Світовий ринок. Торгівля в Україні.

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 45 разів
20 запитань
Запитання 1

Визначте, до якого сектору економіки належить торгівля.

варіанти відповідей

Первинний

Вторинний

Третинний

Запитання 2

Дайте визначення терміну торгівля.

варіанти відповідей

Вид економічної діяльності, що забезпечує обіг товарів, тобто їхнє переміщення із сфери виробництва у сферу споживання.

Система управління господарською діяльністю, спрямована на врахування вимог ринку та активний вплив на попит задля розширення ринків збуту.

Запитання 3

Визначте функції торгівлі.(декілька)

варіанти відповідей

Доставляє товари до споживачів.

Продовжує процес виробництва у сфері товарного обміну (сортування, комплектування, пакування товарів).

Займається видобутком паливних ресурсів для використання їх в енергетиці.

Змінює форму власності з товарної на грошову і навпаки.

Надає торгові послуги населенню в процесі реалізації товарів.

Займається переробкою сільськогосподарської сировини.

Запитання 4

Визначте напрямки діяльності підприємств, що є складовими торгової мережі.

варіанти відповідей

Зберігання

Виготовлення

Транспортування

Видобуток

Реалізація

Запитання 5

Доповніть речення: "Залежно від того, що реалізовує торгівельна діяльність, її поділяють на торгівлю товарами і _______________".

варіанти відповідей

Торгівлю послугами

Торгівлю ресурсами

Торгівлю транспортними засобами

Запитання 6

Дайте визначення терміну гуртова торгівля.

варіанти відповідей

Продаж товарів партіями для виробничого споживання (підприємствам) або для їхнього перепродажу (торговим закладам).

Продаж товарів безпосередньо громадянам - кінцевим споживачам для особистого некомерційного використання.

Запитання 7

Визначте основні види торгівлі за стадіями товарообігу.

варіанти відповідей

Гуртова

Велика

Роздрібка

Електронна

Запитання 8

Дайте визначення терміну міжнародна торгівля.

варіанти відповідей

Обмін товарами і послугами між продавцями і покупцями різних країн.

Обмін товарами і послугами між продавцями і покупцями усередині національної території.

Запитання 9

Дайте визначення терміну мито.

варіанти відповідей

Податок, що накладає держава на товари, які ввозять у країну чи вивозять з неї.

Сукупність прямих договорів між партнерами з різних країн.

Запитання 10

Назвіть міжнародні торгово-економічні установи, що відіграють важливу роль у регулюванні світових ринків товарів і послуг та встановленні певних "правил гри" на них.

варіанти відповідей

Світова організація торгівлі.

Міжнародна торгова палата.

Кабінети міністрів різних країн світу.

МВФ

Запитання 11

Вкажіть основні центри формування торгових зв'язків на світовому ринку.(декілька)

варіанти відповідей

Міжнародні товарні біржі

Міжнародні ярмарки

Товарні аукціони

Торгові доми

Торгові виставки

Інтернет магазини

Запитання 12

Дайте визначення терміну міжнародна біржа.

варіанти відповідей

Торгове місце без наявності самих товарів, де їх купівля-продаж здійснюється за зразками або стандартами.

Система управління господарською діяльністю, спрямована на врахування вимог ринку та активний вплив на попит задля розширення ринків збуту.

Запитання 13

Продовжіть твердження: "Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків: експорту та ________________".

варіанти відповідей

Маркетингу

Обміну

Імпорту

Запитання 14

Дайте визначення терміну реекспорт.

варіанти відповідей

Вивезення товарів, раніше ввезених із-за кордону, які не піддавались переробці у даній країні..

Ввезення із-за кордону раніше вивезених з даної країни товарів без будь якої їх переробки в закордонній країні.

Запитання 15

Назвіть регіон, що має найбільшу частку у світовому експорті товарів.

варіанти відповідей

Азія

Європа

Північна Америка

Південна і Центральна Америка

Африка

Австралія та Океанія

Запитання 16

Назвіть країну, що із 2010 року очолює рейтинг країн, що є найбільшими екпортерами товарів у світі.

варіанти відповідей

Китай

Японія

США

Німеччина

Запитання 17

Назвіть країни, що входять до трійки світових лідерів експорту послуг.

варіанти відповідей

США

Китай

Велика Британія

Німеччина

Запитання 18

Визначте позитивні риси розвитку зовнішньої торгівлі України після набуття нею членства у СОТ.

варіанти відповідей

Спрощено умови доступу на зовнішні ринки для низки українських товарів.

Скасовано окремі обмеження для товарів щодо виходу на зовнішні ринки.

Створено додаткові бар'єри для товарів щодо виходу на зовнішні ринки.

Запитання 19

Назвіть найбільші національні та регіональні торгівельні мережі України.

варіанти відповідей

Сільпо

BILLA

МЕТРО

АТБ-Маркет

ЕКО-Маркет

Фуршет

Велика Кишеня

Запитання 20

Зробіть висновок, чи повністю використовує Україна свій потенціал щодо розвитку зовнішньої торгівлі.

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест