Онлайн-тести з фізики 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Яка одиниця вимірювання магнітної індукції? 
Фізика, 11 клас
Створено 30 листопада
Приклад запитання: Які дії електричного струму спостерігаються під час проходження його через металевий провідник?
Фізика, 11 клас
Створено 29 листопада
Приклад запитання: Яка одиниця вимірювання магнітної індукції? 
Фізика, 11 клас
Створено 29 листопада
Приклад запитання: Явище електромагнітної індукції приводить до виникнення ...
Приклад запитання: Речовини, що створюють сильне магнітне поле, напрямлене в той самий бік, що і зовнішнє, називаються
Фізика, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: 1.Хто з учених першим відкрив явище дисперсії?
Фізика, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: 1.Хто з вчених першим пояснив явище інтерференції?
Фізика, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Основні способи зменшення втрат енергії під час її передачі - це ...
Приклад запитання: Для виготовлення постійних магнітів використовують..
Фізика, 11 клас
Створено 26 листопада
Приклад запитання: Які частинки є носіями електричного заряду в металах?
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Коливання
Приклад запитання: Коливання, амплітуда яких із часом не змінюється, називають
Приклад запитання: Що являє собою змінний електричний струм?
Приклад запитання: Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку.
Приклад запитання: За одниницю вимірювання індуктивності приймають:
Фізика, 11 клас
Створено 25 листопада
Приклад запитання: Радіоактивність це...
Приклад запитання: Потік магнітної індукції визначається за формулою
Приклад запитання: Як рухатиметься заряджена частинка в магнітному полі, якщо її початкова швидкість напрямлена перпендикулярно лініям магнітної індукції ?
Приклад запитання: Потік магнітної індукції визначається за формулою
Приклад запитання: Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку.
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Фотоефект
Приклад запитання: Знайдіть енергію кванта випромінювання, частота якого 0,4× 1015 Гц.
Приклад запитання: Яке явище лежить в основі роботи сонячних батарей?
Приклад запитання: Явище накладання хвиль, внаслідок якого в просторі спостерігається посилення світлових хвиль називається
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Коливання
Приклад запитання: Коливання, амплітуда яких із часом не змінюється, називають
Фізика, 11 клас
Створено 24 листопада
Приклад запитання: Для виникнення вільних коливань системі необхідно передати
Приклад запитання: При піднесенні магнітів один-до-одного однаковими полюсами, що буде відбуватись ?
Приклад запитання: 1.    В яких одиницях вимірюють частоту механічних коливань?
Фізика, 11 клас
Створено 23 листопада
Приклад запитання: Які носії електричного заряду створюють електричний струм у металах?
Приклад запитання: Електрорушійну силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного магнітного поля, називають
Приклад запитання: Перед Вами зображення різних графіків коливання хвиль. На якому із зображень показано затухаючі коливання
Приклад запитання: Виберіть усі правильні твердження