Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення

Тест виконано: 10 разів
7 запитань
Запитання 1

Логічні елементи тексту

варіанти відповідей

 Аргумент

Вступ


Закінчення


Доказ (основна частина)

Запитання 2

Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації тощо - це


варіанти відповідей

Специфікація

Розбиття


Відокремлення


Рубрикація


Розбиття на абзаци


Запитання 3

Стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин переважно в письмовій формі

варіанти відповідей

Офісний

Офіційно-діловий

Документальний


Запитання 4

Мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання

варіанти відповідей

Рубрикація

Звернення


Кліше 

Текст


Запитання 5

Кліше можуть бути


варіанти відповідей

Спрощені


Прості

Складні

Ускладнені

 Спеціальні

Запитання 6

Особливості ділового стилю

варіанти відповідей

Точність


Відсутність мовних зворотів

Наявність реквізитів

Наявність мовних зворотів

Індивідуальні риси стилю

Запитання 7

Нерозривний пробіл (Ctrl + Shift+ пробіл) ставиться :


варіанти відповідей

Між знаками (№) і параграфа та числами, які до них належать


Після географічних скорочень

Між ініціалами та прізвищем

Між класами багатозначних чисел, починаючи з п’ятизначних 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест