Теги HTML

Додано: 4 квітня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Копія з тесту: Теги HTML
30 запитань
Запитання 1

Слова в кутових дужках називаються...

варіанти відповідей

атрибути

команди

 значення

теги

Запитання 2

Заголовок документа поміщають в теги ...

варіанти відповідей

<HTML>...</HTML>

<BODY>...</BODY>

 <HEAD>...</HEAD>

Запитання 3

Зміст документу,який відображається на сторінці, розташовується між тегами ...

варіанти відповідей

<HTML>...</HTML>

<BODY>...</BODY>

<TITLE>...</TITLE>

<HEAD>...</HEAD>

Запитання 4

Назва веб-сторінки розміщується між тегами розташовується між тегами ...

варіанти відповідей

<HTML>...</HTML>

<BODY>...</BODY>

<TITLE>...</TITLE>

<HEAD>...</HEAD>

Запитання 5

Теги бувають:...


варіанти відповідей

додатні та від'ємні

довгі та короткі

 парні та непарні

позитивні та негативні

Запитання 6

Усі теги розміщуються у ...

варіанти відповідей

круглих дужках, ()

кутових дужках, <>

лапках, " "

квадратних дужках, [ ]

Запитання 7

Тег <p align> призначений для ...

варіанти відповідей

перейти в новий рядок

 встановити стиль шрифту

вирівнювання абзацу

 змінити колір фону сторінки

Запитання 8

Які теги використовують для створення нумерованого списку?

варіанти відповідей

<ul>...</ul>

 <ol>...</ol>

<li>...</li>

<font>...</font>

Запитання 9

Які теги використовують для створення маркерованого списку?

варіанти відповідей

<ul>...</ul>

 <ol>...</ol>

<li>...</li>

<font>...</font>

Запитання 10

Що таке HTML?

варіанти відповідей

 Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Запитання 11

За допомогою якого тега можна вставити малюнок?

варіанти відповідей

<pic>

<img>

<picture>

<image>

Запитання 12

У якому форматі або з яким розширенням слід зберегти текстовий файл, щоб він став веб-документом?

варіанти відповідей

.trt

 .txt

.html

.css

Запитання 13

Обов'язковий атрибут тегу, який додає зображення

варіанти відповідей

align=""

src=""

 alt=""

bgcolor=""

Запитання 14

Який тег використовують для позначення абзацу?

варіанти відповідей

 <p>

<h3>

 <br>

<txt>

Запитання 15

Який атрибут задає розташування зображення на сторінці?

варіанти відповідей

 align

background

order

Запитання 16

Яке розташування зображення на сторінці встановлюється автоматично?

варіанти відповідей

 з лівого краю

по ширині

з правого краю

по центру

Запитання 17

Яким тегом закінчується гіпертекстовий елемент?

варіанти відповідей

</end>

</body>

</!DOCTYPE HTML>

</html>

Запитання 18

За допомогою якого атрибуту задається малюнок фону?

варіанти відповідей

bgcolor

  background

src

align

Запитання 19

Тег <FONT> призначений для:

варіанти відповідей

позначення підкреслення для групи символів

настраювання кольору, накреслення, розміру для групи символів

 визначення місця розташування заголовка

Запитання 20

Тег <TITLE> призначений для :

варіанти відповідей

визначення заголовку документа, в якому міститься його ключовий опис

вставлення тексту в комірку таблиці

визначення заголовка вікна, в якому відображатиметься документ

Запитання 21

Який із заголовків є найменший?

варіанти відповідей

Н1

Н2

Н3

Н4

Запитання 22

Який із заголовків є найбільший?

варіанти відповідей

Н1

Н2

Н3

Н4

Запитання 23

Якщо тег має декілька параметрів, то вони відокремлюються між собою за допомогою ..

варіанти відповідей

 знаків „кома”

 знаків „пробіл”

знаків „двокрапка”

знаків „тире”

Запитання 24

Закриваючий тег відрізняється від відкриваючого наявністю перед іменем тегу символу ...

варіанти відповідей

  /

 <

 \

 $

Запитання 25

Весь текст та всі теги змістовної частини документу знаходиться між тегами ...

варіанти відповідей

<title> та </title>

<body> та </body>

<head> та </head>

Запитання 26

Для того, щоб вставити зобрження використовуємо тег...

варіанти відповідей

<img src>

<p>

<a href>

<p align>

Запитання 27

Вкажіть номери рядків в яких допущені помилки при написанні програми

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

Запитання 28

До обов'язкових міток відносяться:

варіанти відповідей

<html>, <head>, <title>, <body>

<html>, <head>, <title>, <br>

<html>, <head>, <ol>, <body>

<html>, <font>, <title>, <body>

Запитання 29

Що означає даний контейнер:

<img src="html.png" width="20%" height="20%"> 

варіанти відповідей

Малюнок по висоті і ширині буде зменшений на 20 %

Малюнок по ширині і висоті буде зменшений на 20 %

Малюнок по висоті буде зменшений на 20 %

Малюнок по ширині буде збільшений на 20 %

Запитання 30

Виберіть теги, які відносяться до оформлення тексту

варіанти відповідей

<B>

<I>

<U>

<H1>

<img>

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест