10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Онлайн-тести з фізики 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 11 клас
Створено 25 лютого
Приклад запитання: Вибрати види розміщень
Приклад запитання: Всі речовини складаються з ...
Фізика, 11 клас
Створено 15 лютого
Приклад запитання: Явище огинання хвилями перешкод або будь яке інше відхилення поширення хвилі від законів геометричної оптики називається ...
Фізика, 11 клас
Створено 11 лютого
Приклад запитання: Розкладання світла у спектр при його проходженні через скляну призму пояснюється тим, що електромагнітні хвилі, які входять до складу білого світла ..
Приклад запитання: Хто із вчених вважав, що світло - це потік частинок, що мають певні фізичні властивості, за винятком кольору, відчуття якого є наслідком входження світла в око?
Фізика, 11 клас
Створено 9 лютого
Приклад запитання: Який із наведених нижче виразів означає поняття дисперсії?
Фізика, 11 клас
Створено 8 лютого
Приклад запитання: Які існували моделі атома?
Приклад запитання: В яких одиницях вимірюють коефіцієнт поверхневого натягу?
Приклад запитання: Хто першим запропонував будову атома?
Фізика, 11 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання: Згідно з теорією Ньютона, світло- це потік
Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Змінний струм
Приклад запитання: Діюче значення сили струму ...
Приклад запитання: Ротор генератора має 20 пар полюсів робить 1200 обертів за хвилину. Якою є частота вироблюваного змінного струму.
Приклад запитання: Коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи і виникають після того, як систему виведено зі стану рівноваги називаються...
Фізика, 11 клас
Створено 2 лютого
Приклад запитання: Лінза - це ...
Фізика, 11 клас
Створено 28 січня
Приклад запитання: Що визначає біофізика?
Приклад запитання: Де виникають вільні електромагнітні коливання?
Фізика, 11 клас
Створено 27 січня
Приклад запитання: Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атома в центрі атома знаходиться 
Приклад запитання: Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На рисунку наведено залежність її координати від часу. Чому дорівнює амплітуда коливань?
Приклад запитання: Укажіть явище, в якому виявляються квантові властивості світла.
Фізика, 11 клас
Створено 25 січня
Приклад запитання: Вибрати приклади люмінісцентних джерел світла.
Приклад запитання: Допишіть речення. Електромагнітне поле, що поширюється в просторі з часом, називається...
Приклад запитання: Коливання, які здійснюються під дією внутрішніх сил системи після виведення зі стану рівноваги.
Приклад запитання: Провідність металів зумовлена впорядкованим рухом ...
Приклад запитання: Якщо кут падіння променя на плоске дзеркало дорівнює 35°, то кут між відбитим променем і площиною дзеркала становить ...
Приклад запитання: По паралельних прямолінійних ділянках двоколійної залізниці назустрічодин одному рівномірно рухаються два поїзди. Пасажир сидить біля вікна увагоні поїзда, який рухається зі швидкістю 63 км/год відносно землі. Визначте час, протягом якого він бачитиме зустрічний поїзд, що проходить повзнього. Довжина зустрічного поїзда становить 300 м, а його швидкість дорівнює 45 км/год відносно землі. Відповідь запишіть у секундах.
Фізика, 11 клас
Створено 22 січня
Приклад запитання: Де виникають вільні електромагнітні коливання?
Приклад запитання: Якщо кут падіння промення на плоске дзеркало дорівнює 350, то кут між відбитим променем і площиною дзеркала становить:
Фізика, 11 клас
Створено 22 січня
Приклад запитання: Предмет міститься у фокусі збиральної лінзи . Його зображення утворюється...
Приклад запитання: Прозоре тіло з обмежене з обох сторін сферичними поверхнями називають ...