18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Сталий розвиток та раціональне природокористування

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Діяльність людини в природних екосистемах повинна бути:

варіанти відповідей

1. Такою, що приносить користь людині, але не завжди є безпечною для природи.

2. Спрямована на задоволення виключно потреб людини.

3.Раціональною.

4. Непрогнозованою.

Запитання 2

Один із законів природокористування - закон розвитку за рахунок зовнішнього середовища. Чому ж система не може існувати самостійно - за рахунок власних ресурсів:

варіанти відповідей

1. Бо всі природні екосистеми є відкритими.

2. Бо екосистеми мають замало видів організмів, щоб бути самостійними.

3. Бо всі екосистеми є залежними від людини.

4. Бо всі екосистеми є малоефективними.

Запитання 3

Території великих міст мають густозаселені ділянки та ділянки, які зайняті парками, скверами, газонами, квітниками. Проте їх площа все-таки менша за площу, зайняту будинками, дорогами, промисловими підприємствами. Порушення якого правила природокористування ми тут спостерігаємо:

варіанти відповідей

1. Усе пов'язано з усім.

2. Правило "охрімової свити".

3. Природа знає краще.

4. Правило територіальної екологічної рівноваги.

Запитання 4

Людина є частиною живої природи. Вона підкоряється тим же законам, що й інші живі організми. Виходячи із цього зробіть висновок про те, коли людина має більше шансів на виживання:

варіанти відповідей

1. При нераціональному природокористуванні.

2. При використанні в їжу великої різноманітності видів.

3. При однотипному і бідному на видовий склад раціоні.

4. При переході до живлення тільки рослинною їжею.

Запитання 5

Одним із прикладів "жорсткого" природокористування є суцільні лісові рубки. Але ж на цьому місці, якщо після рубки не розорювати ділянку, через кілька десятків років знову може відновитися ліс. Чому ж це вважається "жорстким " природокористуванням:

варіанти відповідей

1. Бо різко порушуються природні зв'язки в екосистемі і їй потрібен тривалий час для відновлення.

2. Це помилкове твердження, адже екосистема все одно повертається до попереднього стану.

3. Вирубування одночасно багатьох дерев є актом жорстокості людини по відношенню до природи.

4. Вирубка приводить до загибелі дерев, а отже це жорстоко.

Запитання 6

Який із наведених тут фактів є прикладом "м'якого" природокористування:

варіанти відповідей

1. Суцільне вирубування лісів на острові Пасха.

2. Створення національних парків, які проводять екскурсії в природу, знайомлять людей із різноманітністю живих організмів та мають рекреаційні зони для відпочинку людини, який не завдає шкоди природі.

3. Суцільне осушення боліт на великих територіях.

4. Розорювання степів і використання їх для вирощування сільськогосподарських рослин.

Запитання 7

Закон гомологічних рядів спадкової мінливості сформулював

варіанти відповідей

І.І. Мечников

Г. Мендель

Т. Морган

М.І.Вавілов

Запитання 8

Сукупність клітин або особин, які виникли від спільного предка нестатевим способом

варіанти відповідей

химерний організм

клон

хоумінг

вектор

Запитання 9

Теоретичною основою селекції є

варіанти відповідей

генетика

фізіологія рослин

ботаніка

мікробіологія

Запитання 10

До Червоної книги України занесено

варіанти відповідей

хвощ польовий

цикорій дикий

підсніжник білосніжний

кульбаба лікарська

Запитання 11

Список рідкісних і типових природних угрупувань, які потребують охорони

варіанти відповідей

Червона книга

Чорна книга

Зелена книга

Жовта книга

Запитання 12

Прикладом природного забруднення довкілля є

варіанти відповідей

забруднення води пестицидами

виверження вулкана

засолювання грунтів

утворення звалища

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест