Критерії виду

Додано: 24 вересня 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Суть сучасної біологічної концепції виду:

варіанти відповідей

спільність організмів, що характеризуються генетичною єдністю і спільним походженням.;

спільність організмів, що характеризуються генетичною єдністю;

умовна категорія, яку вигадала людина для зручності;

сукупність схожих зовні особин; 

Запитання 2

Подібність зовнішньої та внутрішньої будови організмів - це критерій;

варіанти відповідей

цитогенетичний,


біохімічний,


фізіологічний,


морфологічний

Запитання 3

Види -двійники, статевий деморфізм, мімікрія, альбінізм -це виняток з критерію

варіанти відповідей

 цитогенетичного,

 біохімічного


морфологічного, екологічного

Запитання 4

Сукупність особин у складі популяцій, що характеризуються спадковою подібністю ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство - це:

варіанти відповідей

ареал

вид

популяція

підвид

Запитання 5

Сукупність особин одного виду, які упродовж багатьох поколінь існують у межах певної території виду, вільно схрещуються і відносно ізольовані від інших популяцій виду - це:

варіанти відповідей

популяція


ареал 

вид

підвид

Запитання 6

Аналіз особливостей будови і складу макромолекул та перебігу біохімічних реакцій - це:

варіанти відповідей

морфологічний критерій

фізіологічний критерій 

біохімічний критерій

хімічний критерій

Запитання 7

Який критерій виду, передбачає пристосованість до певних умов існування

варіанти відповідей

морфологічний

екологічний

фізіологічний

пристосувальний

Запитання 8

 Подібність будови та кількості хромосом різних видів - це виняток з критерію

варіанти відповідей

цитогенетичного

морфологічного,

молекулярно-біологічного

географічного

Запитання 9

Всі критерії виду:

варіанти відповідей

тісно пов'язані між собою

віддалені один від одного;

єдине ціле;

не пов'язані між собою.

Запитання 10

Біологічна номенклатура – 

варіанти відповідей

це присвоєння точних назв таксонам 

це опис і упорядковування різноманітних

існуючих і вимерлих видів

це наука про розмаїття живих організмів

це природні системи органічного світу

Запитання 11

Основними типами біосистем є

варіанти відповідей

клітина

екосистема та біосфера.

популяція

вид

організм

Запитання 12

основними принципами наукової систематики є

варіанти відповідей

розподіл організмів на групи

принципи

ієрархічності та бінарної номенклатури.

критерії виду пов'язані між собою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест