Становлення України як незалежної держави (за матеріалами тематичного оцінювання В. С. Власова)

Тест виконано: 20 разів
15 запитань
Запитання 1

1.     Імена яких історичних діячів пропущено в тексті джерела?

8 грудня 1991 р. ______ підписали «Біловезькі угоди», внаслідок чого фактично припинив існування Радянський Союз. На його місті постала Співдружність незалежних держав (СНД), і саме представники України навідріз відмовилися делегувати новій структурі будь-які державні функції. Для України розпочалася епоха незалежності.


варіанти відповідей

1. Олександр Лукашенко

2. Станіслав Шушкевич

3. Леонід Кравчук

4. Борис Єльцин

5. Леонід Кучма

6. Володимир Путін

Запитання 2

2.     Яке з тверджень характеризує стан економіки України в перші роки незалежності?

варіанти відповідей

А. Після здобуття нежалежності економічну кризу в Україні було подолано.

Б. Послаблення господарських зв’язків із колишніми республіками СРСР сприяло піднесенню економіки України.

В. Більшість підприємств України мали завершений технологічний цикл й не залежали від економіки держав колишнього СРСР.

Г. Невідпрацьованість програми дій реформування економіки та законодавчо-нормативної бази для фукціонування економіки в умовах ринку.

Запитання 3

3.     Доповність твердження.

У грудні 1994 р. у Будапешті було підписпно Меморандум про гарантії безпеки від США, Великої Британії, Росії у зв’язку з …

варіанти відповідей

А. приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Б. підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС

В. обрання України членом Ради Європи

Г. підписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом

Запитання 4

4.     Для соціальної сфери та демографічних процесів періоду перших років незалежності (1992 – 1994 рр.) було характерним

варіанти відповідей

А. приборкання інфляції, вчасні виплати зарплатні, пенсії та інших соціальних виплат.

Б. Прогресуюче зубожіння основної маси населення, соціальна поляризація.

В. Подолання процесів депопуляції: кількість померлих в Україні не перевищувала кількість новонароджених.

Г. Зростання купівельної спроможності населення через запровадження в обіг національної валюти – гривні.

Запитання 5

5.     Які з перелічених тверджень стосуються міжнародних відносин України у період 1992 – 1995 рр.?

варіанти відповідей

А. Визнання України країнами світу перешкодило Росії висувати їй свої територіальні претензії.

Б. Україна не приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

В. У вересні 1995 р. Україна стала членом Ради Європи.

Г. У 1994 р. з ініціативи Н. Назарбаєва Україна увійшла до Європейського еономічного співтовариства.

Запитання 6

6.     У чому полягала суть змін до Конституції України 2004 р.?

варіанти відповідей

1. Верховна Рада обирається на 5 років, вибори до парламенту відбуваються на пропорційній основі.

2. Парламент дає згоду на призначення всього складу Уряду та одночасно затверджує Програму діяльності Кабінету Міністрів.

3. Кандидатуру прем'єр – міністра Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, яка становить більшість у Верховній Раді.

4. Уряд уповноважений призначати на посади та звільняти з посад голів обласних державних адміністрацій.

5. Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраним Президентом України, а Президент не має права достроково припинити повноваження Верховної Ради.

Запитання 7

7.     Про причини якої події йдеться в твердженнях?

Криза режиму президента Л. Кучми, його прагнення зберегти владу;

масова фальсіфікація владою результатів виборів 2004 р. на користь кандидата в презеденти, прем’єр-міністра В. Януковича;

втручання Росії у внутрішні справи України;

боротьба фінансово-промислових груп і регіональних еліт за владу.

варіанти відповідей

А. «Революція на граніті».

Б. «Оксамитова революція».

В. «Помаранчева революція».

Г. «Революція гідності».

Запитання 8

8.     Які державотворчі заходи здійснено в період від ухвалення Акту проголошення незалежності України до кінця 1992 рр.

варіанти відповідей

запровадження посади Президента УРСР

фіксація кордонів, визнання громадянства

затвердження символів державності: гімну, герба, прапора.

створення Збройних Сил України

впровадження сталої української валюти – гривні

ухвалення Конституцій України.

Запитання 9

9.     У яких умовах розгортався процес державотворення в Україні у 1992 – 1994 рр?

варіанти відповідей

чітка взаємодія між законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади

невідпрацьованість науково обгрунтованої моделі розбудови незалежної держави

скоординованість дій між політичними елітами та партіями

тотожність політичних пріоритетів у Східній й Західній Україні

низький рівень політичної та економічної культури суспільства

високий рівень залежності української економіки від зовнішніх чинників, фінансова – економічна криза.

Запитання 10

10.     Що було характерним для першого терміну президентства Леоніда Кучми?

варіанти відповідей

загострення політичної ситуації через «касетний скандал»

поліпшення політичних відносин України з Росією та США

заборона діяльності більшості політичних партій

політична та економічна нестабільність

прагнення до встановлення федеративного устрою в державі

ухвалення Конституції незалежної України

Запитання 11

11.     Для президентства Л. Кучми (1994 – 2004 рр.) характерне …

варіанти відповідей

подолання економічної кризи 90-х рр.

мирний вихід України зі складу СРСР

створення фінансово-промислових кладнів

відмова України від ядерного статусу

створення державних структур влади

зловживання під час приватизації

Запитання 12

12.     Які події відбулися в Україні за президентства Віктора Ющенка?

варіанти відповідей

запровадження національної грошової одиниці – гривні

«Газові війни» з Росією

вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)

кампанія протестів опозиції внаслідок «касетного скандалу»

дострокове припинення повноважень Верховної ради України 5-ого скликання.

підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Запитання 13

Вставте пропущене.

У березні 2014 р. президент П. Порошенко підписав у Брюсселі політичну частину Угоди про _______________, а у червні - її економічні розділи

варіанти відповідей

вступ України до НАТО

асоціацію з Євросоюзом

вступ України до Парламентської Асамблеї Ради Європи

про дружбу і кордони з Росією

Запитання 14

Які поняття й терміни стосуються подій історії України 2014-2015 рр.?


ВИБЕРІТЬ ВСІ ВІРНІ ВІДПОВІДІ

варіанти відповідей

Небесна Сотня

антитерористична операція (АТО)

"касетний скандал"

Помаранчева революція

дисидентський рух

волонтерський рух

Запитання 15

На створення плаката художника надихнула оборона українськими військовими під час АТО

варіанти відповідей

Донецького аеропорту

Маріуполя

Луганського аеропорту

Дебальцевого плацдарму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест