Табличний процесор Excel. Консолідація даних. Зведені таблиці

Додано: 31 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть формати даних у Microsoft Excel

варіанти відповідей

Дата

Грошові

Алфавітні

Відсоткові

Запитання 2

Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?

варіанти відповідей

1AZ23

AZ123

A123Z

123AZ

Запитання 3

Скільки клітинок міститься у діапазоні А3:В4

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Визначте, якими кольорами зафарбовано діапазони клітинок

варіанти відповідей

B11:E11 червоний

C2:G9 червоний

B11:E11 синій

A3:A7 синій

C2:G9 зелений

A3:A7 зелений

Запитання 5

Документ, створений в табличному процесорі називають:

варіанти відповідей

Рядком

Листом

Коміркою

Книгою

Запитання 6

Вкажіть розширення імені файлу, створеного в табличному процесорі

варіанти відповідей

.xls

.pdf

.excel

.xlsx

Запитання 7

Консолідація — це:

варіанти відповідей

статистичний аналіз даних 

обчислення загальних підсумків 

об'єднання значень із декількох діапазонів даних  

 графічне подання даних 

Запитання 8

Зведена таблиця — це:

варіанти відповідей

аналіз великих обсягів даних і прийняття обґрунтованих рішень 

графічне подання даних 

таблиця, що забезпечує фільтрування даних за вибраними стовпцями та підбиття проміжних підсумків

сортування, фільтрування та групування полів і елементів 

Запитання 9

Яка функція не може бути використана під час створення зведеної таблиці?

варіанти відповідей

Кількість значень 

Сума 

Округлення 

Максимум 

Запитання 10

Які дії можна виконати за допомогою зведеної таблиці?

варіанти відповідей

Застосувати статистичні функції до числових даних, підсумувати дані по категоріях і підкатегоріях, а також створити додаткові розрахунки і формули  

 Здійснити підбір параметра 

Підвести проміжні підсумки  

Фільтрувати, сортувати, групувати і форматувати підмножини даних 

Запитання 11

Виберіть призначення розділу ЗНАЧЕННЯ зведеної таблиці

варіанти відповідей

Використовуються для виведення підсумкових числових даних 

Використовується для фільтрування всього звіту на основі вибраного елемента 

Використовуються для виведення полів у вигляді заголовків рядків 

Використовуються для виведення полів у вигляді заголовків стовпців у верхній частині звіту 

Запитання 12

Вкажіть формулу для обчислення виразу

варіанти відповідей

(23,5+(-6,2)^3+45*(-3))/(34+(7,2)^2+44*2,2)

=(23,5+(-6,2)^3+45*(-3))/(34+(7,2)^2+44*2,2)

(23,5+(-6,2)^3+45*(-3))/(34+(7,2)^2+44*2,2)=

=(23,5+(-6,2)^3+45*(-3))*(34+(7,2)^2+44*2,2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест