20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Додано: 11 вересня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

Яку зі стоянок уважають найдавнішою в Україні (у ній

мешкали пітекантропи близько 1 млн років тому)?

варіанти відповідей

А У с. Мізині на Чернігівщині.

Б У смт Королеве в Закарпатті.

В Кирилівську стоянку в Києві.

Г Киїк-Кобу в Криму.

Запитання 2

Як називають мешканців європейського континенту,

зображених на ма люнку-реконструкції?

варіанти відповідей

А Австралопітек

Б Пітекан троп

В Неандерталець

Г Кроманьйонець

Запитання 3

Які знаряддя праці були найпоширенішими в мислив-

ців на мамонтів за доби пізнього палеоліту?

варіанти відповідей

А Ручне рубило, яким можна було колоти,

різати та рубати.

Б Скребачки для обробки шкіри, різці для роботи з кісткою, ножі для різання, голки, шила.

В Гостроконечники, скребла, лук та стріли.

Г Дерев’яна мотика з кам’яним чи кістяним наконечни-

ком.

Запитання 4

Який період давньої історії людства за археологічною

періодизацією відтворено на картині-реконструкції?

варіанти відповідей

А ранній палеоліт

Б бронзовий вік

В мезоліт

Г ранній залізний вік

Запитання 5

Вкажіть правильні твердження.

варіанти відповідей

А Неандертальці – найдавніша людино-

подібна істота на території України, існу-

вання якої засвідчене відкриттям не лише

жител або стоянок, а й рештками кістяків.

Б За неоліту й енеоліту на наших землях ще не було осе-

редків землеробства та скотарства.

В Своєю назвою трипільська культура завдячує особли-

востям поховального обряду.

Г Значення трипільської культури полягає в тому, що її

носії вперше опанували відгінне скотарство.

Запитання 6

Заповніть пропуски.

За _____мисливці тієї доби навчилися користуватися лу-

ком і стрілами, лижами, човнами, навчилися рибалити,

приручили собаку

варіанти відповідей

А раннього залізного віку

Б бронзового віку

В енеоліту

Г мезоліту

Запитання 7

Доповніть твердження.

Люди часів неоліту навчилися…

варіанти відповідей

А збиральництва та полювання;

Б добувати вогонь та почали користувати-

ся одягом;

В землеробства та скотарства;

Г виготовляти знаряддя праці оббиванням каменів.

Запитання 8

Які території України були заселені племенами три-

пільської культури?

варіанти відповідей

А Лісостепова смуга від Дністра до Дніп-

ра.

.

Б Степове Придніпров’я, Приазов’я.

В Басейни Сіверського Донця та Нижнє Подоння.

Г Басейн Дніпра, Приазов’я та Крим

Запитання 9

Яка з зображених пам’яток належить носіям трипіль-

ської культури?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 10

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

А Кіммерійці були для свого часу непере-

вершеними майстрами військової справи.

Б Сармати – перший народ на українських

землях, чия назва нам відома завдяки писемним асси-

рійським і грецьким джерелам.

Мову скіфів, так само, як і кіммерійців, відносять до

тюркської групи.

Народи Великої Скіфії мали власну писемність, що дало

можливість відтворити скіфську міфологію.

Запитання 11

Які фрагменти наведенених джерел стосуються скіф-

ських часів на наших землях?

варіанти відповідей

А «...Ці племена... не підлягають одній людині, а з дав-

ніх-давен живуть у демо кратії, тому про все, що для

них корисне чи шкідливе, вони міркують спільно» (Про-

копій Кеса рій ський).

Б«...У них немає хат, а живуть вони в кибитках, з яких

найменші бувають чотириколісні, а інші шестиколісні... У таких кибитках перебувають жінки, а чоловіки

їздять верхи на конях, за ними йдуть їхні стада овець

і корів і табуни коней» (Псевдо-Гіппократ).

В«...Вони спустошили й спалили їх (міста й фортеці),

взяли полонених і стали панами на землі... Вони осіли

ній панами, як на своїй, без страху... І нині вони лиша-

ються тут, живуть і спокійно перебувають у країні

ромеїв...».

Г«...Гробниці їхніх царів містяться в Геррах, до яких Бо-

рисфен ще судноплавний. У Геррах тіло ховали у про-

сторій гробниці разом з дружиною, найближчими слу-

гами, кіньми... Над гробницями насипали величезні

кургани, – що знатніший був цар, то вищий курган...»

(Геродот).

Запитання 12

Славнозвісну золоту пектораль 4 ст. до н.е. було

знайдено в кургані…

варіанти відповідей

А Чортомлик на Дніпропетровщині;

Б Товста Могила на Дніпропетровщині;

В Гайманова могила на Запорожжі;

Г Солоха на Дніпропетровщині.