Сталий розвиток та раціональне природокористування

Додано: 11 квітня 2022
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 374 рази
12 запитань
Запитання 1

Прикладом хімічного забруднення є забруднення:

варіанти відповідей

паразитами

пестицидами

шумове

теплове

Запитання 2

Екологія це наука, яка вивчає:

варіанти відповідей

живі та неживі організми

взаємодію живих організмів між собою та навколишнім середовищем

взаємодію неживих організмів з навколишнім середовищем

Запитання 3

Продуцентами є:

варіанти відповідей

Рослини

Черв’яки

Тварини

Мікроорганізми

Запитання 4

Для існування в біогеоценозі консумента ІІ порядку масою 20 кг необхідно рослинної продукції (т):

варіанти відповідей

20

2

200

2000

Запитання 5

Біологічна інвазія - це ...

варіанти відповідей

збільшення чисельності популяцій

покращення умов існування

процес розселення видів на нових територіях

Запитання 6

Пристосування видів до умов нового середовища та нових угруповань й екосистем...

варіанти відповідей

Реакліматизація

Акліматизація

Доместикація

Біологічна інвазія

Запитання 7

Карантин, викликаний поширенням вірусу COVID-19, є видом забруднення середовища:

варіанти відповідей

фізичним

космічним

хімічним

біологічним

Запитання 8

Встановити відповідність видів забруднення довкілля з конкретними прикладами:

Забруднення:

1) Механічне 2) Фізичне 3) Хімічне 4) Біологічне

Приклади

а) забруднення Світового океану пластиком

б) випромінювання мобільних телефонів

в) нафтові плями на поверхні моря чи океану

г) поширення амброзії полонолистої

д) вивітрювання гірських порід

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

1-А, 2-Б, 3-Д, 4-Г

1-Д, 2-Б, 3-А, 4-Г

Запитання 9

Встановіть відповідність між оболонками Землі та екологічними проблемами:

Оболонки Землі

1) Атмосфера

2) Гідросфера

3) Літосфера

4) Біосфера

Екологічні проблеми

А) Смог, кислотні опади

Б) Нафтові плями, "цвітіння" води

В) Ерозія ґрунтів, засолення

Г) Епідемії, види-агресори

Д) Стено- й еврибіонти

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

1-А, 2-В, 3-Д, 4-Г

1-А, 2-Б, 3-В, 4-Д

Запитання 10

Яку глобальну екологічну проблему ілюструє дані рівняння реакцій: 2SO2 + О2 = 2SO3; SO3+ H2О = Н2SO4.

варіанти відповідей

«парниковий» тепловий ефект;

проблему руйнування озонового шару;

кислотні дощі;

демографічний вибух.

Запитання 11

Назвіть ряд живих організмів, занесених до Червоної книги України:

варіанти відповідей

їжак вухатий, жук-олень, лелека чорний;

ластівка міська, хохуля, гадюка степова;

орел степовий, лосось чорноморський, лисиця руда;

тис ягідний, горобець хатній, вовк.

Запитання 12

Виберіть, що належить до цілей сталого розвитку (4 відповіді):

варіанти відповідей

Підтримання хорошого здоров'я

Зменшення використання відновлюваної енергії

Викорінення расизму

Життя на космічних об'єктах

Достойні робочі місця й економічне зростання

Ґендерна рівність

Забезпечення життя під водою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест