Суть та біологічне значення запліднення. 10-Б

Додано: 6 травня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 183 рази
28 запитань
Запитання 1

Що таке запліднення?

варіанти відповідей

Утворення нових яйцеклітин шляхом мейозу

Утворення нових сперматозоонів шляхом мейозу

Злиття жіночих та чоловічих гамет

Обмін ділянками гомологічних хромосом

Запитання 2

Обери правильні варіанти відповіді(2):

Які різновиди запліднення розрізняють за участю чоловічих гамет?

варіанти відповідей

Внутрішнє

Зовнішнє

Моноспермія

Поліспермія

Запитання 3

Який спосіб статевого розмноження притаманний людині?

варіанти відповідей

Ізогамія

Анізогамія

Полісомія

Оогамія

Запитання 4

Як називається клітина, утворена в результаті запліднення?

варіанти відповідей

Гамета

Овоцит

Зигота

Сперматозоон

Запитання 5

Як називаються речовини, які виділяються гаметами і впливають на запліднення?

варіанти відповідей

Гормони

Гамони

Стероїди

Антибіотики

Запитання 6

Обери всі правильні відповіді (2):

В чому полягає біологічне значення статевого розмноження?

варіанти відповідей

ВІдбувається відновлення хромосомного набору, притаманного даному виду

Для розмноження не потрібна протилежна за статтю особина

Збільшення спадкового різноманіття

Всі особини ідентичні

Запитання 7

Де відбувається злиття гамет?

варіанти відповідей

у матці

в яєчниках

у маткових трубах

у фолікулах

Запитання 8

Завдяки якому ферменту відбувається розщеплення фолікулярної оболонки овоцита?

варіанти відповідей

Гіалуронідаза

Транскриптаза

Лігаза

Ліпаза

Запитання 9

Процес, за допомогою якого утворюються гамети

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

апоптоз

амітоз

Запитання 10

Функція акросоми сперматозоїда:

варіанти відповідей


забезпечення руху сперматозоїда

забезпечує проникнення сперматозоїда всередину яйцеклітини

ферменти акросоми розчиняють оболонку яйцеклітини

містить спадкову інформацію

 забезпечує прикріплення до яйцеклітини

Запитання 11

Хвіст сперматозоїда:

варіанти відповідей

забезпечує рух

містить спадкову інформацію

містить комплекс Гольджі

забезпечує клітину енергією

містить мітохондрії

складається з білкових мікротрубочок

Запитання 12

Зигота утворюється під час:

варіанти відповідей

щеплення

злиття гамет

утворення гамет

поділу клітини

Запитання 13

Позначте набір хромосом у зиготі:

варіанти відповідей


1n

2n


3n


4n

Запитання 14

До самостійного руху здатні гамети

варіанти відповідей

сперматозоони

яйцеклітини

спермії

все перераховані клітини

Запитання 15

Набір хромосом у клітинах при статевому розмноженні

варіанти відповідей

Гаплоїдний

Диплоїдний

Запитання 16

Фаза мітозу

варіанти відповідей

Профаза

Метафаза

Анафаза

Телофаза

Запитання 17

Фаза мітозу

варіанти відповідей

Профаза

Метафаза

Анафаза

Телофаза

Запитання 18

Укажіть, як називається процес утворення жіночих статевих клітин:

варіанти відповідей

Овогенез

Сперматогенез

Гаметогенез

Мейоз

Запитання 19

Укажіть, як називається процес утворення статевих клітини:

варіанти відповідей

Гаметогенез

Мейоз

Дробіння

Оогонез

Запитання 20

Статеві клітини утворюються внаслідок:

варіанти відповідей

Мітозу

Мейозу

Дробіння

Множинного поділу

Запитання 21

Вкажіть , як називається процес злиття гамет з утворенням зиготи:

варіанти відповідей

Капсуляція

Запліднення ;

Інцистування;

Запилення ;

Запитання 22

Гаметами називають:

варіанти відповідей

статеві клітини, що утворюються лише в чоловічому організмі

статеві клітини, що утворюються лише в жіночому організмі

статеві клітини, що утворюються в чоловічому або жіночому організмі

клітини, що утворюються після злиття чоловічих і жіночих статевих клітин

Запитання 23

Вкажіть чинники ризику для репродуктивного здоров'я

варіанти відповідей

шкідливі звички

несприятливі екологічні чинники

соціальне середовище

недоступність медичних послуг

всі відповіді вірні

Запитання 24

Репродуктивне здоров'я це

варіанти відповідей

стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя

відсутність захворювань, що стосуються репродуктивної системи

Запитання 25

Репродуктивна медицина це

варіанти відповідей

галузь медицини, яка займається відновленням репродуктивного здоров'я та вирішенням проблем народження дітей та планування сім'ї

галузь медицини, яка займається виключно відновленням репродуктивного здоров'я

Запитання 26

Акросома сперматозоїда виконує функцію...

варіанти відповідей

За допомогою фермента розчиняє оболонку яйцеклітини

Містить спадкову інформацію

Живить сперматозоїд

Містить енергію, потрібну для руху джгутика

Запитання 27

Виберіть з переліку ознаки жіночих гамет людини:

1. Великі розміри

2. Наявність поживних речовин

3. Округлої форми

4. Рухливі

5. Гаплоїдний набір хромосом

6.Мають кілька оболонок

7.Малі розміри

варіанти відповідей

  1.3.5.6.7

  1.2.5.6.7

  1.2.3.5.6

 2.3.4.5.7

Запитання 28

Оберіть назву непрямого поділу клітини, в результаті якого утворюється 4 гаплоїдні клітини:

варіанти відповідей

а) мейоз;

 б) мітоз;

 в) амітоз;

 г) ендомітоз.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест