Тема: "Комп'ютерні презентації". Об'єкти комп'ютерних презентацій, етапи створення комп'ютерних презентацій.

Цей тест призначений для перевірки знань учнів з теми "Комп'ютерні презентації"

12 запитань
Запитання 1

Комп'ютерна презентація - це:

варіанти відповідей

Набір слайдів

Набір файлів

Комп'ютерна гра

Запитання 2

Демонстрація комп'ютерної презентації робить:

варіанти відповідей

Вас красивішими

Ваш виступ яскравішим, зрозумілішим

Ваш виступ незрозумілим та нудним

Запитання 3

Для створення комп'ютерних презентацій, їх редагування та форматування, збереження, перегляду призначено програми, які називають:

варіанти відповідей

Векторні графічні редактори

Растрові графічні редактор

Редактори презентацій

Запитання 4

Зразок чого-небудь, відтворений зазвичай у зменшеному розмірі, це:

варіанти відповідей

Малюнок

Макет

Схема

Запитання 5

Які властивості мають слайди комп'ютерної презентації?

варіанти відповідей

Порядковий номер, колір фону, наявність фонового зображення

Вузол, відрізок

Лінія, ширина

Запитання 6

Як треба оформлювати слайди комп'ютерної презентації?

варіанти відповідей

У різних стилях

В одному стилі

У двох стилях

Запитання 7

При оформленні презентації треба використовувати кольори, але не більше ніж:

варіанти відповідей

2-3 кольори

5-6

7-8

Запитання 8

Контраст - це:

варіанти відповідей

Копіювання різнокольорових файлів

Різко окреслена протилежність кольорів

Знаходження за комп'ютером

Запитання 9

На титульному слайді необхідно розмістити:

варіанти відповідей

Назву комп'ютерної презентації, відомості про автора, дату виступу

Новини світу, рекламу чогось

Питання до слухачів

Запитання 10

На яких пристроях можна демонструвати комп'ютерну презентацію?

варіанти відповідей

Тільки на моніторі

Тільки на спеціальному екрані чи мультимедійній дошці

І на моніторі, і на спеціальному екрані, і на мультимедійній дошці

Запитання 11

Укажіть вірну відповідь...

Етапи створення комп'ютерної презентації -

варіанти відповідей

Визначення структури презентації - Створення презентації - Визначення мети презентації

Визначення мети презентації - Визначення структури презентації - Створення презентації

Створення презентації - Визначення мети презентації - Визначення структури презентації

Запитання 12

Назвіть невірну відповідь. Редактори презентацій це:

варіанти відповідей

Microsoft Office PowerPoint

LibreOffice Impress

Microsoft Office Excel

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест