24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Сучасні екологічні проблеми в Україні і світі. Види забруднень

Додано: 31 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 180 разів
11 запитань
Запитання 1

Глобальною сучасною екологічною проблемою можна вважати, зважаючи на масштаби впливу

варіанти відповідей

зменшення потужності озонового шару

електромагнітне випромінювання

шумове забруднення

Запитання 2

Визначити НЕ вірні твердження

варіанти відповідей

Спільним для всіх видів забруднення є те, що вони змінюють параметри середовища.

Теплове забруднення впливає на визначення статі в зародка крокодилів.

Хімічне забруднення не руйнує трофічних ланцюгів. 

Під час згоряння пластика виділяються отруйні сполуки.

Якість довкілля напряму залежить від людини.

Запитання 3

Вкажіть статус екологічних проблем, пов'язаних із змінами стану довкілля внаслідок дії масштабних техногенних впливів, що порушують організацію усієї соціосфери

варіанти відповідей

локальні

регіональні

державні

глобальні

Запитання 4

 Назвіть наслідки викидів сірчистого газу в атмосферу:

варіанти відповідей

кислотні дощі

цвітіння води

засолення грунтів

озонові діри

Запитання 5

До найстійкіших і найпоширеніших забруднювачів водойм належать:

варіанти відповідей

монооксид Карбону

сажа й пил

нафтопродукти

амоніак

Запитання 6

Масове розмноження фітопланктону, що спричинає зміну забарвлення води і погіршує кисневу забезпеченість вод, - це...

варіанти відповідей

епідемія

кислотні опади

озонові діри

"цвітіння" води

Запитання 7

Амброзія полинолиста є справжнім "зеленим агресором", яка поширилась з допомогою транспорту в різних областях України і спричинає масові захворювання населення на...

варіанти відповідей

малярію

алергію

сальмонельоз

грип

Запитання 8

До найважливіших екологічних наслідків глобального забруднення атмосфери відносяться:

варіанти відповідей

а)     можливе потепління клімату (парниковий та тепловий ефекти)

б)     порушення озонового шару

в)     випадання кислотних дощів

г)     всі відповіді вірні

Запитання 9

Речовини чужорідні для біосфери

варіанти відповідей

таксиканти

пестициди

ксенобіотики 

бактерициди

Запитання 10

Характерне явище усіх мегаполісів, коли в повітрі формується густий туман із суміші пилу, диму:

варіанти відповідей


урбанізація


глобалізація

смог

ефект пароутворення

Запитання 11

До фізичних забруднень належить:

варіанти відповідей

адвентивні види

пестицид

радіоактивне випромінювання

паразити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест