Тема 1-5

Додано: 26 березня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 9 разів
50 запитань
Запитання 1

Які історичні джерела створюють найбільш повну картину господарського життя людей часів кам’яного віку?

варіанти відповідей

писемні

речові

етнографічні

усні

Запитання 2

Найдавнішу людину називали людиною вмілою, тому що вона:

варіанти відповідей

займалася збиральництвом плодів та ягід

виготовляла найпростіші знаряддя праці

полювала на диких творин

користувалась вогнем

Запитання 3

За ___________ мисливці тієї доби навчилися користуватися луком і стрілами,

лижами, човнами, навчилися рибалити, приручили собаку

варіанти відповідей

мезоліту

бронзового віку

раннього залізного віку

енеоліту

Запитання 4

Доповніть твердження


Для неоліту характерно...

(3 пункта)

варіанти відповідей

розведення свиней, овець та корів

винахід лука і стріл, човніів та рибальських приладь

винахід звукового (фонетичного) письма

початок виготовлення керамічного посуду

перехід від збиральництва до землеробства

поява релігійних вірувань

започаткування родоплеменного устрою

Запитання 5

Назва кульутури, яку вікрив Вікентій Хвойка

варіанти відповідей

черняхівська культура

культура кулястих амфор

зрубна культура

трипільська культура

Запитання 6

Оберіть назву археологічної культури основним заняттям якої було скотарство

варіанти відповідей

Трипільська

Буго-дністровська

Мезолітична

Середньостогівська

Запитання 7

У якій історичний період на території України для виготовленя знарядь праці почали використовувати сплав міді та олова?

варіанти відповідей

неоліт

енеоліт

бронзовий вік

ранній залізний вік

Запитання 8

Чи правильне твердження?


Проникнення сарматів у степи Північного Причорномор'я на межі ІІІ -ІІ ст. до н.е. супроводжувалось витісненням скіфів

1. у медиріччя Дону та Кубані

2. у пониззя Дніпра та на Кримський півострів

варіанти відповідей

обидва вірні

тільки 1-ий

тільки 2-ий

обидва не вірні

Запитання 9

Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва

варіанти відповідей

Тіра

Херсонес

Ольвія

Фанагорія

Запитання 10

Проаналізуйте наведені твердженя та вкажіть правильне

варіанти відповідей

сармати виготовляли характерну мальовану кераміку з використанням червоної, чорної та жовтої фарб

Салтівська кульутра сформувалась на території Аварського каганату

перехід від привласнювальних форм господарства (полювання, збиральництво) до відтворювальних (скотарство, землеробство) відбувся у неоліт

Київ було засновано у І ст.

Запитання 11

Перші писемні згадки про венедів зустрічаються в працях

варіанти відповідей

давньогрецьких істориків

давньоримських істориків та географів

візантійських істориків

арабських істориків та георграфів

Запитання 12

До якого періоду належать події, описані візантійським істориком:

«Тепер слов'яни бушують повсюдно... Вони спустошили та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на свойї без страху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв… Зіслов'янилась вся наша земля і стала варварською»?

варіанти відповідей

 III - IV ст.

 V - VII ст.

VIII - IX ст.

X - XI ст.

Запитання 13

Які племена М.С. Грушевський вважав предками українського народу?

варіанти відповідей

антів

готів

гунів

аварів

Запитання 14

Цифрою 5 позначено стоянку

варіанти відповідей

Королеве

Кирилівка

Межиріч

Киїк-коба

Запитання 15

Вкажіть назву племінного союзу, на території якого виникла Давня Русь

варіанти відповідей

сіверяни

волиняни

деревляни

поляни

Запитання 16

Вкажіть іншу назву варягів

варіанти відповідей

угри

гуни

нормани

венеди

Запитання 17

Вкажіть правильне твредження

варіанти відповідей

шлях "із варяг в греки" пов'язував Біле та Чорне море

Русь- Україна була середньовічною імперією, в якій крім давніх українців - державотворчого народу-мешкали інші народи

тризуб був офіційним гербом Київської держави

Київська держава була другою формою української державності

Запитання 18

У результаті якої події і Києві утвредилась династія Рюриковичів?

варіанти відповідей

захоплення Києва князем Олегом

хрещення князя Аскольда

посольства княгині Ольги до Константинополя

розгрому князем Святославом Хазарського каганату

Запитання 19

Про якого князя йде мова у літописі?

дійшовши [до] Дунаю, скликав дружину, і став радитися, і повідав їм річ цесареву. Сказала тоді дружина Ігорева: «Да якщо так говорить цесар, то чого нам більше од сього хотіти — не бившись, узяти золото, і сéребро, і паволоки? Бо хто відає, хто подолає — чи ми, чи вони? Чи з морем хто в згоді? Се ж не по землі ми ходимо, а по глибині морській, і спільна смерть усім». І послухав їх Ігор, і повелів печенігам пустошити Болгарську землю. А сам, узявши в греків золото і паволоки на всіх воїв, він вернувся назад і прийшов до Києва, до себе.

варіанти відповідей

Олег

Володимир

Ігор

Святослав

Запитання 20

Більше вже не хочу мститися, хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три голубці...- з такими словами велика княгиня київська Ольга звернулась до

варіанти відповідей

полян

сіверян

деревлян

волинян

Запитання 21

Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність князя

варіанти відповідей

Аскольда

Олега

Ігоря

Святослава

Запитання 22

У яких твердженнях йдеться про князя Володимира Святославича?

1. сприяв обранню першого митрополита з рисичів - Іларіона

2. запровадив у КР християнство як державну релігію

3. був перший християнин з-поміж київських князів

4. розпочав воєнні дії в Болгарії, підкоривши згодом майже 80 міст та містечок

5. почав карбувати перші руські монети

варіанти відповідей

2,5

1,3

3,4

2,3

Запитання 23

Позначте факт, що стосується життя й діяльності Ярослава Мудрого

варіанти відповідей

успадкував владу від князя Святослава

за часів його правляння побудовано Софійський собор у Києві

наодноразово влаштовував походи проти Візантії

за його наказом була споруджена Десятинна церква

Запитання 24

Укажіть ім'я князя, за якого відбулося хрещення Русі

варіанти відповідей

Володимир Мономах

Святослава Ігоревич

Ярослав Мудрий

Володимир Великий

Запитання 25

Причина існування на Русі до Х ст. звичаю кровної помсти

варіанти відповідей

культурні зв'язки русичів з народами степу, від яких і був перейнятий цей звичай

відсутність у суспільстві публічної влади, яка могла б покарати злочинця, керуючись законом

імпульсивність і особлива жорстокість русичів, як і багатьох інших тогочасних народів

переважання традицій розвитку суспільства над державними законами

Запитання 26

Ім'я князя, родину якого зображено на поданій мініатюрі з "Ізборника", а також назва храму, будівниицтво якого він започаткував:

варіанти відповідей

Володимир Великий, Десятинна церква

Мстислав Володимирович, Спасо-Преображенський собор

Святослав Ярославич, Успенський собор Києво-Печерської лаври

Ярослав Мудрий, Софійський собор

Запитання 27

Укажіть, хто написав написав "Повчання дітям"

варіанти відповідей

Мстислав Володимирович

Володимир Мономахом

Василько Ростиславович

Всеволод Ярославич

Запитання 28

Назва народу, який був найбільшою небезпекою для Русі у другій половині ХІ-ХІІ ст

варіанти відповідей

тюрки

половці

хозари

печеніги

Запитання 29

Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в ХІІ ст на початку ХІІІ ст. було наслідком

варіанти відповідей

монгольської навали

політичної роздробленості

розпад тріумвірату Ярославичів

господарського занепаду Києва

Запитання 30

Визначте поняття:

Селянська територіальна община у давньоруській державі. Вона являла собою сусідську громаду, оскільки об'єднувала населення одного або кількох селищ

варіанти відповідей

верв

погост

полюддя

урок

Запитання 31

Укажіть назву зображеного нижче храму:

варіанти відповідей

Кирилівська церква

Софійський собор

Васильвська церква

Десятинна церква

Запитання 32

Галичину і Волинь в єдину державу об'єднав князь

варіанти відповідей

Іван Берладник

Даниило Галицький

Роман Мстиславович

Ярослав Осмомисл

Запитання 33

1238 р. під Дорогочином військо князя Даниила Галицького завдало поразки

варіанти відповідей

монголам

угорцям

полякам

хрестоносцям

Запитання 34

«…Татари пішли проти Русі і вчинили жахливі вбивства в землі Русі, зруйнували міста та фортеці і повбивали людей, обложили Київ, який був столицею Русі, і після тривалої облоги взяли його і вбили жителів цього міста; це місто було великим і дуже багатолюдним, а тепер… ледве чи є тепер там двісті будинків, а людей тих вони тримають у найтяжчому рабстві» — в уривку з джерела йдеться:

варіанти відповідей

про наслідки монгольської навали 

про причини монгольської навали 

про передумови монгольської навали 

про мету монгольської навали

Запитання 35

Про яке князівство історик О.Субтельний написав, що воно було:

"...або як найсхідніший форпост католицького Заходу, або ж як найзахідніший - православного Сходу"?

варіанти відповідей

Чернігово-Сіверське

Переяславське

Київське

Галицько-Волинське

Запитання 36

Укажіть назву зображеної на фото ікони:

варіанти відповідей

Луцька ікона Богородиці

Вишгородська ікона Богородиці

Холмська ікона Догородиці

Дорогобузька ікона Богородиці

Запитання 37

Більшість українських земель були закріплені за Великим князівством Литовським внаслідок

варіанти відповідей

договору між Казимиром ІІІ та Ольгердом

русько-литовської війни

договору з Кримським ханством

битви з татарами на р. Сині Води

Запитання 38

Укажіть, у результаті якої події відбулось приєднання Київщини, Переяславщини і частини Чернігівського до Великого князівства Литовського

варіанти відповідей

укладення Кревської унії

укладення Городельської унії

Грюнвльдська битва

битв поблизу Синік Вод

Запитання 39

Кревська унія передбачала

варіанти відповідей

утворення тимчасового війського союзу Польщі та Литви

оголошення православ'я державною релігією

приєднання литовських, українських та білоруських земель до корони Польської

утворення держави Річ Посполита

Запитання 40

Назву якого історико-географічного регіону пропущено у фрагменті джерела?

«Княжата Коріатовичі, прийшовши в землю, увійшовши в приязнь з отаманами, почали землю від татар боронити і баскакам данину перестали давати... Вирубавши ліс, вимурували город Кам'янець. І так усі городи помурували і всю землю ____ засіли».

варіанти відповідей

Поділля

Волинь

Закарпаття

Галичина

Запитання 41

У якомі році сталася подія, описана М. Грушевським:

"Литовські пани завзяли ся не давати Київа Олельковичам, а повернути його на звичайну провінцію й післати туди воєводою Литвина, Мартина Гаштовта."

варіанти відповідей

1387

1434

1471

1482

Запитання 42

Чим уславилися магнати та князі П. Лянцкоронський, О. Дашкович, С. Пронський, Д. Виневецький та К. Острозький

варіанти відповідей

створення перших фільварків на українських землях

витступом проти Брестської (Берестейської) унії

підтримкою української культури

організацією боротьби козаків із татарсько-турецькими нападами

Запитання 43

Наслідок переходу кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії

варіанти відповідей

створення мануфактур у Кримському ханстві

руйнівні грабіжницькі напади татар на наші землі

остаточний перехід до землеробства і осілості

зміцнення торгових звя'язків з Литвою і Польщею

Запитання 44

Про що йдеться з уривку з джерела?

"Ті з русинського народу, які ... не хотіли тягти ярмо й терпіти владу місцевих панів, йшли в далекі краї, тоді ще не заселені, й здобували собі право на свободу.."

варіанти відповідей

причини виникнення українського козацтва

наслідки монгольської навали

боротьбу Литви і Польщі за Галицько-Волинську спадщину

ліквідацію Київського і Волинського удільних князівств

Запитання 45

Магдебурзьке право - це

варіанти відповідей

право міста на самоврядування

підпорядкування німецькому місту Магдебургу

дозів чужим купцям торгувати в містах

об'єднання ремісників у цехи

Запитання 46

Які твердження стосуються князя Костянтина Івановича Острозького?

1. перший удільний київський князь з литовської правлячої династії, провадив самостійну від центра політику, карбував власну монету

2. перебував на найвищих державних посадах у Великому князівстві Литовському:був гетьманом, каштеляном Віленського та Трокайського замків

3.виступав проти умов Кревської унії, був визнаний польським королем Ягайлом довічним правителем Литовського князівства

4. титутувався "князем Полодії і воєводою Мукачевського", мав за столицю Мукачеве, поблизу якого заснував монастир з бібліотекою

5. очолював військо Великого князівства Литовського в битві під Оршею проти Московії

варіанти відповідей

2,4

3,4

1,4

2,5

Запитання 47

Вибіріть міста, які входили до складу Галицького князівства (3 відповіді)

варіанти відповідей

Дорогочин

Бакота

Львів

Берестя

Володимир

Белз

Перемишль

Запитання 48

У ХVІ ст. братства як громадські релігійні, культурно-просвітницькі організації міщан існували при:

варіанти відповідей

 православних церквах

греко-католицьких церквах

католицьких церквах

протестантських громадах

Запитання 49

У якому році відбулася описана подія? «Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно з попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезазначених народів одне, нерозрізнюване, неподільне тіло, одне зібрання, один народ, так що віднині у цього… неподільного народу… буде на вічні часи одна голова, не окремі государі, а один — король польський…»

варіанти відповідей

1385

1401

1413

1569

Запитання 50

Яка причина зумовила знелюднення в ХV - ХVІ ст. значних територій України і утворення Дикого Поля?


варіанти відповідей

входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

татарсько-турецькі набіги

польська експансія на українські землі

розширення кордонів Московської держави

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест