16 липня о 18:00Вебінар: Один день із життя НУШ: створюємо цікавий урок-конспект

Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних

Додано: 9 лютого
Предмет: Інформатика, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

Коли місце збереження інформації стає базою даних?

варіанти відповідей

якщо дані об’єднані зв’язками і спільною структурою

якщо забезпечена секретність даних

як тільки якась інформація занесена до пам’яті комп’ютера

якщо завідуючий базою починає виконувати свої обов’язки

Запитання 2

Що таке "реляційні бази даних"?

варіанти відповідей

бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов’язаних таблиць

сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інформації

бази, дані в яких розміщені в єдиній прямокутній таблиці

бази даних з великою кількістю інформації

Запитання 3

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

ієрархічна, мережева і реляційна

ієрархічна, мережева і таблична

ієрархічна, логічна та арифметична

мережева, таблична та реляційна

Запитання 4

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

кортежі

відношення

Запитання 5

Як називаються рядки в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

атрибути

відношення

Запитання 6

Об’єкти, безпосередньо призначені для зберігання інформації?

варіанти відповідей

таблиці

форми

запити

звіти

Запитання 7

Які типи зв’язків можуть існувати між таблицями баз даних?

варіанти відповідей

«один за всіх і всі за одного»

 «один до одного», «один до багатьох», і «багато до багатьох»

«один до кожного», «кожен до багатьох», і «багато до всіх»

«один до жодного», «один до двох», і «багато до багатьох»

Запитання 8

Ключове поле - це поле ...

варіанти відповідей

в якому не повторюється інформація

яке призначене для пов’язування таблиць

яке містить порядковий номер запису

яке складається з кількох полів

Запитання 9

Коли місце збереження інформації стає базою даних?

варіанти відповідей

якщо дані об’єднані зв’язками і спільною структурою

якщо забезпечена секретність даних

як тільки якась інформація занесена до пам’яті комп’ютера

якщо завідуючий базою починає виконувати свої обов’язки

Запитання 10

Що таке база даних?

варіанти відповідей

це спеціальна програма , у якій використовують СУБД

впорядкована сукупність даних, призначена для їх зберігання та обробки інформації в базі даних

це основний об'єкт , де зберігаються дані

вибір потрібних даних , яку опрацьовують

Запитання 11

Системи управління базами даних (СУБД) – це?

варіанти відповідей

програми для введення, зберігання, пошуку та обробки інформації в базі даних

впорядкована сукупність даних, призначена для їх зберігання, накопичення і обробки за допомогою комп’ютера

сфера застосування конкретної бази даних наприклад: Аеропорт, Банк, Будівельна фірма, Школа та інше називають

Запитання 12

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон

Рецепт страви

Класний журнал

Робочий зошит

Запитання 13

Як називається модель даних, яка визначає організацію даних про об'єкти у вигляді кількох пов'язаних між собою співвідношеннями двовимірних таблиць, які мають множину іменованих атрибутів(стовпців) і множину записів (рядків)?

варіанти відповідей

Ієрархічна

Реляційна

Мережна

Об'єктно-реляційна

Запитання 14

Як називається певне відношення між кількома сутностями предметної області?

варіанти відповідей

Зв'язок

Властивість

Атрибут

Сукупність

Запитання 15

В якій моделі баз даних існують горизонтальні та вертикальні зв'язки між елементами?

варіанти відповідей

мережевій

ієрархічній

реляційній

об'єктно-орієнтовані

Запитання 16


До функцій СУБД не відносять:

варіанти відповідей

пошук інформації в БД;

вивчення інформації;

редагування БД.

виконання нескладних розрахунків;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест