Тема 1

Додано: 17 листопада 2020
Предмет: Історія України
Тест виконано: 1 раз
20 запитань
Запитання 1

Серед руських князів виберіть тих, які належали до династії Рюриковичів.

варіанти відповідей

Ігор

Олег

Святослав

Ольга

Аскольд

Запитання 2

Встановіть відповідність між іменами князів та роками їх князювання.

А)Ігор; Б)Святослав; В)Ольга; Г)Олег

1)882-912рр; 2)912-945рр; 3)945-964рр; 4)964-972рр..

варіанти відповідей

1б,2г,3г,4в

 1г.2а,3в,4б

 1а,2б,3а,4г

1в,2в,3б,4а

Запитання 3

Оберіть ланцюжок, де київські князі розташовані в правильному хронологічному порядку.

варіанти відповідей

Олег, Ольга,Ігор, Святослав

 Олег, Святослав , Ольга, Ігор

Олег, Ігор, Ольга, Святослав

Ігор, Олег, Ольга, Святослав

Запитання 4

Терміни "уроки" і "погости" стосуються часів правління

варіанти відповідей


Ольги

Олега

 Святослава

Ігоря

Запитання 5

В якому році відбувся легендарний похід Олега на Константинополь, під час якого він наказав поставити кораблі на колеса, щоб обійти перешкоду?

варіанти відповідей

907

941

911

943

Запитання 6

В якому році відбулосі хрещення Русі?

варіанти відповідей

980

988

960

899

Запитання 7

Про кого йде мова в уривку з літопису: «Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: “Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, — хай буде проклят... ”».

варіанти відповідей

Ярослава Мудрого

Володимира Великого

Аскольда

Феодосія Печерського

Запитання 8

Визначте, про кого з історичних осіб йде мова:

           “На початку березня 972 року він повів воїнів на Київ. Біля порогів їх атакували печеніги, у бою більшість русичів разом з Великим князем загинуло. Літопис розповідає, що Куря наказав зробити з черепа князя чашу з написом ”Чужих бажаючи, свою погубив”.

варіанти відповідей

Аскольд

Святослав

Олег

Ігор

Запитання 9

Прочитайте уривок і визначте про якого князя йде мова.

«І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися і чорноризці стали множитися, і монастирі стали з’являтися… І придбав він (книги) , що ними почуваються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Бо як ото хто-небудь в землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять поживу вдосталь, – так і сей. Отець бо його… землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи книжнеє».

варіанти відповідей

Ярослава Мудрого

Ігоря Старого

Володимира Великого

Олега Віщого

Запитання 10

Дайте визначення поняття "уроки":

варіанти відповідей

Місце збору данини

Назва данини

Розмір данини

45 хвилин навчання

Запитання 11

Визначте, про кого з історичних осіб йде мова:

           “У 882 році, зібравши дружину з варягів, чуді, словенів та інших племен виступив на Київ. І довідався, що [тут] Аскольд і Дір удвох княжать. І мовив Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. Я єсмь роду княжого. А се — син Рюриків». І вбили вони Аскольда й Діра, і віднесли на гору, і погреб­ли на горі".

варіанти відповідей

Олег

Ігор

Святослав

Ольга

Запитання 12

Кому належать вислови: "Йду на Ви", "Мертві сорому не знають"? 

варіанти відповідей

Олег

Святослав

Аскольд

Ігор

Запитання 13

Про кого йде мова :

"...Коли ж почули деревляни, що він знову йде, порадилися де­ревляни з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе стадо, якщо не вб'ють його. Так і сей: якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить...". І убили деревляни (князя) і дружину його, бо їх було мало".

варіанти відповідей

Ігор

Аскольд

Олег

Святослав

Запитання 14

Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) розгром Святославом Хозарського каганату;

Б) об’єднання північних та південних руських земель Олегом;

В) відвідини Візантії княгинею Ольгою;

Г) повстання та вбивство древлянами Ігоря.

варіанти відповідей

1А, 2Б, 3Г, 4В

1Б, 2Г, 3В, 4А

1Б, 2Г, 3А, 4В

1Г, 2Б, 3В, 4А

Запитання 15

Якому напряму зовнішньої політики Ярослав Мудрий надавав перевагу ?

варіанти відповідей

поширенню християнства

шлюбній дипломатії

загарбницька політика

активні військові походи

Запитання 16

Перший збірник законів на Русі мав назву?

варіанти відповідей

Руська правда

Правда Ярославичів

Повість минулих літ

Повчання дітям

Запитання 17

Які події відбулись за князювання Ярослава Мудрого?

варіанти відповідей

Побудував Софійський собор, Золоті ворота, Києво-Печерську Лавру

Запровадив християнство

створив першу бібліотеку на Русі

Запровадив першу збірку законів Руська Правда

Прибив свій щит на воротах Царграда

запровадив погости, уроки

Запитання 18

Установіть послідовність подій.

А) «Коли ж охрестили Володимира в Корсуні, то передали йому віру християнську, кажучи так: “Хай не спокусять тебе деякі з єретиків. А ти віруй, так говорячи: “Вірую во єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі”».

Б) «І став княжити Володимир у Києві один. І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Симаргла, і Макош. І приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх і жертвували їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми».

В) «Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: “Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, — хай буде проклят... ”».

Г) «Вийшов Володимир з священиками... на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли — ті до шиї, а другі — до грудей. Діти ж не відходили від берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а священики, стоячи, молитви творили...»

варіанти відповідей

1Б; 2А; 3Г; 4В

1Б; 2А; 3В; 4Г

1А; 2Б; 3Г; 4В

1Б; 2Г; 3А; 4В

Запитання 19

Виберіть твердження, які стосуються політики князя Володимира (три відповіді).

варіанти відповідей

Започаткував "шлюбну дипломатію"

Розгромив Хозарський каганат

Побудував Софійський собор

За його правління почали карбувати перші руські монети

Розбудував центральну частину Києва (дитинець)

Запровадив уроки і погости

Запитання 20

Прийняття державної релігії Володимиром було направлене на:

варіанти відповідей

отримання дозволу на одруження із Анною

придушення волелюбного язичництва Новогороду

централізацію влади у державі

зменшення залежності від Заходу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест