Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Табличні величини Lazarus

Додано: 8 грудня 2019
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 376 разів
10 запитань
Запитання 1

Яким службовим словом в програмі позначається масив?

варіанти відповідей

array

button

memo

integer

const

Запитання 2

Як в програмі записується кількість елементів масиву із 6 значень?

варіанти відповідей

[1..6]

[0..6]

[0..5]

[0...6]

[1,,.6]

Запитання 3

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Великий обсяг інформації

Запитання 4

Як в програмі записується кількість елементів масиву із 10 значень?

варіанти відповідей

[1..10]

[0..10]

[0..9]

[і...10]

[1,,.n]

Запитання 5

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Ознака числового масиву

Розмірність масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 6

Елементи масиву А[1..6] мають значення:

 

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора 

А[1] := А[3] + А[5]; 

варіанти відповідей

23 5 7 8 16 13

25 5 7 8 16 13

20 5 7 8 16 13

15 5 7 8 16 13

18 5 7 8 16 13

Запитання 7

Як описати масив А з 25 цілих чисел? 

варіанти відповідей

var A: array[1..25] of Integer;

type mas = array[1..25] of Integer;

var A: mas;

var A: array[1..25] of Real;

var A: Integer;

Запитання 8

Встановіть відповідність між величинами та їх типами.

1. Кількість учнів у класі а array[1..30] of String

2. Середньодобова температура повітря б String

3. Назва дня тижня в Integer

4. Список учнів г Real

варіанти відповідей

1а 2б 3в 4г

1в 2г 3б 4а

1в 2 г3а 4б

1б 2г 3а 4в

1г 2в 3б 4а

Запитання 9

Чому дорівнює значення змінної К після виконання фрагмента програми?

var a: array [1..8] of Integer; і, k: Integer; 

begin for і := 1 to 8 do a[і] := і*3; 

k := a[1]+a[8]; 

варіанти відповідей

27

24

30

29

35

Запитання 10

Встанови відповідність:

1. ім'я масиву а 7

2. індекс б 41

3. елемент таблиці в С

4. значення елемента г С[i]

5. кількість елементів д і

варіанти відповідей

1а 2в 3г 4б 5д

1б 2д 3г 4в 5а

1в 2д 3г 4б 5а

1г 2в 3д 4б 5а

1в 2д 3г 4а 5б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест