Сучасний комплекс проблем безпеки

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайти відповідність між рівнями загроз та прикладами, що їм відповідають

1 особистий а) зростання кількості населення

2 національний б) травмування

3 глобальний в) техногенні катастрофи

варіанти відповідей

1 - Б

2 - В

1 - В

3 - Б

2 - А

3 - А

Запитання 2

Позначте чинники, що позитивно впливають на рівень суспільної безпеки

варіанти відповідей

психологічна врівноваженність

здоровий спосіб життя

низька рухова активність

успішне навчання

байдужість до громадського життя

високий рівень безробіття

Запитання 3

Що таке безпека?

варіанти відповідей

це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини

будь-яке явище важливе для людини

потреба дефіциту в інтересах людини

Запитання 4

Стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави - це...

варіанти відповідей

колективна безпека

національна безпека

державна безпека

усі відповіді правильні

Запитання 5

Глобальні загрози

варіанти відповідей

не мають суттєвих наслідків для людства

охоплюють усі сфери життя

стосуються лише країн з недорозвиненою економікою

існують лише під час війни

Запитання 6

Позначте види глобальних загроз

варіанти відповідей

економічні

політичні

екологічні

соціальні

усі відповіді правильні

Запитання 7

Основні принципи національної безпеки України визначені

варіанти відповідей

законом '' Про основи національної безпеки України ''

Конвенцією ООН

кримінальним кодексом України

Запитання 8

Позначте основні принципи національної безпеки України

варіанти відповідей

посилення національної безпеки за рахунок послаблення особистої безпеки

пріорітет договірних (мирних) засобів розв'язання конфліктів

верховенство права

своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів

національні інтереси вищі за глобальні

пріорітет прав і свобод людини й громадянина

Запитання 9

Мета національної безпеки України

варіанти відповідей

забезпечення мирного майбутнього України як суверенної й незалежної держави

забезпечення вступу України до НАТО

забезпечення матеріального добробуту населення України

усі відповіді правильні

Запитання 10

Що НЕ є сферою національної безпеки?

варіанти відповідей

політична безпека

соціальна безпека

харчова безпека

інформаційна безпека

екологічна безпека

воєнна безпека

економічна безпека

Запитання 11

Забезпечення територіальної цілісності України - це...

варіанти відповідей

соціальна сфера національної безпеки

воєнна сфера національної безпеки

екологічна сфера національної безпеки

Запитання 12

Створення ефективних механізмів щодо запобігання впливу інтелектуального й наукового потенціалу за межі України - це компетенція

варіанти відповідей

науково - технологічної сфери національної безпеки

інформаційної сфери національної безпеки

соціальної сфери національнлї безпеки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест