17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Онлайн-тести з фізики 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: виберіть правильне твердження:
Приклад запитання: Закон електромагнітної індукції Фарадея ..
Фізика, 11 клас
Створено 19 червня
Приклад запитання: Перше тіло масою 2кг рухається зі швидкістю6м/с, друге – нерухоме. Після удару перше тіло зупинилось, друге почало рухатись зі швидкістю 2м/с. Знайти масу другого тіла? 
Приклад запитання: 1. В основі роботи генератора змінного струму лежить явище
Фізика, 11 клас
Створено 16 червня
Приклад запитання: Явище підсилення світлових хвиль в одних точках середовища і послаблення в інших точках середовища, що виникає при накладанні світлових хвиль, називається ...
Приклад запитання: Розділ фізики, який вивчає закономірності явищ, що відбуваються у мікросвіті в межах відстаней 10-15 - 10-10 м називається...
Приклад запитання: Хто запопонував ядерну модель атома ?
Приклад запитання: Хвильові властивості світла виявляються при...
Фізика, 11 клас
Створено 14 червня
Приклад запитання: Яке співвідношення с математичним виразом модуля сили Ампера?  
Фізика, 11 клас
Створено 13 червня
Приклад запитання: Виберіть формулювання правила Ленца:
Приклад запитання: Як взаємодіють між собою полюси магнітів?
Приклад запитання: Світло - це електромагнітні хвилі, які сприймає око людини, тобто хвилі довжиною:
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Види спектрів
Приклад запитання: За яких умов атом випромінює енергію? 
Приклад запитання: Електричний струм - це...
Приклад запитання: Від чого на небі після дощу буває видно веселку ?
Приклад запитання: Мильні бульбашки переливаються усіма кольорами. Причина?
Приклад запитання: Що входить до складу коливального контуру?
Приклад запитання: Коливання,амплітуда яких із часом не змінюється, називають
Фізика, 11 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: 1. Заряд 0,1 мкКл знаходиться в електричному полі в точці з напруженістю5Н/Кл. Яка сила діє на цей заряд?
Приклад запитання: Az egyik energiaállapotból a másikba való átmenet során a hidrogénatom fotont bocsátott ki. Az ábrán látható átmenetek melyikének felel meg a foton sugárzásnak?
Фізика, 11 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: A 750 nm hosszú monokromatikus fénynyaláb 60 ° -kal esik a levegőből egy átlátszó sík-párhuzamos lemezre. Tegyük fel, hogy annak az anyagnak a törésmutatója, amelyből a lemez készül, 1,5. Vegye figyelembe a levegő 1. törésmutatóját. A következő ábrák közül melyikben vannak helyesen megjelölve mindhárom szög: α- beesési szög, β- visszaverődés szöge és γ- fénytörési szög?
Приклад запитання: A következő eszközök közül melyik az ideális rezgőkör?
Фізика, 11 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: Магнітне поле створюють
Приклад запитання: Amikor elektromos áram haladt át a vezetőben (1. ábra), az iránytű elhajolt. Mi az áram iránya, ha az iránytű Északi-sarka hozzánk fordult?
Фізика, 11 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: Надати визначення електричному колу
Приклад запитання: Az áramkör minden ellenállásainak ellenállása egyenlő 20 Ohmmal (1. ábra). Határozza meg az áramkör ellenállását, ha csak a K2 kulcs van zárva.
Фізика, 11 клас
Створено 4 червня
Приклад запитання: 1.      Електростатичне поле створюють заряджені тіла,які в обраній системі відліку…