24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Сталий розвиток і раціональне природокористування.

Додано: 1 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Сучасні екологічні проблеми атмосфери:

варіанти відповідей

світлове забруднення

парниковий ефект

космічне випромінювання

Запитання 2

З метою обмеження викидів в атмосферу парникових газів у 1997 році було підписано:

варіанти відповідей

кіотський протокол

нормативи гранично допустимих викидів

державні санітарні правила

Запитання 3

За походженням забруднення буває:

варіанти відповідей

фізичне

хімічне або біологічне

природне й антропічне

Запитання 4

Порушення інтенсивності й ритму природної освітленості певних територій у результаті дії штучних джерел світла це:

варіанти відповідей

радіаційне забруднення

шумове

світлове

Запитання 5

Процес адаптації інтродукованого виду до нових умов існування називають:

варіанти відповідей

акліматизацією

інтродукцією

біологічною інвазією

Запитання 6

Потрапляння у водойми сполук Фосфору й Нітрогену сприяє масовому розмноженню:

варіанти відповідей

ціанобактерій

бурих водоростей

дафній

Запитання 7

Під час газообміну грунту з атмосферним повітрям виділяється вуглекислий газ і вбирається кисень, ці процеси називаються:

варіанти відповідей

ерозія грунту

дихання грунту

родючість грунту

Запитання 8

Біорізноманіття розрізняють:

варіанти відповідей

генетичне, видове, екосистемне

біологічне, генетичне, видове

генетичне, природне, екосистемне

Запитання 9

Міжнародні організації, що опікуються збереженням біорізноманіття:

варіанти відповідей

Всесвітній фонд природи

Європейська спілка охорони природи та природних ресурсів

Всесвітня спілка збереження біорізноманіття

Запитання 10

Спрямоване переселення і створення стійких популяцій диких видів тварин і рослин в екосистемах, де вони раніше мешкали, але за певних причин зникли - це:

варіанти відповідей

акліматизація

реінтродукція

сівозміна

Запитання 11

Перше видання Червоної книги України побачило світ у:

варіанти відповідей

1976

1994

1980

Запитання 12

Перелік рідкісних і типових рослинних угруповань, які потребують установлення особливого режиму їх використання наведено у:

варіанти відповідей

Червоній книзі України

Зеленій книзі України

Екологічній мережі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест