1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Тектонічна будова України

Додано: 9 листопада 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 18 разів
21 запитання
Запитання 1

Великі ділянки земної кори, що обмежені глибинними розломами, називаються…

варіанти відповідей

формами рельєфу

тектонічними структурами

мантійними структурами

географічними структурами

Запитання 2

Найбільшими тектонічними структурами є…

варіанти відповідей

платформи і області складчастості

плити і щити

рівнини і гори

низовини і височини

Запитання 3

Платформа має двошарову будову:

варіанти відповідей

знизу залягає вапняк, а над ним – глина

знизу залягає кристалічний фундамент, а над ним – осадовий чохол

знизу залягає осадовий чохол, а над ним – кристалічний фундамент 

знизу залягає мантія, а над нею - земна кора

Запитання 4

Ділянки платформ, де кристалічні породи виходять на поверхню, називають:

варіанти відповідей

щитами

плитами

кряжами

западинами

Запитання 5

Ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом – це…

варіанти відповідей

кряж

щит

западина

плита

Запитання 6

Укажіть назву платформи, на якій лежить більша частина території України:

варіанти відповідей

Західноєвропейська

Східноєвропейська

Скіфська 

Євразійська

Запитання 7

У межах складчастої області на території України розрізняють:

варіанти відповідей

Карпатську складчасту споруду

Дніпровсько-Донецьку западину

Український кристалічний щит

Волино-Подільську плиту

Запитання 8

Укажіть якою цифрою позначена на картосхемі тектонічної будови України Причорноморська западина:445189_1604948829.jpg

варіанти відповідей

9

10

11

12

Запитання 9

255824_1604948950.jpgУкажіть, яка тектонічна структура позначена на картосхемі цифрою 7: 

варіанти відповідей

Український щит

Волино-Подільска плита

Дніпровсько-Донецька западина

Донецька складчаста споруда

Запитання 10

Укажіть тектонічну структуру, у межах якої поширені виходи на поверхню кристалічних порід архейсько-протерозойського віку: 466467_1604949069.jpg

варіанти відповідей

Донецька складчаста споруда

Український щит

Передкарпатський прогин

Волино-Подільська плита

Запитання 11

На якій тектонічній структурі в Україні найбільш поширені відклади кам'яновугільного періоду палеозойської ери? 

варіанти відповідей

Донецька складчаста споруда

Український щит

Волино-Подільська плита

Дніпровсько-Донецька западина

Запитання 12

Яка із зазначених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?

варіанти відповідей

Дніпровсько-Донецька западина - Придніпровська височина

Донецький кряж - Придніпровська низовина

Донецька складчаста споруда - Приазовська височина

Скіфська плита- Північнокримська рівнина

Запитання 13

Укажіть основну причину переважання в Україні рівнинного рельєфу:

варіанти відповідей

поширення четвертинного зледеніння

особливості тектонічної будови

поширення осадових гірських порід

дія екзогенних факторів

Запитання 14

Укажіть, для якої тектонічної структури характерні такі ознаки: "Складена потужною товщею порід різного віку, які зім'яті у складки, переважають кайнозойські відклади. Тектонічні рухи у кількох епохах спричинили складну будову системи. Багатокілометрова товща осадових відкладів має ритмічну шаруватість (так званий "фліш")":

варіанти відповідей

Донецька складчаста споруда

Український щит

Воронезький крісталічний масив

Карпатська складчаста споруда

Запитання 15

Яка тектонічна структура України смугою завширшки 250 км простягається майже на 1 000 км уздовж правого берега Дніпра і далі виходить до Азовського моря?

варіанти відповідей

Волино-Подільська плита

Причорноморська западина

Український щит

Дніпровсько-Донецька западина

Запитання 16

Як називається географічна карта, на якій показують різні за віком, характером будови й силою рухів ділянки земної кори? 

варіанти відповідей

Геологічна карта

Тектонічна карта

Фізична карта

Економічна карта

Запитання 17

 Укажіть тектонічну структуру, що лежить в основі Донецького кряжа, область:

варіанти відповідей

альпійської складчатості

каледонської складчатості

герцинської складчатості

докембрійської складчатості

Запитання 18

Видовжена ділянка земної кори, в межах якої тривалий час відбувалися давні й продовжуються сучасні рухи земної кори – це…

варіанти відповідей

рухомий пояс

астеносфера

 платформа


мантія

Запитання 19

У якій частині України розташована Карпатська складчаста система?

варіанти відповідей

західній

північній

східній

південній

Запитання 20

Будову й рухи земної кори вивчає…

варіанти відповідей

метеорологія

тектоніка

економіка

ландшафтознавство

Запитання 21

Виберіть три низовини України

варіанти відповідей

Закарпатська

Причорноморська

Північнопольська

Прикубанська

Західносибирська

Поліська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест