18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

сталий розвиток та раціональне природокористування

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 25 разів
24 запитання
Запитання 1

Як називається вид забруднення, при якому в екосистемі з’являться не властиві їй організми

варіанти відповідей

біологічне

  

фізичне

  

хімічне

 

 механічне

Запитання 2


 Виберіть з переліку приклади біологічного забруднення гідросфери


 

 

варіанти відповідей

збільшення у воді нерозчинних домішок – піску, глини, мулу

  

  

  наявність великої кількості яєць гельмінтів у водоймі

 

 

 забруднення нафтопродуктами океану

  


надходження у водойму теплої води від ТЕС, АЕС

Запитання 3

В чому полягає причина деградації грунтівваріанти відповідей

дотримання сівозміни

 

 внесення мінеральних добрив

 

 внесення органічних добрив

  

неправильне землекористування

Запитання 4

Як називається масове розмноження фітопланктону, що спричиняє зміну забарвлення води ?


 

варіанти відповідей

запліснявіння водойм

 

 евтрофікація води

 

 цвітіння води

 

 розмноження

Запитання 5

Руйнування і знесення верхніх найбільш родючих горизонтів ґрунту під дією вітру, потоків води, перевипасання, зрошення, оранки називається ... 

варіанти відповідей

ерозія ґрунтів 

  

забрудненняі ґрунтів

 

 деградація ґрунтів 

 

 засолення ґрунтів 

Запитання 6

Що є наслідком глобального потепління клімату:


 

варіанти відповідей

зміна меж ареалів тварин і рослин

  

 

 збільшення біорізноманіття


  підвищення рівня Світового океану

зменшення біорізноманіття

Запитання 7

Стан довкілля, через який стан здоров'я людини погіршується, характериують як


 

варіанти відповідей

задовільний

  

незадовільний

 

 екстремальний

 неекстремальний

Запитання 8

Процес адаптації інтродукованого виду до нових умов існування називається.варіанти відповідей

 акліматизацією

  

інвазією

  

інтродукцією

ізоляцією

Запитання 9

Яким фактором Червона книга відрізняється від Зеленої?


 

варіанти відповідей

наявністю як тварин, так і рослин

  

не відрізняються

  

наявністю рослин

  

наявністю тварин

Запитання 10

Найважливішими парниковими газами є


 

варіанти відповідей

 вуглекислий газ

 

нітроген

гідроген

гелій

Запитання 11

Свідоме або випадкове переселення певного виду організмів за межі його природного ареалу на нове місце існування це..варіанти відповідей

 інтродукція

 

 інтроверція

  

акліматизвція

 

 інвазія

Запитання 12

У великих містах переважає забруднення

 

варіанти відповідей

радіоактивне

  

механічне

світлове

  

шумове

Запитання 13

Найбільш поширений спосіб знезаражування питної води:

             

               

                  

варіанти відповідей

іонізація

 

коагуляція

хлорування

  

фільтрування

Запитання 14

До невідтворних природних ресурсів відносять:

                             

                              

                              

                             

                             


 

варіанти відповідей

 нафта

 

   залізо

 

чисте повітря

   

глина

 

Запитання 15

Які організми утворюють другий трофічний рівень 

  

  

варіанти відповідей

 консументи І порядку

консументи ІІ порядку

консументи ІІІ порядку

 продуценти

Запитання 16

Наслідком зменшення вмісту озону а атмосфері є


 

  

варіанти відповідей

підвищення врожайності культурних рослин

  

зниження температури на землі

 

 прискорений ріст рослин

виникнення мутацій

Запитання 17

Селекція -це:  

 


 

варіанти відповідей

наука про рослини

  

наука про клітини

 

 наука про живі організми і середовище

 

 наука про створення нових сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів

Запитання 18

З якого року в Україні почала видаватися Червона книга?


 

варіанти відповідей

з 1963

 

 з 1966

 

 з 1980

  

з 1985

Запитання 19

Категорія ’’вразливі види,,в Червоній книзі України-це види ... 

варіанти відповідей

про які після неодноразових пошуків у можливих місцях поширення відсутня будь-яка інформація

  

про які немає повної та достовірної інформації

  

які у найближчому майбутньму можуть бути віднесені до категорії зникаючих

 

 які збереглися лише у спеціально створених умовах

Запитання 20

Вказати проблеми сучасних мегаполісів


 зменшення площ зелених ділянок

  проблема утилізації сміття

  забруднення атмосфери промисловістю

  проблема зникнення видів

варіанти відповідей

зменшення площ сільськогосподарських ділянок

 

 проблема утилізації сміття

  

забруднення атмосфери промисловістю

  

проблема зникнення видів

Запитання 21

Біорізноманіття -це


 

варіанти відповідей

різноманітність життя рослинних істот

  

різноманітність життя в усіх його проявах, а також показник складності організації біологічних систем

  

різноманітність життя тваринних істот

  

різноманітність життя

Запитання 22

Екологія - це наукаваріанти відповідей

 про взаємодію організмів між собою та навколишнім середовищем

  

про інформаційні біополімери

 

 про спадковість і мінливість

 

 всі варіанти вірні

Запитання 23

Штучно створена людиною група рослин, які мають біологічну й морфологічну подібність із метою одержання високого урожаюваріанти відповідей

 порода

 

 сорт

  

штам

 

 клон

Запитання 24

Визначте, який організм належить до продуцентів 

варіанти відповідей

вовк

  

бактерії

  

заєць

  

конюшина лучна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест