Текстовий процесор 5 клас

Додано: 10 лютого 2022
Предмет: Інформатика, 5 клас
Тест виконано: 210 разів
29 запитань
Запитання 1

Microsoft Word - це

варіанти відповідей

текстовий процесор

текстовий редактор

табличний процесор

редактор презентацій

Запитання 2

Операції над фрагментами тексту

варіанти відповідей

створення

редагування

копіювання

переміщення

форматування

видалення

Запитання 3

Алгоритм збереження текстового документа

варіанти відповідей

Контексне меню - зберегти

пуск - всі програми - зберегти

Файл - зберегти

Запитання 4

Що таке форматування тексту?

варіанти відповідей

Внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців тощо.

Збереження текстового документа у файлі, відкриття текстового файлу в текстовому процесорі та інше

Розміщення в документі графічних зображень, таблиць, діаграм тощо.

Введення тексту з використанням клавіатури.

Запитання 5

Списки яких типів можна створити в текстовому документі Word 2010?

варіанти відповідей

Символ 1 і крапка, символ 1 і дужка, літера а і дужка

Марковані, нумеровані, або багаторівневі.

Довгі, короткі, середні.

Зірочка, мінус, літера, більше

Запитання 6

Виправлення помилок, доповнення та зміна тексту – це …

варіанти відповідей

форматування

редагування

збереження документа

відкриття документа

Запитання 7

При введенні тексту між словами завжди ставиться

варіанти відповідей

пропуск

кома

два пропуски

двокрапка

Запитання 8

Обери значок програми MIcrosoft Word

варіанти відповідей
Запитання 9

Курсор – це…

варіанти відповідей

клавіша на клавіатурі;


мітка на екрані монітора, яка вказує позицію, в якій буде відображений символ, введений з клавіатури;

пристрій введення текстової інформації;

Запитання 10

Символ ліворуч від курсора можна видалити за допомогою клавіші

варіанти відповідей

Delete

Enter

Backspace

Запитання 11


Малюнок, фотографія, схема, організаційна діаграма в текстовому документі - це

варіанти відповідей

Текстові об'єкти

Графічні об'єкти

Запитання 12

Для введення великої літери у текстових процесорах одночасно з алфавітною клавішею слід натиснути клавішу

варіанти відповідей

Alt

Shift

Enter

Запитання 13

Новий абзац можна створити за допомогою клавішi

варіанти відповідей

Delete

Enter

Shift

Запитання 14

Яку комбінацію клавіш потрібно натиснути, щоб виконати команду Вставити?

варіанти відповідей

Ctrl+V


Ctrl+X

Ctrl+А

Запитання 15

Яку комбінацію клавіш потрібно натиснути, щоб виконати команду Копіювати?

варіанти відповідей


Ctrl+А


Ctrl+C

Ctrl+V

Запитання 16

Яку комбінацію клавіш потрібно натиснути, щоб виконати команду Вирізати?

варіанти відповідей

Ctrl+V


Ctrl+X

Ctrl+C

Запитання 17

У текстовому процесорі можна:

варіанти відповідей

додавати текст

редагувати

зберігати

додавати малюнки, таблиці

створювати презентації

Запитання 18

Який вид списку зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Маркований

Нумерований

Багаторівневий

Запитання 19

Для вставки таблиці в WORD потрібно виконати послідовність дій:

варіанти відповідей

А) Розмітка сторінки => Таблиця => Вставити

Б) Вставка => Таблиця => Вставити таблицю

В) Вид => Таблиці => Вставка таблиць

Запитання 20

Вкажіть основні об'єкти таблиці.

варіанти відповідей

Клітинка, рядок

Клітинка, стовбець, рядок

Клітинка, стовбець, рядок, графічне зображення

Клітинка

Запитання 21

На малюнку зображено:

варіанти відповідей

Маркований

Нумерований

Багаторівневий

Даний фрагмент тексту не є списком

Запитання 22

Основним об'єктом текстових процесорів є текстовий документ, який складається із ...

варіанти відповідей

символів

слів

речень

абзаців

Запитання 23

При введенні тексту між словами завжди ставиться:

варіанти відповідей

 1 пропуск

 2 пропуска

кома

 двокрапка

Запитання 24

Малюнок, фотографія, схема/діаграма в текстовому документі - це

варіанти відповідей

текстові об'єкти

графічні об'єкти

схематичні об'єкти

Запитання 25

Оберіть операції форматування тексту (символів)

варіанти відповідей

видалення символів

колір символів

вставляння символів

розмір символів

накреслення символів (курсив (к)напівжирним (ж)підкресленим (ч))

Запитання 26

Проаналізуй структуру таблиці, наведеної на малюнку.

Познач рядок, у якому подано кількість рядків і стовпців у таблиці.

варіанти відповідей

5 рядків, 4 стовпця

5 рядків, 5 стовпців

4 рядка, 5 стовпців

Запитання 27

Для того, щоб обрати шрифт тексту потрібно скористатися інструментом  на вкладці Основне позначеним цифрою

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 28

Для того, щоб змінити колір тексту потрібно скористатися інструментом  позначеним цифрою

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 29

Яка буває орієнтація сторінок?

(обери всі правильні варіанти відповіді)

варіанти відповідей

книжкова

 текстова

стовпчикова

колонтитульна

альбомна

розривна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест