Табличні величини

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 72 рази
8 запитань
Запитання 1

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Великий обсяг інформації

Запитання 2

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Ознака числового масиву

Розмірність масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 3

Як описати масив А з 25 цілих чисел? 

варіанти відповідей

var A: array[1..25] of Integer

type mas = array[1..25] of Integer;

var A: mas

var A: array[1..25] of Real

var A: Integer

Запитання 4

Які величини можна описати як масив? 

варіанти відповідей

Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру

Список учнів

Корені квадратного рівняння

Тематична оцінка

Запитання 5

Як визначити кількість елементів у масиві Memo1.Lines?

варіанти відповідей

Memo1.Lines 

Memo1.Clear

Memo1.Lines.Count

Memo1.Add

Запитання 6

Як описати масив А з 10 слів?

варіанти відповідей

type mas = array[1..10] of String;

var A: mas

var A: array[1..10] of Real

var A: String

var A: array[1..10] of String

Запитання 7

Які задачі належать до задач на пошук у масиві елемента із заданою властивістю?

варіанти відповідей

Знаходження суми додатних елементів масиву

Визначення кількості додатних елементів масиву

Визначення найбільшого елемента масиву

Подвоєння значень елементів масиву

Запитання 8

Для кожної пари сусідніх елементів масиву А[1..6] виконується операція 

S := S + Byte (A[i] >= A[i+1]) (Byte (True) = 1; Byte (False) = 0)

Початкове значення S дорівнює 0. Чому дорівнює кінцеве значення S, якщо вхідний масив було впорядковано за спаданням?

варіанти відповідей

5

 Не можна визначити

6

0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест