Сталий розвиток та раціональне природокористування. Селекція.

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 133 рази
24 запитання
Запитання 1

Селекція - наука про

варіанти відповідей

генотип

екологічні особливості видів

фенотип

створення та поліпшення сортів рослин порід тварин та штамів мікроорганізмів

Запитання 2

Група культурних рослин , які в результаті селекціі отримали певний набір характеристик

варіанти відповідей

лінія

чиста лінія

сорт

штам

Запитання 3

В Україні селекція як наука почала розвиватися на прикінці ХІХ ст. тому що ...

варіанти відповідей

була економічно розвинута і вкладала в науку великі капіталовкладення.

було розвинуте сільське господарство і потребувало наукового супроводу

була розвинута наука

в усіх країнах вже велась селекційна робота

Запитання 4

Вкажіть назву чистої культури мікроорганізмів:

варіанти відповідей

сорт;                   

порода;

штам;

група.

Запитання 5

Глобальні проблеми людства - це:

варіанти відповідей

проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети і потребують для свого вирішення спільних зусиль всіх країн світу;

проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети;

проблеми, які зачіпають життєві інтереси населення певної країни;

проблеми, які потребують для свого вирішення спільних зусиль багатьох країн світу;

Запитання 6

Ріпа, маслини, капуста, буряк, горох, цибуля - мають центр походження

варіанти відповідей

Середземноморський

Абіссінський

Східноазіатський

Центральноамериканський

Запитання 7

Процес економічних і соціальних змін суспільства, за якого встановлюється баланс між використанням природних ресурсів,необхідних для задоволення його сучасних потреб, і врахуванням інтересів майбутніх поколінь це...

варіанти відповідей

збалансований розвиток

раціональний розвиток

екологічний розвиток

Запитання 8

Яка складова концепції сталого розвитку зайва?

варіанти відповідей

екологічна

економічна

соціальна

антропогенна

Запитання 9

Яка екологічна проблема забруднення водойм, не пов'язана з Україною?

варіанти відповідей

розливи нафти

цвітіння води

заболочення

радіоактивне забруднення

Запитання 10

Вчення про моральні відносини людини з природою, що базуються на сприйнятті природи як морального партнера, рівноправ’ї і рівноцінності усього живого, а також обмежень прав і потреб людини - це...

варіанти відповідей

Екологічна етика

Екологічна естетика

Екологічна свідомість

Екологічна мораль

Запитання 11

Різноманітністю життя в усіх його проявах, а також показника складності організації біологічних систем - різноманітності їхніх компонентів, називають...

варіанти відповідей

Біогеоценоз

Концепція

Екологічна політика

Біорізноманіття

Запитання 12

Надходження до середовища хімічно та біологічного інертних для організмів твердих матеріалів - це

варіанти відповідей

Антропогенне забруднення

Шумове забруднення

Механічне забруднення

Радіаційне забруднення

Запитання 13

Що не є джерелом забруднення ґрунтів?

варіанти відповідей

пестициди

стоки фермерських господарств

важка техніка

підвищення вмісту СО2

Запитання 14

Як називається офіційний перелік видів та підвидів організмів, які перебувають під загрозою зникнення на території України?

варіанти відповідей

Червона книга України

Зеленана книга України

чорний список видів

Блакитна книга України

Запитання 15

До біологічних забруднень належать:

варіанти відповідей

шумове випромінювання

токсини

сапротрофні мікроорганізми

пластикові пляшки

Запитання 16

Причини винекнення парникового ефекту:

варіанти відповідей

збільшення кількості кислотних дощів

збільшення кількості вуглекислого газу в повітрі

підвищення рівня захворюваності

збільшення кількості механічних решток в првітрі

Запитання 17

До біосферних заповідників належать

варіанти відповідей

"Асканія - Нова"

Український степовий

Заказники

Ботанічний сад

Запитання 18

В чому полягає причина деградації грунтівваріанти відповідей

дотримання сівозміни

 

 внесення мінеральних добрив

 

 внесення органічних добрив

  

неправильне землекористування

Запитання 19

Відображення дійсності, що передбачає усвідомлення людиною екологічних взаємозв'язків природи-це:

варіанти відповідей

соціальне мислення

психічне мислення

політичне мислення

екологічне мислення

Запитання 20

Сталий розвиток задовольняє потреби:

варіанти відповідей

нинішніх поколінь

майбутніх поколінь

нинішніх і майбутніх поколінь

не пов′язаний з потребами людства

Запитання 21

Основна мета сталого розвитку:

варіанти відповідей

збереження людства

збереження екосистем

збереження біосфери

створення ноосфери

Запитання 22

Наведіть приклад глобальних екологічних проблем сучасності

варіанти відповідей

радіаційне забруднення

цвітіння води

евтрифікація водойм

зміни клімату

Запитання 23

До виснаження родючих чорноземів, забруднення ґрунтів пестицидами й добривами призводить

варіанти відповідей

транспорт

промисловість

енергетика

сільске господарство

Запитання 24

З яким рівнем життя пов'язані такі наслідки забруднення як глобальне потепління?

варіанти відповідей

біосферним

екосистемним

популяційно-видовим

організмовим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест