Тарас Шевченко ("Сон","Кавказ", "І мертвим, і живим, і ненарожденним...")

Додано: 28 травня 2020
Предмет: Українська література, 9 клас
24 запитання
Запитання 1

Сам Т.Г.Шевченко назвав твір "Сон ("У всякого своя доля...")"

варіанти відповідей

поемою

комедією

посланням

драмою

Запитання 2

За визначенням літературознавців , твір "Сон ("У всякого своя доля...")" за жанром -

варіанти відповідей

лірико-епічна поема

соціально-побутова поема

сатирична поема

поема-послання

Запитання 3

Твір "Кавказ" за жанром -

варіанти відповідей

ліричний вірш

поема-послання

соціально-побутова поема

сатирична поема

Запитання 4

Твір "І мертвим , і живим , і ненарожденним..." за жанром -

варіанти відповідей

сатирична поема

ліричний вірш

поема-послання

соціально - побутова поема

Запитання 5

Епіграф Дух истины, его же мірь не можеть пріяти, яко не видить его, ниже знаеть его має твір

варіанти відповідей

"Заповіт"

"Кавказ"

"Сон ("У всякого своя своя...")"

"І мертвим, і живим, і ненарожденним..."

Запитання 6

Якову де Бальмену присвячено твір

варіанти відповідей

"Кавказ"

"Заповіт"

"Катерина"

"Сон("У всякого своя доля...")"

Запитання 7

У поемі "Кавказ" наявний образ-символ

варіанти відповідей

Гефеста

Геракла

Атланта

Прометея

Запитання 8

Закликом Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю! завершується твір, у якому засуджено

варіанти відповідей

жорстоку народну мораль до жінки-покритки

загарбницьку політику Російської імперії

байдужість тогочасної української еліти

російського царя, царицю та міністрів

Запитання 9

Визначте, у якій послідовності територіально розгортаються події в поемі

"Сон ( "У всякого своя воля...")".

варіанти відповідей

Україна - Петербург - Сибір

Сибір - Петербург - Україна

України - Сибір - Петербург

Петербург - Україна - Сибір

Запитання 10

Довелось запить з московської чаші московську отруту героєві твору

варіанти відповідей

"Кавказ"

"Катерина"

"Сон("У всякого своя доля...")"

"І мертвим, і живим, і ненарожденним..."

Запитання 11

У сцені перетворення царя-ведмедя на кошеня ("Сон ("У всякого своя доля...")") наявний (наявна)

варіанти відповідей

гумор

іронія

сарказм

гротеск

Запитання 12

"Сміливим маніфестом слова проти темного царства" Іван Франко назвав твір

варіанти відповідей

"Кавказ"

"Заповіт"

"Сон("У всягкого своя доля...")"

"І мертвим, і живим..."

Запитання 13

Сцена генерального мордобитія передає сутність царської політики самодержавства в

варіанти відповідей

поемі-посланні

ліричному вірші

сатиричній поемі

соціально-побутовій поемі

Запитання 14

І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь - повчає герой твору

варіанти відповідей

"Кавказ"

"Заповіт"

"Сон ("У всякого своя доля")"

"І мертвим, і живим, і ненарожденним..."

Запитання 15

Шафарика, Коллара й Ганка згадано у творі

варіанти відповідей

"Кавказ"


"Заповіт"

"Сон ("У всякого своя доля...")"

"І мертвим, і живим, і ненарожденним..."

Запитання 16

Прочитайте уривок з поезії.


Од молдаванина до фіна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!


Виділене слово є прикладом

варіанти відповідей

іронії

гумору

гротеску

сарказму

Запитання 17

Картина Івана Їжакевича ілюструє твір

варіанти відповідей

"Кавказ"


"Заповіт"

"Сон ("У всякого своя доля...")"

"І мертвим, і живим, і ненарожденним..."

Запитання 18

"Цар волі" у поемі "Сон" ("У всякого своя доля...") є алюзією на образ

варіанти відповідей

козаків

декабристів

Ісуса Христа

Павла Полуботка

Запитання 19

Заклик Борітеся - поборите,вам Бог помагає! звучить у творі

варіанти відповідей

"Кавказ"


"Заповіт"

"Сон ("У всякого своя доля...")"

"І мертвим, і живим, і ненарожденним..."

Запитання 20

Словами із твору "І мертвим, і живим, і ненарожденим..."

Прочитайте знову

Тую славу.

Од слова до слова,

Не минайте ані титли,

Ніже тії коми...

Т.Шевченко закликає своїх сучасників


варіанти відповідей

здобувати знання

вивчати життєписи українських героїв

дбати про розвиток української культури

знати свою історію, щоб не повторювати помилок минулого

Запитання 21

Героїню поеми "Сон", чий портрет подано у рядках

...небога

Мов опеньок засушений,

Тонка, довгонога,

Та ще налихо, сердешне,

Хита головою...,

Ліричний герой зустрів

варіанти відповідей

в Україні

у царському палаці

у Сибіру

на вулицях міста

Запитання 22

Прийом сну в поемі "Сон ("У всякого своя доля")" використано, щоб

варіанти відповідей

створити відчуття нереальності того, що відбувається

глибше розкрити внутрішній світ ліричного героя й психологічно вмотивувати його вчинки

композиційно об'єднати різноплановий матеріал і широкі географічні межі перебування ліричного героя

пророкувати майбутнє

Запитання 23

У рядках з поеми "Кавказ" "...Лягло костьми, / Людей муштрованих чимало.

А сльоз, а крові? / Напоїть всіх імператорів би стало / З дітьми і внуками , втопить / В сльозах удов'їх" автор втілює ідею

варіанти відповідей

гнівного осуду загарбницької політики російського самодержавства

оспівування могутності російської армії

зображення страждань нещасних

захоплення політикою Російської імперії

Запитання 24

У рядках Доборолась Україна до самого краю. Гірше ... свої діти її розпинають пропущено слово

варіанти відповідей

німця

ляха

могола

турка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест