Табличний процесор Excel. Функції, логічні функції та вирази.

Додано: 14 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть цифру, якою позначено рядок формул.

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 2


Який результат отримаємо в клітинці E1?

варіанти відповідей

22

24

23

69

3

Запитання 3

Яка клітинка у формулі має абсолютне посилання?

=А3-В$6*$C$3

варіанти відповідей

A3

B$6

$C$3

Жодна

Всі

Запитання 4

З якого символа починається посилання або формула ?

варіанти відповідей

/

//

=

?

÷

*

Запитання 5

Вкажіть правильне значення функції за описом її процедури.

=COUNTIF()

варіанти відповідей

порахувати кількість клітинок, які відповідають певній умові

обчислює суму значень клітинок із зазначеним критерієм

робить вибір одного із значень, якщо задана умова при обчисленні дає значення ІСТИНА, і інше - якщо значення ХИБНЕ

підрахувати кількість не пустих клітинок у діапазоні клітинок.

Запитання 6

Які дані не можна ввести в таблицю?

варіанти відповідей

діаграма 

текст

 формула

зображення

графік

Запитання 7

Після введення числа у комірку спостерігається наступна картина: #######.

Вкажіть можливу причину такої ситуації.

варіанти відповідей

  під час введення числа зроблено помилку

недостатня ширина комірки для введеного числа

число введене у захищену комірку

неправильний тип даних введено в комірку

недопустиме виконання функції (ділення на ноль)

Запитання 8

Задано формулу:

=SUM(5; 10; 15)- 2*MIN(20; 40).

Яке значення поверне Excel в результаті обчислення?

варіанти відповідей

-10

0

15

20

10

Запитання 9

У клітинці А5 міститься число 10, у клітинці В5 - число - 7. Визначити результат функції: = OR (A5>5; B5>20)

варіанти відповідей

5

20

Хиба

Істина

ERROR

Запитання 10

У клітинці А3 міститься число 10, у клітинці В3 - число - 20. Визначити результат функції: = AND (A5<15; B5<>20)

варіанти відповідей

20

10

ІСТИНА

ХИБА

ERROR

Запитання 11

Яким буде результат обчислення за формулою: 

=IF(OR(A3>0;B1<>0);”Результат ІСТИНА”; ”Результат ХИБА”),

якщо значення в комірках A1=5, B1=0

варіанти відповідей

Результат ІСТИНА

Результат ХИБА

ERROR

#ДІЛЕННЯ/0!

Запитання 12

Вкажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

 Формула у Excel – це вираз, що починається зі знака "дорівнює" і може містити числа, тексти, посилання на комірки, знаки дій, дужки та функції

Після введення формули у клітинці відображується результат обчислень, а формулу можна побачити у рядку формул

 В електронних таблицях є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку), що прискорює розв’язання задач

Адреси комірок вигляду $В$3 чи $С$3 називаються відносними

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест