Онлайн-тести з фізики 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Фотоефект. Фотон.
Приклад запитання: Що таке фотоефект?
Приклад запитання: Як називається фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь ­яке випромінювання, що падає на нього?
Приклад запитання: Що таке дифракція?
Приклад запитання: Підбери мету до Експериментальної роботи №6
Фізика, 11 клас
Створено 25 лютого
Приклад запитання: Природне світло ...
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Фотон
Приклад запитання: Вкажіть формулу Планка
Приклад запитання: Що таке дифракція?
Приклад запитання: Що таке дифракція?
Приклад запитання: Що таке фотоефект?
Приклад запитання: Як називається безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, що існують у природі?
Приклад запитання: Явище накладання хвиль, унаслідок якого в деяких точках простору спостерігається стійке в часі посилення (або послаблення) результуючих коливань називається...
Фізика, 11 клас
Створено 21 лютого
Приклад запитання: 1665 р. видатний англійський вчений ...провів серію цікавих дослідів. Для отримання вузького пучка сонячного світла. Хто це був?
Приклад запитання: Світло якого з перелічених кольорів поширюється у вакуумі з найбільшою швидкістю? 
Приклад запитання: Закінчить речення: "Швидкість обертання ротора можна зменшити, якщо використати ..."
Приклад запитання: Явище накладання хвиль, унаслідок якого в деяких точках простору спостерігається стійке в часі посилення (або послаблення) результуючих коливань називається...
Приклад запитання: Що таке дифракція?
Приклад запитання: Яке явище лежить в основі роботи сонячних батарей?
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Оптика
Приклад запитання: У чому полягає Гіпотеза Планка?
Приклад запитання: Явище накладання хвиль, унаслідок якого в деяких точках простору спостерігається стійке в часі посилення (або послаблення) результуючих коливань називається...
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Квантова фізика
Приклад запитання: Як називається мінімальна кількість енергії, яку може випромінювати система?
Фізика, 11 клас
Створено 20 лютого
Приклад запитання: Вузький пучок сонячного світла , який пройшов через трикутну призму, утворив на екрані райдужну смугу (спектр). Між якими ділянками спектра знаходиться зелена частина цієї смуги?
Приклад запитання: Що таке дифракція?
Приклад запитання: Максимальне зміщення від положення рівноваги називається
Приклад запитання: Як називається підсилення або послаблення світлових хвиль при їх накладанні?
Приклад запитання: Що таке дифракція?
Фізика, 11 клас
Створено 19 лютого
Приклад запитання: Що таке дифракція?
Приклад запитання: Як називаються незгасаючі коливання заряду, напруги та сили струму, які спричинені електрорушійною силою, що періодично змінюється?
Приклад запитання: Що таке дифракція?
Приклад запитання: На підставі дослідів з α-частинками Ернест Резерфорд: