитання 7

З наведених тверджень оберіть ті, що характеризують провали першої п'ятирічки

варіанти відповідей

небачена експлуатація селянства, державне "закріпачення" селян

виплавка чавуна склала 4,3 млн тон замість 6,6 млн тон за планом

підвищення цін на всі види промислової продукції

реалізовано 20% всіх капіталовкладень СРСР на території радянської України

на Донбасі введено у дію 53 шахти

з конвеєра зійшов перший радянський трактор - ХТЗ

широка торгівля алкоголем ("п'яні гроші")

черги, дефіцит, продовольчі картки

Запитання 8

Вкажіть, яка з подій відбулася раніше за інші

варіанти відповідей

затвердження першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства

проголошення курсу на індустріалізацію на XIV з'їзді РКПб

початок першої п'ятирічки

випуск першого радянського трактора ХТЗ

Запитання 9

Яка з галузей промисловості розвивалася у роки перших п'ятирічок?

варіанти відповідей

промисловість групи "А"

промисловість групи "Б"

сільське господарство

всі галузі розвивались пропорційно

Запитання 10

Які з прелічених подій відбувалися у роки ІІ п'ятирічки?

варіанти відповідей

відкриття Харківського тракторного заводу

випуск першого радянського комбайну запорізьким заводом "Комунар"

Відкриття Дніпрогесу у Запоріжжі

поява стаханівського руху

введення в дію заводів "Азовсталь", "Запоріжсталь", "Криворіжсталь"

швидкий розвиток харчової та легкої промисловості

Запитання 11

Яке з наведених тверджень розкриває суть терміну "політика індустріалізації"

варіанти відповідей

примусове об'єднання сільськогосподарських виробників у колгоспи

концентрація фінансових та організаційних зусиль на розвитку важкої промисловості з метою перетворення УСРР в індустріально розвинену республіку

політика, яка допускала лібералізацію в сільському господарстві, легкій промисловості та торгівлі, передбачала впровадження економічних методів управління та повернення до приватної власності

політика, що передбачала концентрацію в руках держави управління промисловістю, ліквідацію товарно-грошових відносин, введення продрозкладки та продовольчої диктатури на селі в мовах війни

основна форма планування та управління економікою при радянській системі господарювання

Запитання 12

Яке з наведених тверджень розкриває суть поняття "п'ятирічний план"

варіанти відповідей

політика, що передбачала концентрацію в руках держави управління промисловістю, ліквідацію товарно-грошових відносин, введення продрозкладки та продовольчої диктатури на селі в мовах війни

політика, яка допускала лібералізацію в сільському господарстві, легкій промисловості та торгівлі, передбачала впровадження економічних методів управління та повернення до приватної власності

основна форма планування та управління економікою при радянській системі господарювання

концентрація фінансових та організаційних зусиль на розвитку важкої промисловості з метою перетворення УСРР в індустріально розвинену республіку

примусове об'єднання сільськогосподарських виробників у колгоспи

Запитання 13

Комплекс заходів, вжитих ВКПб у 20-30-х роках ХХ століття, що мав на меті модернізацію промисловості, було названо...

варіанти відповідей

колективізація

експроприація

індустріалізація

реквізиція

Запитання 14

Темпи зростання обсягів промислового виробництва у 30-х роках ХХ століття в УСРР були вищими, ніж в європейських країнах завдяки.....(оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

технічній перебудові галузей промисловості, впровадженню сучасних інноваційних технологій

пропорційному розвитку всіх галузей промисловості

промисловому перевороту

форсованій індустріалізації

Запитання 15

У якому місті УСРР у листопаді 1932 року стала до ладу найбільша гідроелектростанція?

варіанти відповідей

Дніпропетровськ

Запоріжжя

Київ

Харків

Запитання 16

Форсовану індустріалізацію передбачалося забезпечити за рахунок

варіанти відповідей

запровадження політики «ножиць цін»;

продаж товарів за кордон за демпінговими цінами

забезпечення коштами селян

залучення іноземних інвестицій.

перекачування коштів з інших галузей промисловості у промисловість групи "А"

кредити іноземних міжнародних банків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест