Стилі Української літератури на ЗНО 2020 частина треття

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Українська література, 11 клас
6 запитань
Запитання 1

Визначні риси неоромантизму:

варіанти відповідей

1)Відносно проста композиція творів

2)Синтаксична простота

3)Змальоуван-ня яскравої неповторної особистості, що бореться зі злом та повсякденою сірістю

4)Герої переймаються тугою за високою досконалість,характеризуються внутрішнім аристократиз-мом, бажання жити за критеріями ідеалу, а не буднів

5)Провідне місце займає дослідженню внутрішнього світу людини

6)Зовнішні події відходять на другий план

7)Відмова від типізації. Натомість застосування символу

8) Християньский оптимізм

Запитання 2

Визначні риси неоромантизму:

варіанти відповідей

1)Використання невеликої кількості стилістичних прикрас

2)Зацікавленіс-ть глубиними психологічними процесами

3)Заперечення як позитівізму, так і раціоналізму

4)Оновлення формально-стилістичних засобів

5)суб'єктивізм та зацікавленість громадянською темою

6)ідеологія великодержав-ства

7)Мозаїчність та багатотематич-ність творів

8)Култ аскетизму

Запитання 3

Визначні риси футуризму:

варіанти відповідей

1)Заперечення традиційної культури

2)прагнення до новацій, бунтівливості порушення традицій

3)Культивуван-ня урбанізму

4)погляд на світ як на систему символів

5)переплетення документально-го з фантастикою

6)Поєднання релігійних та світьски мотивів

7)тяжіння до різких контрастів

Запитання 4

Визначні риси неореалізму

варіанти відповідей

1)Застосування метафоризму та алегоризму

2) Спрямована увага на поглибленний психологізм

3)Пишний барвистий стиль

4)Заглиблення у внутрішній світ персонажа

5) риторично оздоблений твір

6)Раціоналізм

7) Наслідування зразків Античного мистецтва

8)внутрішні, психологічні, зовнішні та соціальні суперечності як вияви понадчасового, метафізичного конфлікту

Запитання 5

Визначні риси екзистенціалізму:

варіанти відповідей

1) зазвичай єабсурдність буття,страх, відчай, самотність, страждання, смерть

2)особистіть має протидіяти суспільству, бо вони нав'язують їй свою волю, інтереси та ідеали

3) Обов'язкове дотримання канонічних форм написання творів

4)аристократиз

5)мальовничі сільські пейзажі

6)Вища житєва цінність-свобода особистості

7)існуваннялю-дини-драма свободи

8)прийом розповіді від першої особи

Запитання 6

Визначні риси постмодернізму:

варіанти відповідей

1) Культ незалежної особистості. Іронічність та пародійність

2)Потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого

3)прагнення поєднати да взаємодоповни-ти істини

4)бачення повсякденного життя як театру абсурду,апокаліптичного карнавалу

5)Зумисне переплетення різних стилів оповіді

6)суміш багатьох традиційних жанрових різновидів

7)Сюжети творів-це легкозамаскова-ні алюзії на відомі сюжети літератури попередніх епох

8) як правило, наявний образ оповідача

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест