13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

суспільна географія України

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
30 запитань
Запитання 1

Виберіть експортну продукцію України

варіанти відповідей

енергетичне обладнання

олія

азотні добрива

пластмаси

Запитання 2

Виберіть риси, притаманні Україні як державі

варіанти відповідей

Парламентсько-президентська республіка

унітарна

суверенна й демократична

анклав

Запитання 3

До якого сектору економіки належить туризмваріанти відповідей

первинного

вторинного 

третинного

четвертинного

Запитання 4

Ввезення в країну товарів з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому ринку називають


варіанти відповідей

торгівельний баланс

торгівельне сальдо          

імпорт

експорт 

 

Запитання 5

Території з максимально сприятливими умовами для надання фінансових послуг


варіанти відповідей

аутсорсинг

 

кредитування

торгівельний баланс

офшор

 

Запитання 6

Лідером за вантажообігом в Україні є транспорт


варіанти відповідей

залізничний  

автомобільний 

 

морський

авіаційний

Запитання 7

Укажіть основну функцію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)


варіанти відповідей

визначати рівень розвитку медицини у країнах світу

надавати медичні послуги 

розв’язувати міжнародні проблеми охорони здоров’я населення Землі

 

упровадити страхову медицину

Запитання 8

Відвідування галерей, виставок, музеїв

 

 

варіанти відповідей

пізнавальний туризм

 

розважальний туризм

екологічний туризм

 релігійний туризм

Запитання 9

Відокремте характерну рису підприємств сфери послуг


варіанти відповідей

Тяжіють до споживача

Усі екологічно небезпечні

Переважно невеликі за розміром

Орієнтація на висококваліфіковані кадри

Запитання 10

Головна установа банківської системи в Україні


варіанти відповідей

Приватбанк

 Альфа-банк

Ощадбанк

НБУ

Запитання 11

Торговельний баланс


варіанти відповідей

ввезення товарів у країну з-за кордону

вивезення товарів за кордон

річний показник суми експорту та імпорту

 

співвідношення вартості експорту та імпорту

Запитання 12

Енергетична проблема спричинена


варіанти відповідей

використанням нетрадиційних джерел енергії

ростом енергоспоживання

низькою якістю паливних ресурсів

 

значними запасами природних ресурсів

Запитання 13

Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими

для розвитку в Україні?


варіанти відповідей

геотермальна енергетика

 

енергія припливів і відпливів

геліоенергетика

вітроенергетика

 

біоенергетика

Запитання 14

1. Цілісна система, компоненти якої поєднані всесвітніми фінансовою, інформаційною та гігантською виробничо-збутовою мережами, що може діяти в реальному або обраному часі в планетарному масштабі, називають:

варіанти відповідей

а) Технологія

б) Глобальна економіка

в) Світовий ринок технологій

Запитання 15

2. Сукупність науково-технічних знань, що їх можуть використовувати у виробництві товарів і наданні послуг, називєються:

варіанти відповідей

а) Економіка

б) Патент

в) Технологія

Запитання 16

9. Які розрізняють форми міжнародного поділу праці?

варіанти відповідей

а) Міжнародна спеціалізація

б) Концентрація

в) Міжнародне кооперування виробництва

Запитання 17

11. Кількість грошей, в обмін на які продавець готовий продати одиницю товару називають:

варіанти відповідей

а) Ціна

б) Дохід

в) Споживання

Запитання 18

Укажіть, чим визначається політико-географічне положення країни.

варіанти відповідей

можливостями розвитку економіки

просторовим положенням відносно основних природних об'єктів

просторовим положенням і відносинами з іншими державами світу та їхніми групами з точки зорупрагнень реалізувати політичні, економічні та війсково-стратегічні інтереси

відносини із сусідніми державами

Запитання 19

Укажіть найбільш характерну рису статевого складу населення України.

варіанти відповідей

переважання частки жінок у загальній кількості населення, особливо в старшій віковій групі

частка чоловіків є більшою в усіх вікових групах

частка жінок є більшою в молодшій і середній вікових групах

переважання частки чоловіків у загальній кількості населення, особливо в молодшій віковой групі

Запитання 20

Виберіть три області України, де 21 березня Сонце сходить пізніше, ніж у Києві.

варіанти відповідей

Рівненська

Донецька

Івано-Франківська

Сумська

Запорізька

Хмельницька

Чернігівська

Запитання 21

Укажіть конкурентні переваги України у виробництві сільськосподарської продукції

варіанти відповідей

родючі грунти та рівниний рельєф

рівнинний рельєф і дуже сприятливий клімат

високий рівень механізації та хімізації

родючі грунти іта високий рівень механізації

Запитання 22

Укажіть складову точного машинобудування

варіанти відповідей

суднобудування

тракторобудування

верстатобудування

електроніка

Запитання 23

Чинники швидкого розвитку туризму:

варіанти відповідей

Поширення сучасних стандартів продукції та послуг

Спрощення процедури перетину кордону

Загальне підвищення рівня життя та збільшення тривалості відпусток

Зростання значення транснаціональних корпорацій

Загальне зростання культури й рівня освіти населення

Запитання 24

Якісно новий етап розвитку світової економіки, що перетворюється на цілісну систему це..

варіанти відповідей

ВВП

Глобальна економіка

Географічний простір

Геополітика

Запитання 25

Що є вирішальною ознакою існування глобальної економіки як цілісної наддержавної та позадержавної системи?

варіанти відповідей

Стрімке розширення діяльності транснаціональних корпорацій в сучасному світі

Зростаюча роль національних економік у світовій системі економічних зв’язків

Посилення ролі місцевого самоврядування в більшості країн світу

Посилення значення регіональної економічної інтеграції та міжнародних економічних угруповань країн

Запитання 26

Виберіть три правильні відповіді з семи. Хоча й донині значним виробником тканин залишаються США, але усе більшу конкуренцію їм складають азіатські країни гіганти: Китай та Індія. Нині 70% усіх тканин виробляється саме в Азії. Які чинники сприяли переміщенню текстильного виробництва в цей регіон світу?

варіанти відповідей

Високий рівень розвитку науки та технологій

Наявність місцевої сільськогосподарської сировини

Високий рівень розвитку електроенергетики

Висока кваліфікація трудових ресурсів

Розвинена транспортна мережа

Наявність дешевих трудових ресурсів

Ємкий внутрішній споживчий ринок

Запитання 27

Легка промисловість забезпечує населенняваріанти відповідей

молочними, м’ясними, макаронними виробами

побутовою технікою

парфумами та косметикою


тканинами, одягом, взуттям

Запитання 28

Укажіть чинник, який здебільшого забезпечує конкурентні переваги

України на світових ринках рудної сировини й чорних металів.варіанти відповідей

споживчий

екологічний

ресурсний

виробничий

Запитання 29

1.    Національна економіка – це

варіанти відповідей

сукупність видів господарської діяльності та відносин у межах окремої держави;

сукупність галузей промисловості у межах окремої держави;

сукупність галузей промисловості і сільського господарства у межах окремої держави.

Запитання 30

Які країни є лідерами у світового ринку технологій?

варіанти відповідей

Італія, Франція, Китай, Японія, Велика Британія

Японія, Франція, Німеччина, Китай

США, Велика Британія, Японія, Німеччина, Іспанія

США, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест