Табличний процесор 7 клас Городнявка

Додано: 22 грудня 2021
Предмет: Інформатика, 7 клас
24 запитання
Запитання 1

В результаті виконання формули зображеної на малюнку який результат отримаємо?


варіанти відповідей

1

2

9

-1

Запитання 2

Правила подання формули в ЕТ:

варіанти відповідей

Знак "=" на початку формули

формулу писати в один рядок

після формули писати =

формулу писати в два рядки

Запитання 3

Вкажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Формула у Excel – це вираз, що починається зі знака "дорівнює" і може містити числа, тексти, посилання на комірки, знаки дій, дужки та функції

Після введення формули у клітинці відображується результат обчислень, а формулу можна побачити у рядку формул

В електронних таблицях є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку), що прискорює розв’язання задач

Формула у Excel – це вираз, що починається зі знака плюс" і може містити числа, тексти, посилання на комірки, знаки дій, дужки та функції

Запитання 4

Як що спостерігається наступна картина: #######.

Вкажіть можливу причину такої ситуації.

варіанти відповідей

недостатня ширина комірки для введеного числа

під час введення числа зроблено помилку

число введене у захищену комірку

помилка комірки

Запитання 5

Форматування електронної таблиці це -...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

Запитання 6

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою геометричних фігур - це...

варіанти відповідей

формула

графічне зображення

растрова графіка

діаграма

піктограма

Запитання 7

Табличний процесор це

варіанти відповідей

програма, призначений для створення і обробки слайдів

програма, призначений для створення віртуальних таблиць

програма, призначений для створення і обробки електронних таблиць

програма, призначений для створення і обробки документів

Запитання 8

Який формат даних НЕ існує

варіанти відповідей

Числовий

Загальний

Відсотковий

Гривневий

Запитання 9

Яка з перелічених програм є табличним процесором?

варіанти відповідей

Microsoft Excel

Scratch

Word

Paint

Запитання 10

Для відображення даних в таблиці існують формати..

варіанти відповідей

Процентний

Числовий

Дата

Текстовий

Базовий

Графічний

Запитання 11

Правильними є такі твердження...

варіанти відповідей

Для тексту в комірках можна змінювати розмір символів, шрифт та колір

Текст у комірках можна розмістити вертикально

Зміна ширини стовпця-це операція форматування

Зміна висоти рядка - це операція редагування

Запитання 12

У кожному документі Excel максимально може бути аркушів

варіанти відповідей

до 255

до 355

до 155

до 455

Запитання 13

Яке розширення мають імена файлів створених за допомогою табличного процесора Microsoft Office Excel?

варіанти відповідей

exe

xlsx

pptx

docx

Запитання 14

Що є основним об’єктом опрацювання табличного процесора?

варіанти відповідей

файл

книга

лист

аркуш

Запитання 15

Адреса клітинки складається з ....

варіанти відповідей

номера стовпця

латинської літери

номера рядка

римських цифр

Запитання 16

Які властивості має клітинка?

варіанти відповідей

дату

адресу

заливку

тип даних у клітинці

Запитання 17

Що можна вводити у клітинки електронної таблиці?

варіанти відповідей

числа

файли

тексти

формули

Запитання 18

Оберіть основні можливості табличного процесора.

варіанти відповідей

уведення даних у клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування;

обчислення за формулами та з використанням вбудованих функцій;

побудова діаграм і графіків за даними, що містяться в клітинках електронних таблиць;

друкування електронних таблиць, діаграм і графіків, робота з файлами (відкриття, збереження, перегляд тощо)

Запитання 19

Що таке електронна таблиця?

варіанти відповідей

це комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. 

це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпчиками.

це спеціально розроблений пакет програм для розв'язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць

Запитання 20

Що таке маркер автозаповнення?

варіанти відповідей

Виділення клітинок для подальшого іх зафарбовування

Можливість автоматично заповнити певною інформацією клітинки з визначеним кроком.

Кнопка, яка дозвоняє зробити певні обрахування у таблиці.

Запитання 21

Адреса рядка (ім’я, назва) – це число від 1 до .....

варіанти відповідей

65536

10000

1000

25456

24000

Запитання 22

Які основні елементи табличного редактора MS Exсel?

варіанти відповідей

Заливка

Комірка

Стовбець

Редагування

Діаграма

Рядок

Запитання 23

Обрахуйте вираз і запишіть відповідь: A1*B1-C1-15, якщо A1=5, B1=10, C1=25

варіанти відповідей

10

15

20

25

5

Запитання 24

Що рахує функція функцій AVERAGE:

варіанти відповідей

Середнє

Суму

Мінімальне

Загальне

Відсоткове

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест