28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ ЗАСОБАМИ MS ACCESS

Додано: 2 червня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 8 разів
13 запитань
Запитання 1

Звіт – це об’єкт БД, який використовується

варіанти відповідей

для накопичення даних

для зручного вводу інформації

для виводу інформації на паперовий носій

для пошуку інформації

Запитання 2

Засоби для створення звітів

варіанти відповідей

Таблиця

Конструктор звітів

Майстер звітів

Пуста форма

Запитання 3

Джерелом записів для звіту може виступати

варіанти відповідей

Таблиця, запит, форма.

Таблиця, звіт, запит.

Таблиця, запит.

Запит, форма.

Запитання 4

Вікно Конструктора звітів містить такі області:

варіанти відповідей

Заголовок звіту, верхній колонтитул, область даних, нижній колонтитул, примітка звіту

Верхній колонтитул, заголовок форми, область даних

Заголовок таблиці, звіт, нижній колонтитул

Запитання 5

Чи можна додавати до звіту операціії групування, сортування й підсумок

варіанти відповідей

Так

Ні

Так, тільки коли джерелом даних виступає таблиця

Так, тільки коли джерелом даних виступає запит

Запитання 6

Об'єкт БД, призначений для вибирання із БД необхідних даних і виведення їх на екран у зручному для користувача вигляді - це:

варіанти відповідей

звіт

запит

форма

макрос

Запитання 7

Електронний бланк, який для кожної групи користувачів має свою структуру

варіанти відповідей

запит

форма

модуль

звіт

Запитання 8

Засіб, що дає змогу вибирати з таблиць необхідні поля, це -

варіанти відповідей

розділена форма

майстер форм

кілька елементів

форма

Запитання 9

Що таке форми? Яке їх призначення?

варіанти відповідей

спецiальнi об'єкти для вiзуалiзацiї роботи з таблицями 

об'єкти призначенi для формування запитiв

забезпечують зручне введення, перегляд та редагування даних

об'єкти якi пiдтримують зв'язки мiж таблицями

слугують для створення таблиць

Запитання 10

Якi вiдмiнностi мiж формами та звiтами?

варіанти відповідей

звiти подiбнi до форм, але призначенi для друкування

звіти мають спецiальнi елементи оформлення аркушiв

форми не мiстять колонтитули i номери сторінок

звiти не мiстять заголовку, областi даних i примiтки

звiти це лише рiзновиднiсть форм

Запитання 11

Якi способи створення звiтiв надає Access?

варіанти відповідей

з допомогою конструктора або автоматично

автоматично з використанням автозвiту

автоматично з використанням майстра

автоматично з використанням конструктора  

автоматично з використанням помiчника MS Office

Запитання 12

Якi особливостi створення звiтiв з використанням конструктора?

варіанти відповідей

вiн зручний для довершення звiтiв створених автоматичними засобами 

вiн зручний для внесення змiн i доповнень в iснуючi звiти   

створення звiтiв виключно з використання конструктора трудомiстке  

конструктор дозволяє створювати звiти з найменшими зусиллями  

його не можна застосовувати для внесення змiн в iснуючi звiти

Запитання 13

Якi особливостi створення звiтiв з використанням майстра звiтiв?

варіанти відповідей

створення звiтiв проходить в дiалоговому режимi

вiн зручний для довершення звiтiв створених автоматичними засобами

вiн зручний для внесення змiн i доповнень в iснуючi звiти 

створення звiтiв з використання майстра трудомiстке

його не можна застосовувати для внесення змiн в iснуючi звiти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест