19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Т.А. Українська поезія 20-рр. ХХ ст (М.Семенко, П.Тичина, Є.Плужник, М.Рильський)

Додано: 3 червня 2020
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 38 разів
40 запитань
Запитання 1

Чому період у літературі 20-30 х років ХХ ст. називають «Розстріляним відродженням»?

варіанти відповідей

на ці роки припав штучний голодомор

почалися масові арешти письменників за сфабрикованими звинуваченнями

покінчив життя самогубством засновник літературної дискусії М.Хвильовий

видана поема В. Сосюри «Розстріляне відродження»

Запитання 2

Визначте художні особливості футуризму:

варіанти відповідей

сентиментальна тональність творів, використання фольклорної образності, народної пісні, етнографічного матеріалу

реалістичне змалювання характерів у типових обставинах


символічне зображення життєвих реалій

експериментування з мовою, віршуванням, римою; деструкція форми; урбаністичні мотиви й теми

Запитання 3

Футуризм – літературний напрям, для якого характерні: 

варіанти відповідей

реальне змалювання життя, героїв і їх взаємостосунків із обставинами й ситуаціями навколишнього середовища

зображення великих промислових міст, їх атмосфери і способу життя; культ надлюдини, яка володіє світом за допомогою наукових досягнень

душевна розчуленість у відтворенні людей із демократичного середовища, їх почуттів, переживань

звернення до античних мотивів, сюжетів, образів

Запитання 4

Дебютував М.Семенко як письменник у

варіанти відповідей

«Українська хата»

«Молодняк»

«Плуг»

«Гарт»

Запитання 5

У якому році вийшла друком перша збірка поезій М.Семенка «Prelude»


варіанти відповідей

1911

1913

1914

1910

Запитання 6

Який журнал у 1919 очолює М.Семенко?

варіанти відповідей

«Молодняк»

«Фламінго»

«Біла студія»

«Плуг»

Запитання 7

Укажіть, до якого з літературних об’єднань входив М.Семенко:


варіанти відповідей

ВАПЛІТЕ

«Біла студія»

«Аспанфут»

«Плуг»

Запитання 8

Укажіть значення слова «деструкція»:

варіанти відповідей

руйнування

структурування

будування

зчеплення

Запитання 9

Укажіть основний мотив поезії Михайля Семенка «Бажання»

варіанти відповідей

необхідність бути ексцентричним й епатажним

потреба змінювати традиційне, усталене, загальнозрозуміле

потреба заявити про себе на весь світ

потреба змінити самого себе

Запитання 10

У вірші М.Семенка «Місто» поетичними засобами мови передається:

варіанти відповідей

гомін природи в провінційному містечку

рух життя індустріального міста

гамір великого міського ярмарку

життя людей у багатолюдному місті

Запитання 11

У 1913р. П. Тичина – студент...

варіанти відповідей

Харківського університету

Полтавського педагогічного інституту

Київського комерційного інституту

Львівського національного університету

Запитання 12

У кожній поезії «Сонячних кларнетів» П.Тичини лунає...


варіанти відповідей

Оптимістичний мотив

Радість життю

Пафос визволення народу

Повага до культурних скарбів нашого народу

Запитання 13

Природа у поезіях збірки П.Тичини «Сонячні кларнети» є...


варіанти відповідей

Засобом для збагачення

Середовищем для відпочинку

Складовою частиною буття

Символом волі

Запитання 14

За ідейною спрямованістю поезія П.Тичини « Коли в твої очі дивлюся» пов'язана з твором...


варіанти відповідей

Лесі Українки «Як я люблю оці години праці»

І.Франка «Ой ти дівчино, з горіха зерня»

О.Кобилянської «Людина»

М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Запитання 15

Найбільше захоплення отримував П.Тичина в дитинстві від музики...


варіанти відповідей

Народних інструментів

Композиторів Д.Бортнянського і М.Березовського

М.Лисенка

П.Майбороди

Запитання 16

На мотивах і образах ранньої лірики П.Тичини позначається...

варіанти відповідей

Захоплення поета театральним мистецтвом

Філософія Г. Сковороди

Революція 1905р.

Пантеїстична філософія

Запитання 17

Весною 1923р. П.Тичина переїжджає до Харкова, де він...


варіанти відповідей

Керував хором

Працював у редакції журналу «Червоний шлях»

Написав повість-щоденник «Подорож з капелою К. Г.Стеценка»

Пише багато поетичних творів про Слобожанщину

Запитання 18

У ранніх поезіях виявляється нахил П. Тичини...


варіанти відповідей

До поетизації символічних образів на прикладі природних явищ.

Роздумів над долею рідного краю

Критики будь-якого гнобителя

Мелодійності звучання слова, художнього звукопису

Запитання 19

У збірці Павла Григоровича «Сонячні кларнети» прославляється…


варіанти відповідей

Прагнення до оновлення життя

Всеперемагаюче життя і краса природи

Любов до всього живого

Віра в нездоланність сили духу людей

Запитання 20

Самобутньою рисою поезії П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить» є...


варіанти відповідей

надмірна емоційність і піднесеність

піднесена образність

надзвичайна сентиментальність

недомовленість (від надміру почуттів)

Запитання 21

Укажіть збірки, які належать перу Є.Плужника: 

варіанти відповідей

«Сонячні кларнети», «Плуг», «Замість сонетів і октав»

«Прелюди», «Дерзання» «Кверофутуризм»

«На білих островах», «Під осінніми зорями», «Синя далечінь»

«Дні», «Рання осінь», «Рівновага»

Запитання 22

Вірші Є.Плужника «Ніч… а човен – як срібний птах!..» та М.Рильського «Солодкий світ!..» єднають

варіанти відповідей

мінорні мотиви, почуття розгубленості перед великим світом

осуд принад життя, прагнення людей до розваг, розкоші

оптимістичний пафос, любов до життя

романтичний пафос, оспівування кохання 

Запитання 23

Укажіть, до якого різновиду лірики належить поезія Є.Плужника «Річний пісок…»:

варіанти відповідей

пейзажної

інтимної

філософської

патріотичної

Запитання 24

Прочитайте рядки з поезії Є.Плужника «Річний пісок слідок ноги твоєї…» і визначте, який художній прийом у них використано:

           І твій слідок малий – такий великий,

           Що я тобі сказати б не зумів!

варіанти відповідей

гіпербола

алегорія

парадокс

гумор

Запитання 25

Прочитайте рядки з поезії Є.Плужника й визначте твір, з якого їх узято

           О, золоті далекі будні

           Серед родючих вільних нив!

варіанти відповідей

«Вчись у природи творчого спокою…»

«Ніч… а човен – як срібний птах!..»

«Річний пісок слідок ноги твоєї…»

«Для вас, історики майбутні…»

Запитання 26

Євген Плужник змінив громадянство через:


варіанти відповідей

переслідування влади

переїзд родини

хворобу

Запитання 27

Євген Плужник не закінчив Київський музично-драматичний інститут імені Миколи Лисенка через:


варіанти відповідей

небажання навчатися

революційну діяльність

тяжку хворобу (туберкульоз)

Запитання 28

Євген Плужник був:


варіанти відповідей

поетом

драматургом

мовознавцем

поетом, драматургом, перекладачем, прозаїком, сценаристом, мовознавцем

Запитання 29

Літературний напрям, притаманний поезіям Є.Плужника:

варіанти відповідей

імпресіонізм

модернізм

екзистенціалізм

авангардизм

Запитання 30

Перша збірка Є.Плужника:


варіанти відповідей

«Рівновага»

«Дні»

«Рання осінь»

«Сідало сонце»

Запитання 31

М.Рильський народився 19 березня 1895 року...


варіанти відповідей

У Полтаві

Сумах

Києві

Херсоні

Запитання 32

М.Рильський не закінчив Київський університет через:


варіанти відповідей

Переслідування за політичну діяльність

Громадську війну, голод і холод

Відсутність коштів для сплати за навчання

Необхідність заробляти на життя

Запитання 33

М.Рильський за літературним спрямуванням належить...


варіанти відповідей

до футуризму

Неокласицизм

Авангардизм

Романтизм

Запитання 34

Дозрівання яблук у творі М. Рильського «Яблука доспіли» асоціюється...


варіанти відповідей

3 необхідністю збору врожаю

Від’їздом школярів, студентів на сільськогосподарські роботи

Щирим, палким коханням юнака до дівчини і, можливо, останнім

Необхідністю вирішувати серйозні проблеми

Запитання 35

Визначаючи різні грані таланту М.Рильського, справедливо зазначено нашими сучасниками, що він...


варіанти відповідей

Музикант

Життєлюб

Романтик

Правдолюб

Запитання 36

Максим Тадейович походить з родини...


варіанти відповідей

Бухгалтера

Етнографа

Учителя

Коваля

Запитання 37

«Стрункий гармонійний, прозорий вірш М. Рильського, його майже завжди свіжі й винахідливі «варіації» класичних і фольклорних ритміко-строфічних форм... – все це підносило, збагачувало культуру української поезії», – так характеризує творчість М. Рильського...


варіанти відповідей

Л. Новиченко

М. Стельмах

П. Загребельний

П. Тичина

Запитання 38

У 1910р. надруковано першу збірку поезій М. Рильського...


варіанти відповідей

«Крізь бурю і сни»

«Синя далечінь»

«На білих островах»

«Зимові записи»

Запитання 39

М.Рильського було названо Максимом (за рішенням батька)...


варіанти відповідей

Бо за церковним календарем – свято, що пов’язано з цим ім’ям

Оскільки хлопець у дитинстві був максимально рухливим

Через те, що батькові подобався Максим, герой твору І.Франка «Захар Беркут»

На честь Максима Залізняка

Запитання 40

У поезії М. Рильського «Яблука доспіли...» відображається...


варіанти відповідей

Плинність часу, який не можна зупинити

Наполеглива праця молоді, що працює, збираючи доспілі яблука

Біологічний процес дозрівання яблук

Внутрішня сутність взаємин людини з природою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест