Найпростіші геометричні фігури та їх властивості.

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 202 рази
49 запитань
Запитання 1

За рисунком указати точку, яка лежить між точками C і M.

варіанти відповідей

D

A

K

C

Запитання 2

Указати правильне твердження

варіанти відповідей

через дві точки площини можна провести дві різні прямі, яким належать обидві точки;

градусна міра прямого кута дорівнює 180°;

точка М належить прямій АВ, якщо АМ+МВ=АВ;

якщо кут АОВ дорівнює 30°, а OS - його бісектриса, то кут AOS дорівнює 60°.

Запитання 3

Точка X є внутрішньою точкою відрізка АВ завдовжки 18 см. Вказати довжину відрізка ХВ, якщо довжина відрізка АХ 13 см

варіанти відповідей

13 см

9 см

5 см

12 см

1 см

Запитання 4

Промінь ОХ - внутрішній промінь кута АОВ, градусна міра якого дорівнює 85°. Знайти кути АОХ і ВОХ, якщо їх градусні міри відносяться як 2:3.

варіанти відповідей

37° і 48°

36° і 49°

35° і 50°

34° і 51°

Запитання 5

Найпростішими геометричними фігурами в планіметрії є ...

варіанти відповідей

Пряма і квадрат

Пряма,промінь і відрізок

Точка,пряма і площина

Точка і пряма

Запитання 6

Точка М належить відрізку АВ. Знайдіть довжину відрізка МВ, якщо АВ=12,3 см, АМ=7,4 см.

варіанти відповідей

4,9 см.

19,7 см.

4,9 см. і 19,7 см.

4,7 см.

Запитання 7

На скільки градусів прямий кут менший від кута 1200?

варіанти відповідей

600

300

00

900

Запитання 8

На скільки градусів розгорнутий кут більший від кута 1100?

варіанти відповідей

200

700

900

00

Запитання 9

ОМ – бісектриса прямого кута АОВ. Знайди величину кута АОМ.

варіанти відповідей

900

450

1350

500

Запитання 10

Яку частину розгорнутого кута становить кут 300?

варіанти відповідей

½

¼

Запитання 11

Який кут утворюють хвилинна та годинна стрілки о 4 годині?

варіанти відповідей

600

1200

900

300

Запитання 12

Два рівних гострих кути мають одну сторону спільну, а дві інші сторони утворюють прямий кут. Яка величина кожного з кутів?

варіанти відповідей

600

450

1800

900

Запитання 13

Яка градусна міра кута зображеного на рисунку?

варіанти відповідей

900

1800

700

1900

Запитання 14

Який кут утворюється на циферблаті годинника о 15 годині?

варіанти відповідей

450

750

900

950

Запитання 15

Який з кутів на рисунку тупий?

варіанти відповідей

∠СDВ

∠СВD

∠DВА

∠АDВ

Запитання 16

Фігуру, утворену двома променями, що мають спільний початок, називають ....

варіанти відповідей

променем

відрізком

прямою

кутом

Запитання 17

Якщо два кути суміщаються при накладанні, вони називаються .......

варіанти відповідей

спільними

однаковими

рівними

поєднаними

Запитання 18

на рисунку точка О для даного кута...

варіанти відповідей

точка

сторона

кут

вершина

Запитання 19

Як називається прилад для вимірювання кутів?

варіанти відповідей

косинець

циркуль

лінійка

транспортир

Запитання 20

Скільки градусів дорівнює кут, якщо він становить третину розгорнутого кута?

варіанти відповідей

600

300

900

650

Запитання 21

Виберіть усі тупі кути зображені на рисунку.

варіанти відповідей

∠EOB

∠EOА

∠DOA;

∠СОВ

∠DOВ

∠СOA;

Запитання 22

Виберіть усі гострі кути зображені на рисунку....

варіанти відповідей

∠АВК

∠КВL

∠LВC

∠АВL

∠КВС

∠АВС

Запитання 23

Виберіть всі гострі кути

варіанти відповідей

750

350

1800

900

890

910

Запитання 24

Планіметрія вивчає...

варіанти відповідей

Властивості фігур у просторі

Властивості фігур на площині

Точки та прямі

Відрізки та кути

Запитання 25

Найпростішими геометричними фігурами в планіметрії є ...

варіанти відповідей

Пряма і квадрат

Пряма,промінь і відрізок

Точка,пряма і площина

Точка і пряма

Запитання 26

Які промені називають доповняльними?

варіанти відповідей

Якщо вони мають спільний початок і лежать на одній прямій

Якщо вони виходять з однієї точки

Якщо вони утворюють пряму

Якщо вони лежатб на одній прямій

Запитання 27

Тупий кут має градусну міру

варіанти відповідей

90°

180°

Більше 90°

Менше 90°

Запитання 28

Якщо точка М є внутрішньою точкою відрізка RF, то виконується рівність:

варіанти відповідей

RM + FM = RF

RF + FM = RM

MR + FR = RF

MR + FR = MF

Запитання 29

Скільки прямих можна провести через одну точку?

варіанти відповідей

Дві

Одну

Безліч

Чотири

Запитання 30

Точка С - середина відрізка АВ.Знайти його довжину,якщо АС= 9 см.

варіанти відповідей

8 см

18 см

15 см

16 см

Запитання 31

Лінія, яка не має ні початку, ні кінця називається ...

варіанти відповідей

Променем

Прямою

Відрізком

Запитання 32

Як позначають прямі?

варіанти відповідей

Літерами грецького алфавіту

Однією малою або двома великими літерами латинського алфавіту

Однією малою або двома великими літерами грецького алфавіту

Запитання 33

Бісектриса ділить...

варіанти відповідей

Кут навпіл

Пряму навпіл

Відрізок на дві рівні частини

Запитання 34

Розгорнутий кут АОВ променями ОК і ОL поділено на три кути так, що кут АОК = 60°, кут ВOL = 75°.Знайдіть градусну міру кута LOK.

варіанти відповідей

55°

35°

65°

45°

Запитання 35

Сформулюйте основну властивість прямої

варіанти відповідей

Через будь- які дві точки можна провести пряму

Через будь-яку точку можна провести безліч прямих

Через будь-яку точку можна провести пряму, і до того ж тільки одну

Через будь-які дві точки можна провести пряму, і до того ж тільки одну

Запитання 36

Основна властивість вимірювання відрізків

варіанти відповідей

Довжина відрізка може виражатися будь - яким числом

Кожний відрізок має довжину, більшу за нуль

Довжина відрізка може дорівнювати недодатньому дробовому числу

Запитання 37

Лінія, яка має початок, але не має кінця називається ...

варіанти відповідей

Променем

Прямою

Відрізком

Площиною

Запитання 38

На скільки частини кут ділить площину?

варіанти відповідей

0

3

1

2

Запитання 39

Величина кута від довжини сторін...

варіанти відповідей

Залежить

Не залежить

Інша відповідь

Запитання 40

Фігура, яка складається з двох променів, що виходить з однієї точки, називається...

варіанти відповідей

Кутом

Прямою

Відрізком

Запитання 41

Яке з наведених тверджень неправильне?

А) Через дві точки можна провести безліч прямих.

Б) Відстань між двома точками називають довжину відрізка, кінцями якого є ці точки.

В) На будь-якому промені можна позначити безліч точок.

Г) Бісектриса розгорнутого кута ділить його на два прямих кута.


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 42

Яке з наведених чисел не може бути довжиною відрізка?

варіанти відповідей

22/53

0,0037

25 000

-10

Запитання 43

На рисунку точки О, А та В лежать на одній прямій. Промінь ОС - бісектриса кута АОД. Знайдіть градусну міру кута СОВ, якщо ∠ВОД = 70°.

варіанти відповідей

110°

35°

125°

55°

Запитання 44

Кути вимірюють у:

варіанти відповідей

градусах

сантиметрах

дециметрах

мінутах

Запитання 45

Кути, градусна міра яких менше 900 називають...

варіанти відповідей

гострі

тупі

прямі

Запитання 46

Кут, градусна міра якого дорівнює 1800 називається

варіанти відповідей

гострим

тупим

прямим

розгорнутим

Запитання 47

Кути, градусна міра яких більше 900 називають...

варіанти відповідей

гострі

тупі

розгорнуті

Запитання 48

Бісектриса - це промінь, який виходить з вершини кута і ділить його на дві рівні частини

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 49

Кут називають однією маленькою літерою латинського алфавіту

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест