Створення лінійних програм в2

Додано: 10 лютого 2021
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 53 рази
14 запитань
Запитання 1

До базових алгоритмічних конструкцій належать:

варіанти відповідей

ступенева;

багатопрохідна; 

циклічна;

альтернативна.

Запитання 2

За скінченністю послідовності команд алгоритм поділяють на:

варіанти відповідей

скінченні та нескінченні;

визначені та невизначені;

правильні та неправильні;

масові та немасові

Запитання 3

Величини, що опрацьовуються на ЕОМ, поділяються на:

варіанти відповідей

сталі і змінні;

цілі та тексові;

дійсні та логічні;

числові та сталі

Запитання 4

Запишіть формулу, що відповідає виконанню даних дій:


 1) перше число відняти від другого;

 2) отриману різницю помножити на 8;

 3) від отриманого добутку відняти 20;

 4) результат помножити на 2;

варіанти відповідей

((a-b)*8-20)*2;   

(((a-b)*8)-20)*2;   

(a-b)*8-20*2;   

 (a-b*8-20)*2.

Запитання 5

Запишіть формулу, що відповідає виконанню даних дій:


 1) перше число додати до другого;

 2) отриману суму поділити на 8;

 3) отриману суму помножити на 4;

 4) від результату відняти 20;

варіанти відповідей

(с+d)/8*4-20;

((с+d)/8*4)-20;   

с+d/8*4-20;   

(с+d)/8*(4-20).

Запитання 6

Вкажіть тип вхідних даних при знаходженні суми цифр цілого числа:

варіанти відповідей

integer;   

longint;   

real;   

char.

Запитання 7

Яким знаком розділяються оператори в мові Паскаль?

варіанти відповідей

комою;   

крапкою;   

крапкою з комою;

двокрапкою;

Запитання 8

Виконання фрагменту програми: b:=-3.579; writeln(b:2); видасть результат:

варіанти відповідей

-3.579E-00;   

-3.58;    

-3.5;    

-3;    

-3.6Е+00.

-35.79E-01;

Запитання 9

Вираз y=cosx+|b-5| у формі оператора Паскаль можна записати так:

варіанти відповідей

y:=cos(x)+abs(b-5);   

y:=cos(x)+mod(b-5);

y:=cos(x)+abs(b)-5;

y:=cosx+abs(b-5).

Запитання 10

Який результат виконання вказівки: y: = 7 mod 3

варіанти відповідей

1

2

0

3

21

Запитання 11

Виберіть правильну відповідь для виразу: 13 div 2

варіанти відповідей

0

6

2

3

Запитання 12

Вкажіть, які із записаних вказівок виведення є правильними?

варіанти відповідей

write(x; y);

write(a, b);

write a,b;

write(a b);

write[a,b];

write 5;

write(a,b*c);

write(16).

Запитання 13

Вкажіть, які приклади опису змінних записані правильно:

варіанти відповідей

var a,b,c:real;  

         x,y,z:integer;  

var x,y,z,k:integer;  

var a,b,х:real,    

var x,a,b,с:real;

          c,d:integer.

Запитання 14

Які з даних програм записані неправильно?

а) Program р1;                                     б) Program р2;

        сonst a=5;                                                  сonst a=5;

         var b,c:integer;                                        var c:integer;

                b:real;                                                     b:real;

         begin                                                               begin

             write('c=');                                                write('c=');

             readln(c);                                                        readln(c);

             b:=sqr(a)+c;                                               b:=sqr(a)+c;

             writeln('b=',b)                                           writeln('b=',b);

         end.                                                               end.   

варіанти відповідей

a

б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест