Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутний трикутник. Нерівність трикутника.

Тест виконано: 31 раз
9 запитань
Запитання 1

Сума кутів трикутника дорівнює ...

варіанти відповідей

90°

100°

180°

60°

Запитання 2

Трикутник не може мати два ... кути. Виберіть всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

гострі;

прямі;

тупі;

70°.

Запитання 3

Якщо у трикутнику АВС ∠А=45°, ∠В=105°, то ∠ С =?

варіанти відповідей

45°

70°

30°

105°

Запитання 4

Зовнішнім кутом трикутника називають кут, ...

варіанти відповідей

вертикальний з кутом цього трикутника

суміжний з кутом цього трикутника

величина якого дорівнює 90°

Запитання 5

Вкажіть властивість зовнішнього кута трикутника.

варіанти відповідей

Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів.

Зовнішній кут трикутника дорівнює 180°

Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних з ним.

Запитання 6

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

будь який зовнішній кут трикутника - тупий.

зовнішній кут трикутника більший за будь який внутрішній кут, не суміжний з ним.

будь який зовнішній кут трикутника - прямий.

зовнішній кут трикутника менший за будь який внутрішній кут, не суміжний з ним.

Запитання 7

Виберіть кілька правильних тверджень:

варіанти відповідей

гіпотенузою називають сторону прямокутного трикутника, яка лежить проти прямого кута;

гіпотенуза менша за будь який з катетів;

якщо катет прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти цього катета, дорівнює 30°

сторони прямокутного трикутника, які утворюють прямий кут, називаються катетами;

сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 100°

у прямокутному трикутнику медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині.

Запитання 8

Якої довжини можуть бути сторони трикутника АВС?

варіанти відповідей

5см, 16см, 9см.

2см, 8см, 10см.

2дм, 6см, 16см

0, 6 дм, 0,9 дм, 20 см

Запитання 9

Прямокутні трикутники будуть рівні, якщо...

варіанти відповідей

катети одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катетам другого прямокутного трикутника.

гіпотенуза одного прямокутного трикутника відповідно дорівнює гіпотенузі другого прямокутного трикутника.

катет і прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього куту другого прямокутного трикутника.

гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і гострому куту другого прямокутного трикутника.

катет і гіпотенуза одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно катету і гіпотенузі другого трикутника

кути одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють кутам другого прямокутного трикутника.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест