те с то в і з а в д а н н я для ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Людина і світ, 11 клас
5 запитань
Запитання 1

Сукупність якостей, що постійно розвиваються та поступово перетворюють біологічну істоту на культурну люд яну називають:

варіанти відповідей

А спадковість:

Б індивідуальність:

В колективність:

Г соціальність

Запитання 2

Латинською мовон ■ homo educandus означає:

варіанти відповідей

А людина, що творить;

Б людина розумна, яка досліджує:

В людина, що виховує ться і здатна до навчання:

Г людина, що здатна до постійного оновлення своїх знань. 

Запитання 3

Шляхом переселені ш українців до внутрішніх губерній Російської імперії утворилася діаспора: 

варіанти відповідей

А південна:

Б північна:

В східна:

Г західна.

Запитання 4

 Культура окремої соціальної групи, яка чимось відрізняється від загальної культури, що панує в суспільстві, називається: 

варіанти відповідей

А контркультура;

Б субкультура;

В локальна культура:

Г національна культура.

Запитання 5

Головним принципом держави є:

варіанти відповідей

А виборність:

Б конституціоналізм:

В самоврядування:

Г суверенітет.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест