18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

СУБД. Ієрархічні, мережеві, реляційні БД.

Додано: 8 лютого
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
26 запитань
Запитання 1

Основними об'єктами в базах даних Access є: 

варіанти відповідей

таблиці

поля

запити

звіти

сутності

ключові поля

форми

Запитання 2

Що є основою структури даних реляційної бази даних?

варіанти відповідей

Таблиця

Об'єкт

Запит

Форма

Запитання 3

Що являє собою СУБД?

варіанти відповідей

Програми, що забезпечують взаємодію користувача з таблицями даних

Програми для роботи з електронними таблицями

Програми для зберігання даних на носіях інформації

Програми для забезпечення взаємодії користувачів з базою даних

Запитання 4

Тип БД, якого не існує...

варіанти відповідей

реляційний тип

ієрархічний тип

мережевий тип

структурний тип

Запитання 5

База даних СКБД – це:

варіанти відповідей

сукупність даних, організованих за певними правилами;

сукупність програм для зберігання й обробки великих масивів інформації;

певна сукупність інформації

Запитання 6

Що з переліченого не є об'єктом бази даних?

варіанти відповідей

таблиця

запит

форма

звіт

фільтр

Запитання 7

Прикладом бази даних може бути:

варіанти відповідей

телефон

об'ява

формуляр читача бібліотеки

всі відповіді вірні

Запитання 8

Унікальний атрибут називають:

варіанти відповідей

замком

ключем

сутністю

моделлю

Запитання 9

Яким із ярликів можна завантажити програму Microsoft Access?

варіанти відповідей
Запитання 10


За моделями Бази даних поділяють на ...

варіанти відповідей

документальні

реляційні

об'єктно-реляційні

мережеві і ієрархічні

Запитання 11

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

ієрархічна, мережева і реляційна

ієрархічна, мережева і таблична

ієрархічна, логічна та арифметична

мережева, таблична та реляційна

Запитання 12

Що означає скорочення СУБД?

варіанти відповідей

система установлення баз даних

система управління базами даних

система упорядкування баз даних

Запитання 13

На якому рисунку зображена реляційна БД?

варіанти відповідей
Запитання 14

На якому рисунку зображена ТАБЛИЦЯ?

варіанти відповідей
Запитання 15

З яких основних елементів складається таблиця в БД?

варіанти відповідей

Рядок

Стан

Стовпчик

Полоса

Шар

Запитання 16

Модель даних, де використовується представлення бази даних у вигляді деревовидної структури називається:

варіанти відповідей

Реляційна

Мережева

Суб'єктна

Ієрархічна

Запитання 17

Скільки вершин має ієрархічне дерево?

варіанти відповідей

4

17

1

5

Запитання 18

Найменша одиниця елемента даних:

варіанти відповідей

Запис

Атрибут

Формула

Рядок

Запит

Звіт

Запитання 19

Ключовий елемент - це...

варіанти відповідей

Атрибут, який може містити тільки одне значення.

Атрибут, який може містити тільки унікальні значення для кожного запису.

Атрибут

Запит, який може містити тільки унікальні значення для кожного запису.

Запитання 20

Сукупність атрибутів даних, що описують деякий об'єкт...

варіанти відповідей

Вузол

Група

Зв'язок

Елемент

Запитання 21

Вкажіть три складові частини реляційної моделі даних:

варіанти відповідей

Структурна

Маніпуляційна

Цілісна

Первична

Основна

Нерівна

Запитання 22

Якої ролі користувачів, що працюють із БД не існує:

варіанти відповідей

розробник

адміністратор

користувач

редагувальник

Запитання 23

Виберіть, який тип даних слід вибрати для поля, в яке будуть вводитися записи дня, місяця, року продажу товару в магазині-складі...

варіанти відповідей

Текстовий

Числовий

"Дата/Час"

Автонумерація

Запитання 24

Для збереження баз даних Access використовує формат файлів:

варіанти відповідей

.accdb

.docx

.pptx

.xlsx

Запитання 25

Система керування базами даних (СКБД) -це?

варіанти відповідей

Програма

БД

Предметна область

Модель даних 

Запитання 26

Як називається СУБД пакету Microsoft Office?

варіанти відповідей

 Excel

FoxPro

Access

 Word

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест