Онлайн тести з фізики 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 11 клас
Створено 5 грудня
Приклад запитання: Одиниця виміру напруги
Фізика, 11 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: Провідність напівпровідників, зумовлену наявністю в них вільних електронів, називають… 
Фізика, 11 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: Потік магнітної індукції визначається за формулою
Фізика, 11 клас
Створено 2 грудня
Приклад запитання: Одиниці вимірювання магнітного потоку
Фізика, 11 клас
Створено 30 листопада
Приклад запитання: Методика STEAM - це...
Приклад запитання: Фізичну величину, яка характеризує магнітні властивості середовища і дорівнює відношенню магнітної індукції B магнітного поля в середовищі до магнітної індукції B0 магнітного поля у вакуумі, називають
Фізика, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Назвіть речовини, що не проводять електричний струм.
Фізика, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Фотоефект це
Фізика, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: У яких речовин з збільшенням температури опір збільшується?
Фізика, 11 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: На поверхні води поширюється хвиля довжиною 6 м зі швидкістю 3 м/с. Чому рівний період хвилі?
Фізика, 11 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: На поверхні води поширюється хвиля з періодом 0, 5 с. Чому рівна швидкість поширення хвилі, якщо довжина хвилі 6 м?
Фізика, 11 клас
Створено 26 листопада
Приклад запитання: Коливання, що поширюються в просторі називаютья
Фізика, 11 клас
Створено 25 листопада
Приклад запитання: Який вигляд має траєкторія руху електрона, що влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до силових ліній ?
Фізика, 11 клас
Створено 25 листопада
Приклад запитання: Розділ технічної механіки "Опір матеріалів" це
Фізика, 11 клас
Створено 24 листопада
Приклад запитання: Основна задача динаміки?
Фізика, 11 клас
Створено 24 листопада
Приклад запитання: Основна задача кінематики?
Фізика, 11 клас
Створено 24 листопада
Приклад запитання: Основна задача розділу теоретичної механіки "Статика"
Фізика, 11 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: На провідник довжиною 0,4 м, поміщений в магнітне поле з індукцією 0,5 Тл, що обтікаєтьсяструмом 10 А і переміщається під кутом 30 ° до магнітних силових ліній, діє сила:
Фізика, 11 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: Що називають коливанням?
Фізика, 11 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: Силовою характеристикою магнітного поля є...
Приклад запитання: Знайти магнітний момент замкнутого плоского квадратного контуру зі стороною 10 см, по якому тече струм 1 А
Приклад запитання: Визначте магнітні полюси електромагніту, зображеного на рисунку.
Приклад запитання: Визначте магнітні полюси соленоїда, зображеного на рисунку
Фізика, 11 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Магнітна стрілка не буде відхилятись, якщо її розмістити поблизу рухомого пучка...
Фізика, 11 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Два паралельні провідники, по яких струм протікає в один бік, ...
Фізика, 11 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Магнітне поле утворюється в провіднику
Приклад запитання: Електрорушійу силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного мангнітного поля, називають
Фізика, 11 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Скільки витків повинна мати котушка площею поперечного перерізу 50 см2 , щоб у разі зміни магнітної індукції від 0,2 Тл до 0,3 Тл протягом 4 мс у ній збуджувалася ЕРС 10 В
Фізика, 11 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Які об'єкти випромінюють світло?
Фізика, 11 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Укажіть неправильне твердження