Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона.

Додано: 5 квітня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 2839 разів
10 запитань
Запитання 1

Розділ фізики, який вивчає закономірності явищ, що відбуваються у мікросвіті в межах відстаней 10-15 - 10-10 м називається...

варіанти відповідей

електродинаміка

фізика мікросвіту

квантова механіка

теорія відносності

Запитання 2

Порція (кількість) електромагнітної енергії, що випромінюється, поширюється та поглинається речовиною - це ...

варіанти відповідей

енергія

хвиля

квант

імпульс

Запитання 3

Відповідно до гіпотези Планка, енергія кванту пропорційна...

варіанти відповідей

частоті випромінювання

довжині хвилі

кінетичній енергії

масі фотону

Запитання 4

Фотон - це...

варіанти відповідей

частинка з "+" зарядом

частинка з "-" зарядом

світлова частинка

елементарна частинка

Запитання 5

Оберіть всі правильні відповіді.

До основних властивостей фотонів відносяться:

варіанти відповідей

рухаються зі швидкістю світла

заряд дорівнює нулю

маса спокою дорівнює нулю

немає правильної відповіді

Запитання 6

Величина, яка дорівнює mc = h/c, називається...

варіанти відповідей

енергія фотона

швидкість фотона

квант

імпульс фотона

Запитання 7

Стала Планка має значення...

варіанти відповідей

1,38 . 10-23 Дж/К

6,63 . 10-34 Дж . с

6,02 . 1023 1/моль

3 . 108 м/с

Запитання 8

Найбільшою енергією володіє фотон з довжиною хвилі...

варіанти відповідей

1 . 10-7 м

9,25 . 10-10

10-12 м

3 . 10-5 м

Запитання 9

Маса m фотона, якому відповідає довжина хвилі λ, дорівнює...

варіанти відповідей

m = hc/λ

m = h/cλ

m = λ/hc

m = cλ/h

Запитання 10

Енергія кванту видимого світла з частотою коливань 0,5 . 1015 Гц дорівнює...

варіанти відповідей

3,3 . 10 -19 Дж

13, 26 . 10-19 Дж

4,9 . 1015 Дж

1,5 . 1023 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест