СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

Додано: 26 березня 2019
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 307 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Як називається державний контроль за змістом та поширенням медіапродукції?

варіанти відповідей

«джинса»

реклама

судження

цензура

Запитання 2

2. У чому полягає відмінність соціальної реклами від звичайної?

варіанти відповідей

звичайна та соціальна реклама мають різні аудиторії

соціальна реклама використовує інші медіа, ніж звичайна

соціальна реклама не розрахована на отримання прибутку

у соціальну рекламу вкладаються порівняно невеликі кошти

Запитання 3

3. Що розуміють під правом людини виражати свої погляди в усній і письмовій формі?

варіанти відповідей

демократію

мас-медіа

свободу слова

соціальну рекламу

Запитання 4

4. Подія, що реально сталася, - це …

варіанти відповідей

стереотип

упередження

факт

фейк

Запитання 5

5. Укажіть синонім до «жовтої» преси:

варіанти відповідей

«джинса»

соціальна реклама

таблоїд

темник

Запитання 6

6. Яку назву отримала вказівка від влади щодо конкретних тем для висвітлення або замовчування їх у медіа?

варіанти відповідей

кондуїт

таблоїд

темник

циркуляр

Запитання 7

7. Зв’язки з громадськістю – це …

варіанти відповідей

маніпуляція

піар

реклама

цензура

Запитання 8

8. Вид взаємодії для привернення уваги населення до найважливіших суспільних проблем і морально-етичних цінностей – це …

варіанти відповідей

іміджева реклама

комерційна реклама

політична реклама

соціальна реклама

Запитання 9

9. Укажіть хибне твердження:

варіанти відповідей

міжнародні документи, що гарантують свободу слова, містять норми її можливих обмежень

реалізація принципів свободи слова не може бути обмежена законом

свобода слова, свобода медіа та демократичне суспільство впливають одне на одне

у демократичній державі мають існувати суспільні медіа, а не монополізація інформаційного простору олігархічним чи політичним капіталом

Запитання 10

10. Світлини, схеми, малюнки – це …

варіанти відповідей

аудіотексти

вербальні тексти

медіатексти

невербальні тексти

Запитання 11

11. Готові оцінки та інтерпретації – це …

варіанти відповідей

стереотипи

судження

упередження

факти

Запитання 12

12. Виберіть із переліку три пункти, що позначають кіберзлочини:

варіанти відповідей

використання комп’ютерних мереж для організації терористичних актів

виробництво та використання крипто валюти

надання лікарських консультаційних послуг через Інтернет

незаконне заволодіння комп’ютерною технікою

незаконне поширення інтелектуальної власності

поширення в Інтернеті протиправної інформації

поширення суперечливої з точки зору моралі інформації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест