12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Стародавня історія України

Додано: 5 лютого 2020
Предмет: Історія України, 5 клас
35 запитань
Запитання 1

Пралюди вперше з явилися на території України...

варіанти відповідей

2 млн роки тому

1 млн років тому

1 млрд років тому

2020 років тому

Запитання 2

Найдавнішою пам яткою в Україні є стоянка...

варіанти відповідей

с. Королеве

Мізинська

Трипілля

Чернігівська область

Запитання 3

Найдавніші мешканці України...

варіанти відповідей

Неандертальці

Кроманьйонці

Сармати

Пітекантропи

Запитання 4

Для пітекантропу характерне ______ ,хоча не вміли добувати його. Основними знаряддями праці було ____ Використовували і _____

(оберіть три правилні відповіді).

варіанти відповідей

лук і стріли

використання вогню

госторконечники

дерев яні знаряддя

ручне рубило

скребла

Запитання 5

наступниками пітекантропів вважають...

варіанти відповідей

неандертальців

трипільців

сарматів

гунів

Запитання 6

Яке з цих тверджень є правильними?

варіанти відповідей

Неандертальці не мали жител, бо часто пересувались у пошуках їжі.

Неандертальці споруджували житла, переносячи їх разом із собою.Вони були спорудженні з кісток мамонтів або каміння.

Неандертальці часто оселялись в печерах, але там, де печер не було, споруджували житла з кісток мамонтів або каміння.

Запитання 7

Найдавніші рештки людини розумної знайдено в...

варіанти відповідей

с.Королеве

печері Кроманьйоні

Мізинській стоянці

Киїк-Кобі

Запитання 8

Здатність кроманьйонця до абстрактного мислення створила передумови для...

варіанти відповідей

створення нових знарядь праці

запровадження мистецтва і релігійних вірувань

запровадження війн

набування вміння добувати вогонь

Запитання 9

Назвіть знаряддя праці кроманьйонців(у часи пізнього палеоліту)

варіанти відповідей

скребачки

різці

ручне рубило

гостроконечники

спис

голка

Запитання 10

Провідним заняттям кроманьйонця було...

варіанти відповідей

скотарство

землеробство

вівчарство

полювання

Запитання 11

Яка стоянка в Україні є поселенням давніх мисливців на мамонтів?

варіанти відповідей

Каїк-Кобі

с. Королеве

Кроманьйон

Мізинська

Запитання 12

Про кого йде річ?

Почали користуватися одягом, оволоділи вмінням добувати вогонь. Найпоширенішим знаряддям були гостроконечники та скребла.

варіанти відповідей

Кроманьйонці

Пітекантропи

Людина розумна

Неандертальці

Запитання 13

Мезоліт на території України тривав...

варіанти відповідей

від 10 тис. років тому до 7 тис років тому.

від 1 млн років тому до 10 тис. років тому.

від 7 тис. років тому до 4 тис. років тому.

Запитання 14

Палеоліт на території України тривав...

варіанти відповідей

від 10 тис. років тому до 7 тис. років тому.

від 1 млн років тому до 10 тис. років тому.

від 7 тис. років тому до 4 тис. років тому.

Запитання 15

Неоліт на території України тривав...

варіанти відповідей

від 10 тис. років тому до 7 тис. років тому.

від 1 млн років тому до 10 тис. років тому.

від 7 тис. років тому до 4 тис. років тому.

Запитання 16

Основою господарства мезоліту було...

варіанти відповідей

полювання на мамонтів. Приручення козлів.

насадження зернових культур. Приручення биків.

полювання з луком і стрілами на лісових копитних. Приручення собаки.

приручення і випасання худоби.

Запитання 17

Для найважливіших досягнень неоліту належить винайдення

варіанти відповідей

хліборобства і скотарства

луку й стріл

глиняного посуду

прядіння й ткацтва

Запитання 18

Утвердження на праукраїнських територіях відтворювального господарства пов язують із

варіанти відповідей

крманьйонцями

сарматами

готами

трипільцями

Запитання 19

Що таке перелогове рільництво і для кого воно було характерне у часи енеоліту?

варіанти відповідей

Це використання ділянок землі до тих пір, поки не вичерпувалась її родючість. Характерне для трипільців.

Це передача ділянок землі за спадковістю. Характерне для сарматів.

Це використання ділянок землі до тих пір, поки не вичерпувалась її родючість. Характерне для Кімерійців.

Це використання ділянок землі навіть тоді, коли її родючість вже вичерпалась. Характерне для трипільців.

Запитання 20

Де йдеться про трипільців?

варіанти відповідей

Розводили велику рогату худобу. Майстрували зброю і були ковалями.

Полювали на велику рогату худобу. Сіяли тільки пшоно і ячмінь. Розмальовували браслети з кісток мамонтів.

Розводили велику рогату худобу. Сіяли зернову культуру і всі ,нині відомі нам, садово-городні культури. Виготовляли глиняний посуд.

Розводили велику рогату худобу. Сіяли зернову культуру і всі ,нині відомі нам, садово-городні культури. Виготовляли фарбу.

Запитання 21

За бронзового віку почали користуватися____.

варіанти відповідей

Кіньми

Возами

Худобою

Зброєю

Запитання 22

Першими, хто з українців навчився виробляти залізо. Вони кочовий іраномовний народ. Не будували жител, мандруючи верхи на конях або в кибитках. Основою їхнього господарства було конярство. Про кого це?

варіанти відповідей

Сармати

Гуни

Скіфи

Кімерійці

Запитання 23

Кімерійці панували ____(де і скільки?)

варіанти відповідей

На півночі України з 7 ст. до н.е. до 9 ст. до н.е.

На заході України з 9 ст. до н.е. до 7 ст. до н.е.

На сході України з 10 ст. до н.е. до 5 ст. до н.е.

На півдні України з 9 ст. до н.е. до 7 ст. до н.е.

Запитання 24

Чим скіфи відрізнялися від кімерійців?

варіанти відповідей

Скіфи були тюркомовними, а кімерійці іраномовними

Скіфи мали більше завойованих територій і були могутніші за кімерійців.

Скіфи не були кочовиками, а кімерійці були.

Основою господарства скіфів було хліборобство, а кімерійців- конярство.

Запитання 25

Час панування Великої Скіфії:

варіанти відповідей

від 5 ст. до н.е. до 6 ст. до н.е.

від 9 ст. до н.е. до 6 ст. до н.е.

від 7 ст. до н.е. до 2 ст. до н.е.

від 7 ст. до н.е. до 3 ст. до н.е.

Запитання 26

Які причини занепаду Великої Скіфії?

варіанти відповідей

Її перемогли на війні.

Погіршення природних умов.

Занепад господарського життя Лісостепу через жорстоке використання його ресурсів.

Вона розпалась на дві Малі Скіфії.

Запитання 27

Що сталось зі скіфами після занепаду Великої Скіфії?

варіанти відповідей

Вони померли від засухи.

Вони розійшлись по різних куточках світу.

Вони утворили дві Малі Скіфії.

Вони утворили меншу Скіфію на причорномор ї.

Запитання 28

За легендою, ____ походили від шлюбів скіфів з амазонками. Життя та побут ___ був подібний до скіфських.

Про кого йдеться?

варіанти відповідей

Про скіфів у Малих Скіфіях.

Про готів.

Про гунів.

Про сарматів.

Запитання 29

Володарювання сарматів (де?) тривало (скільки?).

варіанти відповідей

у Причорноморських степах, 600 років.

у Причорноморських степах, 300 років.

у Придністров ї, 300 років.

у Придніпров ї, 200 років.

Запитання 30

Хто припинив володарювання сарматів?

варіанти відповідей

Готи

Гуни

Скіфи

Кімерійці

Запитання 31

Що таке колонізація?

Оберіть правильні відповіді.

варіанти відповідей

Заселення та освоєння вільної території.

Утворення маленьких загонів з воїнів.

Розташування людей у рядок один за одним.

Загарбання якоїсь країни, що супроводжується підкоренням населення.

Запитання 32

Як ще називається грандіозне переселення у 4-7 ст. та через кого воно відбулось?


варіанти відповідей

Велике переселення народів, через готів.

Велике об єднання народів, через скіфів.

Велике об єднання народів, через гунів.

Велике переселення народів, через гунів.

Запитання 33

Як називали слов ян?

варіанти відповідей

анти

склавіни

венеди

остготи

Запитання 34

Коли відбулося Велике розселення слов ян?

варіанти відповідей

3-4 ст.

4-7 ст.

5-7 ст.

3-5 ст.

Запитання 35

Що є характерним для слов ян?

варіанти відповідей

жили з хліборобства до осілого господарства.

були кочовиками усе своє існування.

розвивались ливарна справа.

розвивалось ковальство.

вони були язичниками.

вони були атеїстами.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест