12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Текстовий процесор

Додано: 5 березня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 73 рази
30 запитань
Запитання 1

Яке розширення має файл текстового документа, cтвореного у програмі MS Word?варіанти відповідей

 .exe

  .mp4

  .txt

  .docx

Запитання 2

Текстовий курсор - це ...


варіанти відповідей

найменший елемент зображення на екрані

блимаюча вертикальна позначка, що вказує на поточне місце в документі

позначка у вигляді стрілки, що переміщується на екрані за допомогою миші

нічого

Запитання 3

До основних функцій текстового процесору MS WORD відноситься:


варіанти відповідей

створення таблиць і виконання розрахунків по ним

  редагування тексту, форматування тексту, виведення тексту на друк


  розробка графічних додатків


  створення презентацій

Запитання 4

Якою клавішею можна скористатись, щоб УСІ букви друкованого тексту були великі?


варіанти відповідей

Tab

  Shift


  Caps Loсk


  Ctrl

Запитання 5

При введенні тексту між словами завжди ставитьсяваріанти відповідей

кома

два пропуски

пропуск

крапка

Запитання 6

 Для створення нового абзацу натискається клавіша...варіанти відповідей

пропуск

Ctrl

Enter

Esc

Запитання 7

В текстовий документ можна вставити фотографію.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Оберіть інструмент (інструменти) - вирівнювання символів

варіанти відповідей

771195_1613996643.png

Запитання 9

Текстовий редактор - це програма, призначена для створення та опрацювання . . .

варіанти відповідей

звуків

текстів

відео

малюнків

Запитання 10

Який об'єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: шрифт, накреслення, розмір, колір.

варіанти відповідей

сторінка

абзац

символ

список

Запитання 11

Який об'єкт в середовищі текстового процесора має такі параметри форматування:

 розмір полів, орієнтація, розмір паперу?

варіанти відповідей

сторінка

абзац

символ

список

Запитання 12

 Який фрагмент тексту буде виділено під час натиснення сполучення клавіш CTRL+A:

варіанти відповідей

  Абзац

  

Весь документ

  

Рядок

   

Слово

Запитання 13

Оберіть всі дії, які можна виконати в текстовому процесорі

варіанти відповідей

форматування таблиць

редагування та форматування списків

створення бази даних

форматування колонок

дизайну сайту

Запитання 14

Як називається цей вид форматування?

варіанти відповідей

Нумерований список

Маркований список

Багаторівневий

Складний список

Запитання 15

Як називається цей вид списку?

варіанти відповідей

Нумерований список

Багаторівневий список

Маркований список

Колонтитульний список

Запитання 16

Якими символами може нумеруватися список?

варіанти відповідей

Малюнок або літера

Число або літера

Маркер або літера

Число або маркер

Запитання 17

Для додавання графічних об'єктів до текстового документа призначені інструменти на вкладці:

варіанти відповідей

Посилання

Розмітка сторінки

Вставлення

Файл

Запитання 18

Як називається цей вид списку?

варіанти відповідей

Нумерований список

Маркований список

Багаторівневий

Складний список

Запитання 19

На яку кнопку необхідно натиснути, щоб змінити колір тексту?

варіанти відповідей
Запитання 20

Запустити на виконання програму Microsoft Word можна за допомогою значка

варіанти відповідей
Запитання 21

Для введення великої літери у текстових процесорах одночасно з алфавітною клавішею слід натиснути клавішу

варіанти відповідей

Ctrl

Shift

Alt

Tab

Запитання 22

За допомогою яких клавіш можна видалити зайвий символ в тексті?

варіанти відповідей

Enter

Delete

Backspace

Tab

CapsLock

Запитання 23

Для вставлення таблиці до текстового документа

в Microsoft Word використовують:

варіанти відповідей

Ctrl+Shift+Пропуск

Вставлення -->Таблиця

Файл -->Таблиця

Вставлення -->Друк

Запитання 24

Графічними об'єктами текстового документа є:

варіанти відповідей

Слово

Фотографія

Абзац

Малюнок

Запитання 25

У середовищі текстового процесора можливі такі

параметри вирівнювання абзаців:

варіанти відповідей

за лівою межею

за правою межею

по центру

за шириною

Запитання 26

Як називають послідовність абзаців, що мають спільну

позначку (маркер або номер)?

варіанти відповідей

Абзац

Список

Шаблон

Колонтитул

Запитання 27

Визнач,  які дії редагування та форматування були виконані над елементами таблиці.

варіанти відповідей

додавання стовпців

затінення кольором

поділ клітинок

об'єднання клітинок

додавання рядків

змінення висоти рядка

Запитання 28

Які команди потрібно виконати для додавання таблиці?

варіанти відповідей

На вкладці Вставлення в групі Таблиці клацнути кнопку Пуск  

На вкладці Вставлення в групі Таблиці натиснути кнопку Таблиця

У вікні Абзац установити кількість стовпців і рядків

У вікні Вставлення таблиці встановити кількість стовпців і рядків

Запитання 29

Для чого в документі використовують таблиці?

варіанти відповідей

для впорядкування даних

гарно виглядає

для наочного подання даних

у документі мусить бути таблиця

Запитання 30

Оберіть об'єкти таблиці


варіанти відповідей

 Стовпець

Заголовок

Клітинка

Рядок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест