28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття (підр. Т.Г.Гільберг, І.Г.Савчук, В.В.Совенко)

Додано: 16 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 376 разів
10 запитань
Запитання 1

Сталий розвиток - це

варіанти відповідей

розвиток країн і регіонів, що передбачає таке використання ресурсів, за якого ними могли скористатися ще й наступні покоління

міжнародний документ, який зобов'язує розвинені країни стабілізувати викиди парникових газів

розвиток військових і мирних атомних технологій

розв'язання глобальних політичних та етнічних проблем

Запитання 2

Головні складники збалансованого розвитку

варіанти відповідей

економічний

політичний

соціальний

екологічний

демографічний

Запитання 3

Соціальний складник спрямований на

варіанти відповідей

збалансоване розв'язання демографічних проблем, проблем зайнятості, рівня і якості життя

розширення доступу до знань, культурних цінностей

створення екологічно прийнятної продукції

збалансований розвиток туризму

забезпечення громадянських прав й особистої безпеки людей

Запитання 4

Головними принципами концепції сталого розвитку є:

варіанти відповідей

задоволення потреб людей, які живуть зараз, не втраяаючи при цьомуможливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби

ігнорування цілісності екосистем

обмеження у сфері експлуатації природних ресурсів, врахування здатності біосфори до самовідновлення

необхідно урівноважити можливості тих, хто користується надмірними благами, з екологічними можливостями планети

задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати себе в житті

численність і темпи росту населення мають відповідати потенціалу глобальної екосистеми Землі

Запитання 5

Яка з міжнародних організацій координує роботу з подолання глобальних проблем людства?

варіанти відповідей

ЮНЕСКО

АСЕАН

ООН

ЄС

Запитання 6

Перша Всесвітня конференція ООН з навколишнього середовища відбулася у

варіанти відповідей

1972 р.

1982 р.

1962 р.

1992 р.

Запитання 7

"Декларація Землі", прийнята у 2000 р. на 55 сесії Генеральної Асамблеї ООН заснована на таких головних принципах

варіанти відповідей

повага і турбота про живі угрупування

демографічний баланс

екологічна доцільність

демократія і ненасилля

соціальна та екологічна справедливість

Запитання 8

Основа екологічно стійкого розвитку включає в себе

варіанти відповідей

вимоги до захисту довкілля

скорочення обсягу ресурсів, які вилучаються з природи

зменшення кількості відходів життєдіяльності людей, які повертаються в природу

відсутність релігійної, расової й національної дискримінації

людство має навчитися жити в певних обмеженнях, які визначаються ємністю біосфери

Запитання 9

Структурні й територіальні зрушення у світовій економіці, підвищення інтенсивності і продуктивності господарства, досягнення оптимальних, з точки зору рівноваги між суспільством і природою, темпів економічного розвитку відносяться до ......................... складників сталого розвитку

варіанти відповідей

соціальних

екологічних

економічних

Запитання 10

Шляхи вирішення головних екологічних проблем України зазначено у стратегії сталого розвитку

варіанти відповідей

" Україна-2050"

"Україна-2100"

"Україна-2030"

"Україна-2020"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест