Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з громадянської освіти 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: ПІДПРИЄМНИЦТВО
Приклад запитання: 1. Хто є суб’єктами підприємницької діяльності в Україні?
Приклад запитання: Форма організації та функціонування політичної системи, що грунтується на визнанні народу джерелом влади, його права брати участь у вирішенні державних справ у поєднанні із широким колом громадянських прав і свобод.
Приклад запитання: В якому році було підписано угоду про створення Єврорегіону "Верхній Прут"
Приклад запитання: За завданням громадські об’єднання бувають…(оберіть усі правильні відповіді)
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 6 червня
Приклад запитання: Засновником молодіжних і дитячих організацій можуть бути фізичні особи:
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 5 червня
Приклад запитання: Пропаганда -це
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 3 червня
Приклад запитання: Україна є членом:
Приклад запитання: Укажіть вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/працівниця:
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 1 червня
Приклад запитання: Україна є членом:
Приклад запитання: Декілька правильних відповідей.Членом яких міжнародних організацій є Україна?
Приклад запитання: Організація, що розробляє правові норми міжнародної торгівлі та здійснює контроль за їх дотриманням, називається
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: Добровільне та взаємовигідне об'єднання окремих частин у певну самостійну цілісність називається
Приклад запитання: Термін, яким називають дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі - це
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Ринок праці
Приклад запитання: Рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки.
Приклад запитання: Яка організація стежить за дотриманням прав людини у світі?
Громадянська освіта, 10 клас
Приклад запитання: Доповніть речення:"Учителі, учні та їхні батьки об'єднані у ..."
Приклад запитання: Організація, що розробляє правові норми міжнародної торгівлі та здійснює контроль за їх дотриманням, називається
Приклад запитання: Як називають процес засвоєння людиною знань, норм та цінностей, що дозволяють їй бути повноправним членом суспільства?
Приклад запитання: Назвіть найбільш успішний інтеграційний проект у світі:
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Добровільне об'єднання окремих частин у єдине ціле:
Приклад запитання: Елементами верховенства права є :
Приклад запитання: невіддільна характеристика людини ,визнання її унікальності , належність до певної спільноти
Приклад запитання: Хто є суб'єктом міжнародних відносин
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Злиття економік різних країн у єдину економічну систему, об'єднання фінансових, товарних та інформаційних потоків у світовому масштабі, це:
Приклад запитання: Організація, що розробляє правові норми міжнародної торгівлі та здійснює контроль за їх дотриманням, називається
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: невіддільна характеристика людини ,визнання її унікальності , належність до певної спільноти
Приклад запитання: Наука про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг це -
Приклад запитання: Соціальна спільнота, члени якої мають спільні географічні та соціокультурні ознаки та взаємодіють між собою для задоволення певних потреб чи розв'язання проблем - це ...