Струм в газах

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 246 разів
13 запитань
Запитання 1

Електропровідність у газах здійснюється переважно за рахунок

варіанти відповідей

молекул газу.негативних іонів.

електронів та іонів.

протонів

Запитання 2

Процес утворення носіїв струму в газі називається . . . .

варіанти відповідей

газовим розрядом

несамостійним газовим розрядом

іонізацією газу

Запитання 3

Під дією електричного поля позитивно заряджені іони переміщуються до … електрода, а негативно заряджені іони та електрони – до ... .варіанти відповідей

негативного… позитивного

позитивного… негативного

Запитання 4

Поки в газі не створено електричного поля кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, … кількості пар іонів та електронів, які, зіткнувшись, стають нейтральними.варіанти відповідей

дорівнює

більше

менше

Запитання 5

Збільшуючи напругу, сила струму газового розряду… .варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

збільшується і при певному значенні напруги вже не зростатиме

Запитання 6

Блискавка є прикладом … .варіанти відповідей

тліючого розряду.

коронного розряду.

іскрового розряду.

дугового розряду

Запитання 7

Слабойонізована плазма присутня у … .варіанти відповідей

у блискавці

у зовнішніх шарах атмосфери

Запитання 8

При малих напругах струм у газах може існувати за рахунок …


варіанти відповідей

ударної іонізації.

хаотичного руху молекул.

рекомбінації молекул газу.

дії іонізатора.

Запитання 9

Процес приєднання електронів до позитивних іонів називається … .


варіанти відповідей

газовим розрядом

несамостійним газовим розрядом

іонізацією газу


рекомбінацією

Запитання 10

Свічення лампи деного світла (економних ламп) відбувається завдяки... розряду

варіанти відповідей

тліючому

коронного розряду.

іскрового розряду.

дугового розряду.

Запитання 11

Вказати форми самостійного газового розряду

варіанти відповідей

тліючий,

дуговий,

замкнутий

коронний

іскровий,

миттєвий

Запитання 12

Вогні святого Ельма - це...

варіанти відповідей

тліючий розряд,

дуговий розряд,

замкнутий розряд,

коронний розряд,

іскровий розряд,

миттєвий розряд

Запитання 13

Який вид розряду у газі зображено на фотографії?(ЗНО_2013)

варіанти відповідей

тліючий розряд,

дуговий розряд,

замкнутий розряд,

коронний розряд,

іскровий розряд,

миттєвий розряд

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест