Онлайн-тести з громадянської освіти 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Як називається поширення інформації про когось або про щось із метою створення популярності?
Приклад запитання:  Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під час, збройних конфліктів, забезпечуючи захист прав жертв конфлікту та визнаючи відповідальність за порушення його норм?
Приклад запитання: Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях? 
Приклад запитання:   Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі?
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Як називається нагляд і контроль держави за масмедіа?
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Що таке приватність у віртуальному світі?
Приклад запитання: Як називають процес засвоєння людиною знань, норм та цінностей, що дозволяють їй бути повноправним членом суспільства?
Приклад запитання: Як називається поширення інформації про когось або про щось із метою створення популярності?
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження. 
Приклад запитання: Глибока взаємозалежність людей і країн у всьому світі це - ?
Приклад запитання: Термін, який позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі:
Приклад запитання: Зазначте вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/працівниця:
Приклад запитання: Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях? 
Приклад запитання: Як називається поширення інформації про когось або про щось із метою створення популярності?
Приклад запитання: Коли був укладений Маастрихтський договір, що започаткував Європейський Союз?
Приклад запитання: Зазначте вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/працівниця:
Приклад запитання: Коли був укладений Маастрихтський договір, що започаткував Європейський Союз?
Приклад запитання: В якому році була ратифікована угода про Асоціацію України?
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Медіа і демократія
Приклад запитання:  Що є основним правом людини, гарантованим Конституцією України?
Приклад запитання: Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях? 
Приклад запитання: Яка з наведених характеристик відображає розуміння людини як біосоціальної істоти:
Приклад запитання: Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях? 
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження. 
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Україна, Європа, світ
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження. 
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Україна, Європа, світ
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження. 
Приклад запитання: Система юридичних принципів і норм договірного й звичаєвого характеру, які виникають унаслідок погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства з метою мирного співіснування це -
Приклад запитання:   Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі?
Приклад запитання: Система юридичних принципів і норм договірного й звичаєвого характеру, які виникають унаслідок погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства з метою мирного співіснування це -
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Україна , Європа ,Світ
Приклад запитання: Що таке злиття економік різних країн світу в єдину економічну систему ?
Приклад запитання: Як ви вважаєте Вашингтонський консенсус 1992 року провідних країн світу...