Стилі. Структура документа. Автоматизоване створення змісту. Гіперпосилання Практична робота №4

Тест виконано: 139 разів
12 запитань
Запитання 1

Продовжіть висловлювання: "Структура документа - це ..."

варіанти відповідей

... ієрархічна схема розміщення складових частин документа

... автозміст документа

... перелік стилів в документі

...список розділів документа

Запитання 2

Колонтитули - це службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки і ...

варіанти відповідей

... повторюються на всіх сторінках розділу документу

 ... повторюються на всіх сторінках документу

... не повторюються на всіх сторінках документу

... повторюються не на всіх сторінках документу

Запитання 3

Частина документа, яка містить посилання на файл на локальному диску, в інтернеті.

варіанти відповідей

гіперпосилання

зміст

покажчик

веб-сайт

Запитання 4

Яким чином маркується гіперпосилання в тексті?

варіанти відповідей

зеленим кольором


 підкресленням

червоним кольором

синім кольором

Запитання 5

Як видалити одне чи всі посилання?

варіанти відповідей

Виділити весь текст та в контекстному меню відмінити гіперпосилання

Виділити гіперпосилання та натиснути правою кнопкою миші для скасування гіперпосилання

Натиснути клавішу DELETE та SHIFT одночасно

Знищити каталог посилань

Запитання 6

Використовуючи вікно "Вставка гиперссылки" можна створити посилання на:

варіанти відповідей

на домашню адресу

на адресу електронної пошти

на новий документ

на інше місце в тому ж документі

на існуючий файл або на веб-сторінку

Запитання 7

Для того, щоб додати автоматичну нумерацію сторінок документа, потрібно скористатися пунктом позначеним цифрою …

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 8

Яким знаком відмічається поточне місце в документі?

варіанти відповідей

Стрілка

Курсор

Мишка

Промінь

Запитання 9

Які види списків є в текстовому редакторі Word?

 


варіанти відповідей

 нумеровані

 міжрядкові

 марковані

багаторівневі

 однорівневі

Запитання 10

Службові повідомлення, які розміщують на полях сторінки і повторюються на інших сторінках документа - це...

варіанти відповідей

стиль

 розрив

колонтитул

структура документа

 зміст

Запитання 11

Процес внесення змін у текст, виправлення помилок - це

 

варіанти відповідей

 форматування

 редагування

коригування

змінювання

Запитання 12

Форматуванням тексту-це....

варіанти відповідей

Робота над помилками

 Додавання зображення

 Зміна зовнішнього вигляду тексту

 Видалення тексту

 Робота з формулами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест