Створення персонального навчального середовища

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 173 рази
30 запитань
Запитання 1

Документ або інформаційний ресурс, доступ до якого здійснюється за допомогою браузера.

варіанти відповідей

Веб-сторінка


Хостинг

Гіпертекст

Контент

Запитання 2

Домашня сторінка — це

варіанти відповідей

веб-сайт, присвячений певній тематиці

сторінка сайту, що відкривається першою у разі звертання до веб-ресурсу

сторінка зі змістом веб-сайту

сторінка, що має назву index.html

Запитання 3

Що таке Веб-сайт?

варіанти відповідей

Розміщення інформації на сервері та його адміністрування

Інформаційний ресурс доступний у мережі WWW

Сукупність веб - сторінок доступних в інтернеті

Інтерфейс із графічною та текстовою інформацією

Запитання 4

Як називається програма для перегляду веб-сторінок?

варіанти відповідей

Текстовий процесор

Браузер

Архіватор

Офіс

Запитання 5

Що таке веб-сторінка?

варіанти відповідей

Інформаційний ресурс доступний у мережі www

Сукупність веб- сторінок доступних в інтернеті

Певна сукупність даних у мережі

Інтерфейс, який дає доступ до інформації

Запитання 6

Як називаються сайти, які можна охарактеризувати як онлайн-щоденник?

варіанти відповідей

Сайт-візитівка

Блог

Сайт новин

Форум

Запитання 7

Як називаються сайти на яких розміщуються рекламні оголошення?

варіанти відповідей

Сайт-вітрина

Сайт-візитівка

Блог

Інтернет-магазин

Запитання 8

Блог — це

варіанти відповідей

обмін повідомленнями з конкретної тематики в режимі реального часу

рекламний сайт

сайт для дистанційного навчання

мережний журнал, що складається із записів у зворотному хронологічному порядку з можливістю додавання коментарів

Запитання 9

Яким тегом починається кожна HTML сторінка?

варіанти відповідей

 <head>

<html>

<body>

<hmtl>

Запитання 10

Який тег визначає частину документа, що бачить користувач?

варіанти відповідей

<body>...</body>

<p>...</p>

<title>...</title>

<html>...</html>

Запитання 11

Який тег створює абзац в документі?

варіанти відповідей

<body>...</body>

<p>...</p>

<h1>...</h1>

<br>...</br>

Запитання 12

Приклади парних тегів

варіанти відповідей

<HTML>

<B>

<BR>

<HR>

<HEAD>

<H3>

Запитання 13

Приклади одинарних тегів

варіанти відповідей

<HTML>

<HEAD>

<BR>

<B>

<HR>

Запитання 14

З яких частин складається сторінка HTML?

варіанти відповідей

<HEAD>

<INPUT>

<BODY>

<META>

<TITLE>

Запитання 15

Теги для форматування символів тексту

варіанти відповідей

<H1>

<B>

<I>

<U>

<BR>

<HR>

Запитання 16

Які теги потрібно задати для створення заголовку веб-сторінки?

варіанти відповідей

<BODY> - </BODY>

<TITLE> - </TITLE>

 <HEAD> - </HEAD>

 <HTML> - </HTML>

Запитання 17

У якому форматі або з яким розширенням слід зберегти текстовий файл, щоб він став веб-документом?

варіанти відповідей

 .trt

.html

 .txt

 .css

Запитання 18

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

варіанти відповідей

Хмарне навчальне середовище

Соціальне навчальне середовище

Віртуальне навчальне середовище

Персональне навчальне середовище

Запитання 19

Що таке HTML?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Запитання 20

Для чого призначений інструмент Google Форми?

варіанти відповідей

Для опитування.

Для тестування.

Для планування.

Для аналізу.

Для стеження.

Для збору інформації.

Запитання 21

Процес, який забезпечує встановлення відповідності даних на всіх пристроях, незалежно від того, на якому з них відбувалися зміни...

варіанти відповідей

Перегляд новин

Опитування

Синхронізація даних

Створення елктронних закладок

Запитання 22

До недоліків використання хмарних сервісів слід віднести залежність від:

варіанти відповідей

 наявності та якості каналу інтернет-зв'язку

ризиків технічних збоїв

небезпеку порушення конфіденційності даних

прив'язка до операційної системи Windows

витрата коштів на обслуговування rкомп'ютерних мереж і обладнання

Запитання 23

Контент (англ. content ) – це...?

варіанти відповідей

графічне оформлення веб-сторінки, доступне користувачу.

змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу.

відео оформлення веб-сторінки, доступне користувачу.

яскраве оформлення веб-сторінки, доступне користувачу.

Запитання 24

Елементи навігації - 

варіанти відповідей

засоби для переходу до інших веб-сторінок

вказівки для користувача в якому напрямку рухатись

графічні засоби для переходу до інших веб-сторінок

 

звукові вказівки для переходу до інших веб-сторінок

Запитання 25

Під час автоматизованого створення веб-сайтів використовується...

варіанти відповідей

Текстовий редактор Блокнот

МS Front Page

Mambo Joomla

  MS Office

Google Sites

Запитання 26

Документи під час створення та опрацювання на гугл диску...

варіанти відповідей

потрібно зберігати що 5 хв.

зберігається автоматично

неможливо зберігати

потрібно зберігати, перед тим як вийти з програми.

Запитання 27

Які програми можна використати для редагування HTML коду?

варіанти відповідей

Word

Блокнот

Excel

Запитання 28

Як називається Google-меню, що відкривається кнопкою: 

варіанти відповідей

Застосунки


Додатки


Меню


Інше

Запитання 29

 У сховищі Google Диск користувач може використовувати стандартні офісні веб-програми. Яка з них використовується для створення та редагування текстів?

варіанти відповідей

Google Таблиці

Google Малюнки

Google Документи


Google Презентації


Запитання 30

Як називається об’єднання тематично пов’язаних веб-сторінок і документів під одним доменним іменем?

варіанти відповідей

Гіпертекст

Сайт

Хостинг

Контент

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест